ERMENİ SORUNU * ERMENİ DİASPORASI’NIN SÖZDE SOYKIRIMLA DANSI

Kenan Mutlu Gürses
01 Şubat 2018

ERMENİ DİASPORASI’NIN
SÖZDE SOYKIRIMLA DANSI

Diaspora Ermenileri yalan söylerken, basamakları tersine inmeye çalışıyorlar. Bin yıllık beraberlik, Bizans zulmünden TÜRKLER tarafından kurtarılmalarını, yani ON asırlık yaşanmışlığı daima yok sayarak, uçarcasına 1915 yılına geliyorlar. İnsan olan biraz insaflı olamaz mı? Hiç değilse, biz Ermeniler, 1800 lı yılların, özellikle ikinci yarısından sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan bütün Hıristiyanlar gibi, bağımsız bir devlet kurmak sevdasına kapıldık diyemezler mi?

Diaspora Ermenileri her ne kadar YALAN söylemeğe devam etseler de, onların sapkın sözlerine karşılık Anadolu ve İstanbul Kiliseleri duruşlarıyla O YALANLARA isyan etmektedir. Söz konusu kiliselerin birçoğu Romalılardan intikal etmiş olsa bile.. Rumlardan (Bizans) geriye kalan, sonra Ermenilerin kullandığı KİLİSELERİ Sanat Tarihçileri herhalde bir gün ayrıntılı olarak yazacaklardır!

Hatırlanacak olursa, BAŞEPİSKOPOS KAREKİN BEKÇİYAN’A AÇIK MEKTUP başlıklı 31 Aralık 2017 tarihli yazıma henüz cevap alamadım. Tekrar Sayın Karekin Bekçiyan’a sormak istiyorum; Bir din adamı dürüstlüğüyle, Osmanlı İmparatorluğu şayet Ermenilere 1915 yılında “sözde soykırımı” uygulamış ise KİLİSELERİNİ neden ortadan kaldırmamıştır? Aday olduğu PATRİKLİK görevini elde ettiği takdirde hangi KİLİSE de ayinleri yönetecektir?

ERMENİ DİASPORASI’NIN SÖZDE SOYKIRIMI DANSI’NI bırakarak, aşağıdaki KİLİSELERDEN dilediklerinde ve TANRI karşısında, bir defa olsun DOĞRUYU söylemelerini bekliyorum.

Surp Kevork Ermeni Ortodoks Kilisesi; Samatya 1461

Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kumkapı 1461

Surp Nigogasyon Ermeni Ortodoks Kilisesi; Topkapı 1475

Surp Garabet Ermeni Ortodoks Kilisesi; Üsküdar 1555

Surp Takavor Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kadıköy 1720

Surp Hovhannes Ermeni Ortodoks Kilisesi; Ortaköy 1726

Surp Haç Ermeni Ortodoks Kilisesi; Üsküdar 1727

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi; Karaköy 1731

Surp Harutyan Ermeni Ortodoks Kilisesi; Taksim 1738

Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; Yeniköy 1741

Surp Isdepanos Ermeni Ortodoks Kilisesi; Yeşilköy 1777

Surp Hovhannes Ermeni Ortodoks Kilisesi; Yedikule/Samatya 1807

Üçhoran Ermeni Ortodoks Kilisesi; Beyoğlu (Surp Yerrortutyun) 1809

Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi; Gedikpaşa 1827

Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Ortodoks Kilisesi; Bakırköy 1831

Surp Hıreşdagabet Ermeni Ortodoks Kilisesi Ayvansaray 1831

Yerevman Surp Haç Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kuruçeşme 1834

Surp Krikor Lusavoriç Ortadoks Ermeni Kilisesi; Kuzguncuk 1835

Surp Asdvadzadzın Ermeni Ortodoks Kilisesi; Beşiktaş 1838

Altımermer Surp Hagop Ermeni Ortodoks Kilisesi; Kocamustafa 1839

Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi; Emirgân 1840

Surp Hovhannes Mıgırdiç Ermeni Katolik Kilisesi; Yeniköy 1848

Surp Hripsimyantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; Büyükdere 1848

Kumkapı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi; Kumkapı 1855

Surp Krikor Lusavoriç Ermenı Ortodoks Kilisesi: Kınalıada 1857

Surp Vartanantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; Feriköy 1861

Kaynak: http://www.tas-istanbul.com

Kenan Mutlu Gürses

http://www.gggurses.com/ermeni-diasporasinin-soezde-soykirimla-dansi.html

This entry was posted in ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *