YOZLAŞMA VE İHANET * ATATÜRK DÜŞMANLIĞI GAFLET VE DALALETTİR

Prof.Dr.Coşkun Özdemir

ATATÜRK DÜŞMANLIĞI GAFLET VE DALALETTİR

Atatürkçü Sözcü gazetesi başlığında
“Bu ülkenin kurucusuna karşı nefretleri
bir türlü bitmiyor” diye yazıyor.

Evet bu coğrafyaya batı tarafından sömürülen islam dünyasına, Türk milletine asırlarca gecikerek ilk defa aklı bilimi aydınlanmayı getiren bu eşsiz dâhiye karşı duranlar nefret kusanlar var.Gaflet ve dalalete cehaleti de ekleyebiliriz.

Vatan sevgisi yok mu bu insanlarda. Üstelik bunlar iktidara yakın duruyorlar. .Ama Cumhurbaşkanı Erdoğanın sık sık Mustafa Kemal Atatürkün adını andığını görmezden geliyorlar. .Avrupaya ilk çıkışımda bilim insanları bana AVİCENNAYI sordular .Kim olduğunu bilemedim..Bunun büyük islam alimi İbni Sina olduğunu onlardan öğrendim.İbn-Haldun,İbn- Rüşt, Farabi, El –kindi ve benzeri islam filozoflarını da.

Evet bu felsefeciler ve aydınlanmacılar avrupanın kilise egemenliğinde karanlıkta olduğu 10-14 yüz yıllarında eski Yunan eserlerini Arapçaya tercüme ediyor felsefe yapıyorlardı.İBNİ SİNA 22 defa tercüme edilmişti.

Çeşitli kaynaklardan onların Avrupa reform ve rönesansına ilham verdiklerini öğrendim Ama Osmanlı onlardan yararlanmadı. O nedenle bilim adamı ,,felsefeci yetiştiremedi .Kendisini müslümam sayanlar eğer onları bilmiyor okumuyorlarsa eksiktirler .

Siz Atatürk düşmanlarından bu islam filozoflarından söz eden gördünüz mü?.Tıpkı büyük ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk gibi yaşadıkları dönemde sıkıntılara dışlanmaya uğramışlardır.Ama dünya insanlık tarihinde yerleri çok sağlamdır.Yaşar Nuri Atatürkü islama en büyük hizmeti veren bir insan olarak anmıştır

Emperyalistler tarafından işgale uğramış bu ülke onun önderliğindeki görkemli bir istiklal savaşı ile özgürlüğüne kavuşmuş bayrağını ,ezanını,kadınını, erkeğini, namusunu, onurunu kurtarmış bağımsız bir ülke olarak yaşamıştır.Yunan kazansaydı saltanat, hilafet devam ederdi, sömürgede dinimizi daha iyi yaşardık millet adına utanç verici bir gaflet ayni zamanda cehalettir.

Yazık ki büyük Atatürkten sonra onun getirdiği aydınlanmaya akla bilime, çağdaşlığa sadık kalınmamış toprak ağaları feodalite ve oy avcısı politikacı el birliği ile eğitime el atmış köy enstitülerini halkevlerini kapatarak halkın bilinçlenmesini önlemiştir.Halka ve eğitime vurulmuş büyük bir darbedir bu.

Aslında güzel insancıl geleneklere sahip özgürlüğüne düşkün Türk halkı memleketini onun refahını iyiliğini nasıl savunacağını öğrenememiştir.Solda çare arayan Türk aydınının bir bölümünün burjuva devrimi yaptı gerekçesi ile Atatürkü küçümsemesi bir bölümünün neoliberalizmde karar kılması bir büyük talihsizliktir.

Kürt sorununa değinmiyorum.Ama şu kadarını söyleyeceğim.Eğer bu halk sınıf bilincine varabilseydi etnik çatışma olmayacaktı, iç ve dış sömürücülere karşı ortak bir mücadele verilebilecekti.Bugün bocalayıp duruyoruz.Bölünmüş bir Türkiye var.Aydınlanmacılar da öyle.

Üniversite gençlerinden oluşan iki grup tanıyorum.TGB ve CHP gençlik grubu Başkaları da olabilir.Atatürkün yurdu emanet ettiği gençler aydınlığa çıkabilmemiz için büyük bir potansiyeldir Atatürkçü gençler bir araya gelmeliler.TGB 25 ülkenin antiemperyalist gençlerini bir araya getiren bir toplantı organize etti.Yaptıkları çok takdire değerdir. Ama ne kadar ilgi gördü acaba.?

Ben onlarla 250 bin kişilik bir yürüyüşe katılmuştım sadece cumhuriyet üç satır ayırmıştı.Çünkü onlar Perinçek’in çocukları idi.Bu yazımla CHP yöneticilerine ve büyük bir direnişçi Perinçek’e sesleniyorum Bu Atatürkçü çocukları bir araya getirin.Cumhuriyet devrimlerinin en iyi en güçlü savunucuları onlar olacaktır .Buna büyük ihtiyaç var.

Cumhuriyet ve Atatürk karşıtları var gücü ile devrimleri yok etmek için çalışıyor. Atatürkü iyi anlayan ve izleyen gençler başlıca güvencemizdir.

This entry was posted in ATATURK, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *