KÜLTÜR – TARİH VE IRKLAR * IRKLAR VE TÜRKLER

2013 SENESİNDE HARMSWORTH ANSİKLOPEDİSİNDEKİ BİLGİLERDEN
HAZIRLADIĞIM KONU ÇALIŞMAMI AŞAĞIDA SUNUYORUM.

MEHMET İNAL KOLBURAN

IRKLAR VE TÜRKLER

Irk nedir?

Sözlük anlamı :Arap’ça bir kelime olup birkaç anlamı vardır ki,biz burada en çok kullanılan anlamı yazacağız ve inceleyeceğiz .

Irk insanların,renk,vücut yapısı ,deri,saç,göz rengi,kafatası,çene,yanak kemiği,burun, dillerin benzerliklerine, dayanan,yapılandırılması ile aile,boy,soy,sop,huy,davranış yapılanmasından başlayarak en tepede dört ana gruba ayrılması, antropologlar tarafından genellikle kabul edilen bir manayı içermektedir.Bu sonuç sabit bir sonuç olmayıp diğer bilimlerde meydana çıkan yeni bilgilerden dolayı gelişmektedir.

Örnek olarak,insanların kafa yapıları gen bilimindeki gelişmelerden dolayı, eskisi gibi incelenecek temel önceliğini kaybetmese bile önemi azalmıştır.

19 cu asrın ikinci yarısında yukarıda anlatılan benzerliklerin içinde kafa yapısı öncelikle incelenerek ırklar dört ana grubla adlandırılmışlardı.Birçok bilginlerin çalışıp ırkları gruplara ayırması,arasında en çok (1899) yaptığı tasnif daha çok kabul edilmiştir.Bu konuda çalışan alimlerin arasında Darwin(1861) ve Hutchinson’u (1900)anabiliriz. Çalışmamı, İngilizce 107 yıllık Harmsworth ansiklopedisinde yaptım.Bu suretle o zamanki görüşler ve kabulleri, esas aldım.

Sir William Henry Flower Irkları tavanda dört ana gruba ayırmıştır.

A: ZENCİ, B: MOĞOL, C: AMERİKAN,  D.KAFKAS.

Şimdi Moğol ismi altında ismi geçen alt gruplarından bazılarını ve Türk gruplarını inceleyeceğiz.

B-MOĞOL ırk gruplar

Bu tarz bir gruplara ayrılma,Türk’leri üzebilir.Ancak alimlerin pozitif düşünce ile yaptıkları çalışma sonuçlarına kızsak ta yeni bir gelişme olmadıkça kabul edeceğiz .Fakat tenkit de edeceğiz Örneğin grup tavanı olacak bir nüfusa bu gün dahi ulaşamayan,hatta alt grupların,en altına sokulması bile güç olan bir milleti çatıya getirip anmak tamamen, politik bir tasniftir.

Zaten gen bilimlerindeki hızlı gelişmeler,Irklar konusunda yeni tasniflere yol açmıştır.Fakat daha henüz ,sonuçlar ilim dünyasında eski sınıflandırmayı yıkmamıştır.Bilakis daha pozitif bir yola sokmuştur.

Moğol gruplar,orta batı ve doğu ile kuzey Asya halklarını içine alan ve Doğu Avrupa’ya kadar yayılmış olan, derileri kirli sarımsı ve kahve rengi, saçları donuk siyah ve düz, sakalları seyrek, yüzleri yassı, burunları küçük, yanak kemikleri çıkık, gözleri çekik, kısa yapılı, insan (Homo sapiens) türünün bir grubudur.

Moğol gruplar da insan rengi beyaz olarak doğuyor.Hepsinin kuyruk sokumunda 25 kuruş çapında siyah bir alan bulunuyor,çocuk hergün büyürken bu siyah alanda büyüyor,ve bir sene içinde rengi açılırken kirli sarıya dönüşüyor ve bütün vücudunu kaplıyor.Bu konuyu inceleyen ilgili bili adamları,Moğol tipini Ekvator’da dahi arayıp buluyor.

Türkler olarak bizde Moğol tipi ile beraber Kafkas tipide vardır.Bu nedenle alt gruplarına diller ortaklığını sorgulayarak bakmak, en olanaklı bir metot olacaktır.

Alt bölümler:I-Kuzey:Moğol-Türk ,II-Güney:Tibet,Hint Çin, III-Okyanusya:Malaya yarımadası,Malagasi,Filipinler,Formozanlar,ve Kerolinler

1-Kuzey:Moğol-Türk,Fin-Ugur,Sibirya,Kore-Japon

A.Moğol:

1-Doğu Moğol(Şarra):Kalka,Şakar,Barin, Durban,Urut, Nayman,Ordos,Tangut

2–Kalmuk,Batı Moğol:Şoras,Turgut,Koşot,Durbat

3–Buriyat Moğol(Sibiryalı):Kudara,Selenga.Barguzin,Olkhon,İda

4-Tungus:Mançu,Oroç,Çapogir,Lamut, Altın, Tazı

B-Türkler:

1-TamTürkler:Yakut,Özbeg,Nayman Kıpçak Andicanlı,Nogay,Kırım Tatarı,Anadolu Türkü,Yörük,Kızılbaş,Osmanlı,Kızıl Tatar,Siyah Tatar,Başkır,Kazan Tatar,Tat.

2-Kara Kalpak:Baymaklı,Handelki,Şaku İngalki.

3-Kırgız:Kazak(Büyük,Küçük,Orta,İç Hortlar)Kara Kırgız(Sağ kısım Or,Sol kısım

Sol ;

4-Türkmen:Tekke(Göklan),Yomud,Salur, Ali-Eli,Çadur

*Not:Görüldüğü gibi Azeriler yok,başka soy,soplarda arayacağız:

C-Fin-Ugur:

1-Ugurlar:Soyot,Ostyak,Samoyet,Vogul, Permiler, Siryaniler,Macar,

2-Volga-Fin:Mordvin,Çeremis,Bulgar.

3-Baltık: Fin:Karalianlar,Tavastiler,Estonlar, Livonlar, Laplar.

D-Sibirler:

Çakçi,Koryak,Yukahir,Kamçatlı,Gilyak

E-Kore-Japon:

1-Koreli 2-Japon 3-Liyu-Kiyu

*Ansiklopedi,Rusya bölümünde Azerbaycan’dan bahseden bir bölüm yok.Din bazında nüfuslardan bahsediyor.Persia bölümünde bu günkü İran Azerbaycan’ından bahsediliyor. Ve haritada gözüküyor.Burayı Türk idaresinde olarak yazıyor ve Azerileri Kazan Tatar Türkleri olarak belirtiyor.

Sonuç olarak,Türk ırkı vardır da diyebiliriz.Nitekim incelediğim ansiklopedi “İngilizlerin 106 yıllık Harmsworth (HRMS)ansiklopedisinde ve ABD nin Standart desk(SD) ing.den ing.ye sözlükten(basımı 1964) kısa öz bilgilerle cevap vereceğim.İstediğiniz kadar Türk ırkı yok deyin, var olduğunu görün.

AÇIKLAMALAR

1-HRMS cilt 6,sayfa 4508 de Osmanlı imparatorluğu için Türkiye’ye bakın diyor.

2-HRMS cilt 8 sayfa 6052 de Türkiye ve Türklerden konu ile ilgili olarak şöyle bahsediyor:”Türkmenler,Türk ırkının bir branşıdır”

3-SD sözlüğü sayfa 730:Türk için a)Türkiye’nin yerli halkı.

b)Türkçe dillerinden herhangi birini konuşan herhangi bir kişi,

c)Bir Mümin .(Dikkat:Bu sözlük Araplar için bir Mümin demezken,Türk için demektedir.)Irkında ötesinde.

Mehmet İnal Kolburan
E.Dz.Yarbay-Kıbrısgazisi
Uzakyol Kaptanı

This entry was posted in KÜLTÜR - EĞİTİM - ÇAĞDAŞLIK, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *