TARİHE NOT DÜŞMEK ; Agamemnon’dan İngiliz General Allenby’e

Mehmet Boz
11.12.2017

Kudüs ve İstanbul

Truva’ya saldıran ve Doğu medeniyetini temsil eden bu kentin kahramanı Hektor’u öldüren ordunun komutanın ismi Agamemnon’du.Çanakkale’ye saldıran en büyük İngiliz zırhlısının adı da Agamemnon’du. Osmanlı’nın yıkılışını başlatan Limni Adasında Mondros mütarekesi de yine Agamemnon’da imzalanmıştı.

****
Fatih’in Trabzon seferinden döndükten sonra Çanakkale’ye geldiği ve atını Truva’ya doğru sürdüğü, Çanakkale’ye Troya’nın bulunduğu bölgeye gelerek o büyük savaşın kahramanlarına övgüler düzdüğü ve Yunanlılardan “Hektor’un öcünü aldım.” dediği tarihçi Kritopulos tarafından anlatılır. (1)

1922 de ise Başkumandanlık Meydan Savaşını kazanan Atatürk yanındaki subaya “TRUVALI HEKTOR’un öcünü aldık.“ demiştir.(2)

Fatih Sultan Mehmet’de ,Mustafa Kemal Atatürk’te, Truva savaşının bir Doğu-Batı savaşı olduğunu biliyorlardı

(1 )Truvalılar Türk müydü? http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/anadolu/truva.htm
(2 )Sabahattin Eyüboğlu ‘Mavi ve Kara’

Şaban Recai Öztürk
sabanreco@gmail.com
9 Aralık 2017

11 Aralık 1917. İngiliz General Allenby Kudüs’e, saygı ifadesi olarak yaya girdi, ama Haçlıları Filistin’den kovan Selahattin Eyyubi’nin mezarının başına ayağını koyarak “İşte yeniden geldik Selahattin” dedi.

7 Şubat 1919. Allenby, gösterişli bir törenle İstanbul’a gelerek, Anadolu’da İngiliz egemenliğini pekiştirmek için hazırladığı on iki maddelik listesini, ayağına çağırdığı Osmanlı Dışişleri Bakanı’na yazdırdı.

8 Şubat 1919. Fransız işgal orduları başkomutanı General D’Esperey Sirkeci’den Beyoğlu’na kadar beyaz at üzerinde ve Rumların coşkulu tezahüratı ile yürüdü. 1453’te o zamanki Konstantinopolis’i fetheden Osmanlı Sultanı Fatih’e karşılık vermişti.

İnsanoğlu aradan yüzyıllar geçse de hıncını nesilden nesle aktarıyordu.

This entry was posted in Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *