TSK için benden söylemesi

Armağan KULOĞLU
oakuloglu@gmail.com
07 Temmuz 2018

TSK için benden söylemesi

Hain darbe girişiminin sebebi sanki TSK’ymış gibi sistem, KHK’yla kökten değiştirilmiştir. Ancak yeni düzenlemenin birçok sıkıntı yarattığı, devam etmesi halinde telafisi mümkün olamayacak sonuçların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.

Yeni yapı sürdürülebilir değil

Yapılan düzenlemelerin sürdürülebilir olmadığının, iki yıllık uygulamanın sonucunda görülmüş olması gerekir. Yeni yapının, sistemin verimli ve etkin olmasına ilişkin değil, tamamen darbe teşebbüsünün yarattığı ortamın da katkısıyla, TSK’nın etkisinin zayıflatılarak bir daha darbeye teşebbüs edememesi düşüncesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Ancak hain darbe teşebbüsünün, TSK’nın emir komuta zinciri içinde veya bir başka şekilde olmadığı, bundaki kusurun, siyasi yönetimdeki hatalar başta olmak üzere, çarpık anlayışlar ve uygulamalarda olduğu açıktır. Hatta darbenin esas itibariyle, Atatürkçü, demokrasiyi benimsemiş, milliyetçi TSK mensuplarınca önlendiği de bir gerçektir.

TSK’nın yapısının KHK ile bir çırpıda değiştirilmesi, bunun önceden planlandığını göstermektedir. Ancak artık bunun ülkenin güvenlik anlayışına zarar verdiği, bu nedenle sürdürülebilir olmadığı ilgililerce görülmelidir. Devamında ısrar edilmesi TSK’ya güvenilmediği anlamını taşır.

Emir komuta birliği bozuldu

En önemli harp prensibi ihlal edilmiştir. Kuvvetlerin komutası, Genelkurmay Başkanlığı’yla MSB arasında iki başlı olmuştur. Bunun “sivil denetim” için olduğu söylenemez. Yanlışlık, sivil denetimle sivil yönetimin ayırt edilememesindedir. Demokrasilerde sivil otorite denetler, ancak yönetmez.

TSK’yı yeniden yapılandırmada, ülkenin kendine özgü konumu, jeopolitik gerçekler, siyaseti, örf, adet, gelenek, teamül ve kültür anlayışının dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Personel yetiştirme amaca uygun değil, sağlık hizmetleri aksadı

Harp Akademileri ve askeri okullar için alınan tüm kararlar, bu kurumların fonksiyonlarının anlaşılamadığının, tarihi geçmişlerinin ve ülke özelliklerinin dikkate alınmadığının, diğer ülkelerdeki örneklerinin de sağlıklı incelenmediğinin bir ifadesidir.

Kuvvetler kendi ihtiyacına uygun personel yetiştirir. Sadece akademik eğitim yeterli olmaz. Askeri format ve Harbiyeli ruhu esastır. Dışarıdan toplama personelle ordu teşkil edilemez. 6-7 ay eğitim ve öğretimle muvazzaf muharip subay hiç olmaz.

“Ben yaptım oldu” mantığıyla hareket edilmemeli, TSK bir güvenlik şirketi gibi görülmemelidir.

GATA ve askeri hastanelerin sağlık bakanlığına devredilmesi de, askeri sağlık konusunun anlaşılamadığını, dünyadaki örneklerine de bakılmadığını göstermektedir. Askeri sağlık hizmetinin aksadığı açıkça görülmektedir. Yanlışta ısrar edilmemelidir.

YAŞ’ın yapısı askeri değil – Atama ve terfiler siyasi

YAŞ’ın sivil ağırlıklı yeni yapısı, onu işlevini yerine getiremeyecek ve gerçek değerlendirme yapamayacak şekle sokmuştur. Şuranın yeni yapısı, orduya siyaset sokmakta, askerlik anlayışını bozmakta, komutanlara güven duygularını zedelemektedir.

Atama ve terfilerin MSB’de toplanması, özellikle general terfilerinde siyasetin ağırlığı, terfi edeceklerin dikkatlerini görevlerine ve komutanlarına değil, siyasetçilere yöneltmesine sebep olur. Bu da sadakati, güveni ve disiplin anlayışını ortadan kaldırır.

Yeniden düzenleme zarureti

TSK bütün olumsuzluklara rağmen görevini fedakârlıkla, cesaretle ve başarıyla sürdürmektedir. Bunu halen; geleneğini, göreneğini, sadakat anlayışını ve Harbiyeli ruhunu kaybetmemiş personelinin varlığı sayesinde başarmaktadır. Ancak bunun sürdürülebilir olduğu söylemek, gerçeğin görülemediği anlamını taşır.

Bu nedenle, OHAL kapsamında geçici olması gereken yeni düzenlemenin, eski sistemin mevcut hafızası kaybolmadan, makul ve gerçekçi bir anlayışla düzeltilmesinin ve bunun OHAL kalkmadan yeni bir KHK’yla yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bunun, TSK için büyük bir moral ve motivasyon olacağı, yeni bir şevk yaratacağı düşünülmekte, ülke güvenliği açısından da yararlı olacağı kıymetlendirilmektedir.

Benden söylemesi. Gerisi ilgililerin ve yetkililerin taktirine…

07 Temmuz 2018

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/tsk-icin-benden-soylemesi-48076yy.htm

This entry was posted in TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *