KADINLARIN ÖRTÜNMESİ VE TSK’da TÜRBAN TARTIŞMASI ÜZERİNE İKİ MEKTUP

TSK DA TÜRBAN TARTIŞMASI 

https://odatv.com/tskda-subaylarin-turban-takmasina-izin-veren-duzenlemeye-danistaydan-cok-konusulacak-cikis-05121818.html

Ayla Çokbudak – 11.12.2018

Kur’an’da kadınların örtünme mecburiyeti 33.sure, Ahzab suresi 59. ayette
ve 24.sure, nur suresi 31. ayette açık bir şekilde belirtilmiştir.

İlk çağlardan beri, kadınların saçları, onların cazibelerinin bir göstergesi olarak algılanır. Yedinci yüzyıl Arap kültüründe, kadınların saçları onların en büyük ziynetleri olarak görülürdü.

Bugün de kadınlar, saçlarının bakımı ve güzel görünmesi için bütçelerine göre epeyce para harcarlar. İslam’da kadınların örtünme mecburiyeti, cazibeleriyle erkekleri etkilememeleri içindir. Hiç kimsenin sözünü etmediği bir ayet daha vardır. Nur Suresi 60.ayet der ki: „Artık evlenme ümidi kalmamış ve cazibesini kaybetmiş kadınların başlarını açmalarında hiçbir sakınca yoktur.“ Bu ayetten de anlaşılacağı gibi, örtünme mecburiyeti genç kadınlar içindir.

İslam öncesi Arap kadınlarında örtünme yoktu ve arap kadınları çok özgürdüler. Bunun en büyük delili de Muhammed’in ilk esi Hatice’nin zengin bir iş kadını olması ve Muhammed’in onun yanında işe başlamasıdır.

Örtünme ayetleri, Muhammed’in eşlerinden biri olan Aişe’nin bir olaya adının karışmasından sonra ortaya çıkmıştır. Sonrasında Aişe’nin aklanması için de 10 ayrı ayet (Nur suresi 11-21) indirilmiştir. Bu konularla ilgili bilgiler hem Buhari’de, hem Taberi’de, hem de diğer bazı İslami eserlerde vardır.

Kadınların örtünme zorunluluğuna en başta Türk erkekleri karşı çıkmalıdır. Türk erkeği kadın saçından etkilenecek kadar zavallı ve zayıf bir mahluk DEĞİLDİR.

Mehmet İnal Kolburan / 5 Ara 2018 Çar

Baş örtüsü konusunda Kur’anda ne yazmaktadır.?

Arapçayı çok iyi bilen din alimlerimiz, Kur’anı kerimi Türkçe’ye tercüme ederken hata yapmamak için büyük gayret sarf etmişlerdir.Baş örtüsü ile ilgili Nur suresinin 31ici ayetindeki ilgili kısmını,aynı gayretle tercüme etmişlerdir.Bu nedenle bir kısmı baş örtüsü,bir kısmı yalnızca örtü demişlerdir.En son İngilizce iki tercümeyi örnek olsun diye buraya aldım,ve Türkçe’ye çevirdim.Burada ingilzceye çeviride mütercimlerin ,örtü veya baş örtüsü manasına gelecek kelime olarak” kerchief=başörtüsü) yazacak yerde “veil=örtü”yazdıklarını gördüm. Aşağıda sunuyorum:

Abdülbaki Gölpınarlı:… ve örtülerini, göğüslerini örtecek bir tarzda omuzlarından aşağıya doğru salsınlar;

Ali Bulaç:Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar.

Ahmet Varol :Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar .

Ahmet Tekin:Başörtülerini, gerdanlarını, gerdanlıklarını açıkta bırakmayacak şekilde Göğüslerinin üzerine sarkıtarak örtsünler.

Diyanet İşleri (Eski):Baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar.

Diyanet İşleri (Yeni):Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar.

Diyanet Vakfı :Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.

Edip Yüksel:Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar.

Elmalılı Hamdi Yazır:Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.
Elmalılı (Orjinal):..ve baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar,

Hayrat neşriyatı:..ve başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar!

Ömer Nasuhi Bilmen:..ve başörtülerini yakalarının üzerine sarkıtsınlar

Muhammed Esed:ve bunun için, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar.

Suat Yıldırım:Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler.

Süleyman Ateş :Baş örtülerini (göğüs) yırtmaçlarının üstüne koysunlar.

Şaban Piriş:Başörtüleri ile yakalarının üzerini de kapatsınlar.

Ümit Şimşek :örtülerini, yakalarını kapatacak şekilde örtsünler.

Yaşar Nuri Öztürk:Örtülerini/başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar.

Yusuf Ali (iNGİLİZCE)..that they should draw their veils over their bosoms=Onlar (kadınlar)peçelerini göğüslerinin üzerine çeksinler.

M. Pickthall (İNGİLİZCE):..and to draw their veils over their bosoms,=ve peçelerini göğüslerinin üzerine çekmeliler.

Tercümelerden anladığım:Baş örtüsü yada örtü bu ayetten öncede kadınlar tarafından kullanılıyordu.O sıcakta kim kullanmaz ki.Kadınlar değil erkeklerde kullanıyorlar. Görmüş olabilirsiniz,Arap kadınların, uzun saçlarını başlarını öne eğip yelpaze gibi salladıkları folklor oyunları dahi var.Ben BAE,de gördüm.Televizyonlarımızda dahi seyrettim.Bana göre En yüce Allah, kadınların göğüslerini örtmelerini istiyor.Bunu da baş örtülerini pratik olarak göğüs yırtmaçlarını örtmek için kullanmaları şeklinde istiyor.

Bugün Hindu kadınlarda başını örtüyor amma baş örtülerinin uçlarını omuzlarından arkaya atıp göğüslerini örtmeyebiliyorlar.

Sonuç:Okunduğunda kolayca anlaşılıyor ki gerek Türkçe çevirilerinde,gerekse İngilizce çevirilerinde baş örtüsü için bir emir yoktur.Olsa idi bütün çevirilerde emir kipine göre şu ifade olması gerekirdi:

BAŞLARINI GÖĞÜSLERİNİN ÜZERİNE KADAR ÖRTSÜNLER.
En Yüce Allah kadınların göğüslerini örtmelerini emrediyor, başlarını değil.

TARİHTEN DERS ÇIKARILACAK BİR NOT:Sadrazam Ahmet Cevded Paşanın Kısası Enbiya kitabı Cilt ikiden alınmıştır.

“İran orduları ile İslam ordularının yaptığı çarpışmalardan birinde bir fırka İran askeri, Basra üzerine hücum etmiş,İslam askerleri de onlara karşı çıkmış ve Mergab denen yerde çarpışmaya başlamışlar.Geride kalan İslam kadınları(Demek ki o zamanlar kadınlarda orduya katılıyorlar.)”ne var bizde erkeklerimizle beraber bulunalım”diyerek ,baş örtülerinden bayrak yapıp(Yani başlarını açıyorlar),orduya yetişmek üzere ilerlemişler. İranlılar ise onları arkadan yetişen yardımcı fırka zannedip,korkmuşlar ve bozulup kaçmışlar.İslam askerleri de bu suretle muzaffer olmuşlardır.”

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, TSK, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *