Muhtarlar Endülüs’te.. * Mustafa Kemal “sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz” demişti…Öyle oldu.Genç Cumhuriyet’in beyin takımını oluşturdular, memleketin sıfırdan inşasına temel attılar.

SÖZCÜ 12 Nisan 2018
Yılmaz ÖZDİL

Muhtarlar Endülüs’te..

Selahattin Reşit Alan’ı yurtdışına eğitime gönderdi…
Uçak mühendisi oldu, pilot oldu, ilk milli uçağımız MMV-1’i üretti.

Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses’i yurtdışına eğitime gönderdi… Türk Beşleri oldular, çok sesli müziğin omurgasını oluşturdular.

Ekrem Akurgal’ı gönderdi, arkeolojide hocaların hocası oldu, ordinaryüs oldu.
Jale İnan’ı gönderdi, Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu oldu, Perge ve Side antik kentlerini memlekete kazandırdı.

Cahit Arf’ı gönderdi, ordinaryüs matematikçi oldu, TÜBİTAK’ın ilk bilim kurulu başkanı oldu, literatüre “Arf Değişmezi” ve “Arf Halkaları” gibi kendi adıyla anılan teoremler kazandırdı, bugün 10 liralık banknotumuzda portresi var.

Haşim Şensoy’u gönderdi, elektrik mühendisi oldu, Keban Barajı’na imza attı.
İhsan Ketin’i gönderdi, Türkiye’de “jeolojinin babası” oldu, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı tespit etti.

Cevdet Arun’u gönderdi, Türkiye’nin ilk beden eğitimi öğretmeni oldu.
Sadi Irmak’ı gönderdi, tıp doktoru oldu, başbakan oldu.Hasan Tahsin Önalp’ı gönderdi, makine mühendisi oldu, Otomarsan başta olmak üzere, Türk otomotiv sanayinin doğmasını sağladı.

Necip Tolon, jeoloji mühendisi oldu, suni gübrede kullanılan fosfat taşlarını buldu. Bahri Ersöz, metalurji mühendisi oldu, Karabük Demir Çelik’le Şişecam’a emek verdi. Nüvit Arıcan, tekstil mühendisi oldu, Sümerbank’ı yüceltti. Adnan Erkmenol, memleketin ilk endüstri mühendisi oldu, MTA’yı sırtladı.

Bedrettin Sarp, maden mühendisi oldu, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne genel müdür oldu. Tahsin Önalp, makine mühendisi oldu, karayolları genel müdürü oldu, bakan oldu. Şükrü Topsakal, makine mühendisi oldu, devlet demiryollarına, karayollarına, DSİ’ye ter akıttı. Seyfettin Saraçoğlu, gemi inşaatı mühendisi oldu, tersaneler kurdu.

Aziz Tanrısever ilk ziraat mühendislerinden oldu. Oktay Aslanapa ilk sanat tarihçisi oldu. Adnan Şener ilk kimya mühendislerinden oldu. Şahap Koçatopçu, seramik doktorası yaptı, sanayi bakanlığı yaptı, TÜSİAD başkanlığı yaptı.

Sabahattin Eyüboğlu, Hamide Topçuoğlu, Refia Uğurel Şemin, Hasip Ahmet Aytuna, Vedide Baha Pars, Sabri Esat Siyavuşgil, eğitimci oldular, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunda yeraldılar.

750 genç gönderdi, 150’si kız öğrencilerdi. Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere, Avusturya, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, İsveç ve ABD’ye gittiler, Çin’e Japonya’ya gittiler. Cenevre, Lozan, Sorbonne, Lyon, Freiburg, Heidelberg, Berlin, Charleroi, Harvard, Şikago, Cornell, Missouri, Iowa, Wisconsin üniversitelerinde eğitim aldılar.

Mustafa Kemal “sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz” demişti…Öyle oldu.Genç Cumhuriyet’in beyin takımını oluşturdular, memleketin sıfırdan inşasına temel attılar.

Asrın liderimiz sanırım bu muhteşem vizyona özendi…Bilgilerini görgülerini eğitimlerini arttırmaları için muhtarları yurtdışına gönderdi.Kıvılcım filan yok tabii, birer muhtar olarak gönderildiler, birer muhtar olarak geri gelecekler.

Küçük bi pürüz daha var…
Muhtarların görmeye gittiği Endülüs devleti yıkıldı.Burnunun ucunda örnek varken, bir devletin nasıl yıkıldığını görmek için teee oralara kadar gitmeye gerek var mıydı?

This entry was posted in Yılmaz Özdil. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *