EKONOMİYİ BİTİREN HESAPSIZ HARCAMALAR * Örtülü ödenekte hızlı başlangıç

Cumhuriyet
Mustafa Çakır
16.02.2018

Örtülü ödenekte hızlı başlangıç

Ocakta bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre azalırken, harcamalar arttı. Örtülü ödenekten 163.9 milyon TL harcandı.

Bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 58.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 19.4 artarak 56.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe 1.7 milyar lira fazla verirken, faiz dışı fazla 7.7 milyar lira oldu. Yeniden yapılandırmadan ocakta 2 milyar lira geldi.

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı ocak ayı bütçe sonuçları ile tablolarda yer alan diğer öne çıkan harcamalardan bazıları şöyle:

* Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7.4 artarak 51 milyar 996 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ise, yüzde 46.9 düşüşle

* milyar 394 milyon lira olarak gerçekleşti.

* Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları 93.5 milyon lira oldu. Geçen yıl ocak ayında bu kalemden yapılan harcamalar, 32.8 milyon liraydı. Bu yıl ocakta yapılan güvenlik ve savunmaya yönelik harcamaların 61 milyon lirasını mühimmat alımları oluşturdu. Makine ve techizat alımları için de 25.1 milyon lira harcama yapıldı.

* “Örtülü ödenek” harcamaları bütçede “gizli hizmet giderleri” olarak yer alıyor. Nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenekten” ocakta 163.9 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yıl ocakta bu rakam 163.8 milyon liraydı.

* Cumhurbaşkanı ödeneği 59 bin lira oldu. Geçen yıl ocak ayında 53 bin liraydı. Milletvekillerinin zam, tazminat, ödenekleri kapsamında bütçeden ocakta 39.8 milyon lira çıktı. Geçen yıl ocakta milletvekilleri için yapılan harcama 35.7 milyon liraydı.

Kiraya milyonlar

* Ocakta kiralara 48.9 milyon lira gitti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 25.5 milyon liraydı. Özellikle taşıt kiraları için ödenen miktardaki artış dikkat çekti. Taşıt kiralaması için 27.6 milyon lira, hizmet binaları için 11.7 milyon lira harcandı. Geçen yıl ocakta taşıt kiraları için 8.3 milyon lira, hizmet binaları için de 12.1 milyon lira harcama yapılmıştı.

* Faiz giderleri için bütçeden yaklaşık 6 milyar 27 milyon lira çıktı. Geçen yıl aynı dönemde rakam 6.5 milyar liraydı.

* Görev zararları kapsamında sosyal güvenlik kurumlarına 3.9 milyar lira aktarıldı. Geçen yıl rakam 3.5 milyar liraydı. Sosyal güvenlik kurumlarına Hazine yardımları kapsamında da SGK’ya 4.5 milyar lira verildi.

* Ocakta hane halkına transferler kapsamında 2.6 milyar lira harcama yapıldı. Geçen yıl ocakta aynı kalemden yapılan harcama 995.7 milyon liraydı.

* Siyasi partilere geçen yıl ocak ayında 234.6 milyon lira verilmişti. Bu yıl ocak ayında rakam artarak 273.7 milyon liraya çıktı. Seçim giderleri için yapılacak ödemelerin de geçen yıl ocakta 243 bin lirayken, bu yıl ocakta 1.7 milyon liraya çıkması dikkat çekti.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/927470/

This entry was posted in Ekonomi, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *