HERBOKOLOG * HUKUKÇU OLMAYAN HAKİMLER GELİYOR

HabereYorum 

HUKUKÇU OLMAYAN HAKİMLER GELİYOR

Kimin aklına gelebilirdi ki, ancak AKP’lilerin elbette. Büyük atılım doğrusu.Bu elbette başka büyük atılımlar içinde bir ilk adım, bir örnek.

Örneğin ülkede hakim açığı mı var, sorunun çözümü çok kolay.Tıp fakültesi mezunu olmayanlara da hekimlik yapma imkanı getirirsiniz.Bu aynı zamanda kemikleşmiş bir meslek oligarşisine vurulmuş bir darbe olarak mesleğin halka açılması anlamında büyük bir demokratikleşme atılımı olurdu.

Misal, bilgisayar, elektronik, elektik, inşaat, makina mühendisleri için gereken ihtiyacı karşılayamadınız mı?

Çözüm yine basit, mühendislik fakülteleri dışından yetişmiş insanlara mühedislik yapma imkanı getirirsiniz.Hem ne o öyle, bir mesleğin yalnızca belirli bir insan gurubunun tekeline bırakılması bence de son derece gayri demokratik.Böylece halk özgürce dilediği mesleği icra edebilir.

Hukukçulardan başlayarak, mühendislere, ve diğer bütün meslek dallarına benzer yaklaşımla açılımlar yapmak mümkün.

Aslıda bu yeni bir icat değil.
Biliyorsunuz, bu dallamalar, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak hukukçu olmaya bir başkan atadılar ve adam gül gibi yıllarca görev yaptı.Üstelik ülkenin aklı evvel! bir sürü köşe yazarı da, bu durumu savundu, normal karşıladı.

Başka, başka örnekleri de var.
Öğretmenlik eğitimi almamış imam hatipliler uydur kaydır sertifikasyon programlarıyla öğretmen edildiler ve hepsi de gül gibi şimdilerde öğretmenlik yapıyorlar.Diyanet İşleri Başkanlığı sanki sıçrama tahtası, kapıyı başkanlığa atan dilediği başka bakanlığa geçiyor ve gül gibi çalışıyor.

İmam Hatip demek HERBOKOLOG demek.
Yani her bokun uzmanı.
Her işten anlaya adam.
Kısa kurslarla bu adamlar her işi bilir ve yapar.
Astronot dahi olur.

Oraj POYRAZ

HUKUKÇU OLMAYAN HAKİMLER GELİYOR

AKP yargıda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Buna göre hukukçu olmayan isimlere hakimlik yolu açılıyor. Bakanlık söz konusu teklife gerekçe olarak ‘yargılama maliyetinin düşecek olmasını’ gösteriyor. Bakanlığın hiçbir kritere bağlı kalmakzısın yapmayı planladığı atamalarla yargı bağımsızlığının ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı yargı mesleğinden olmayanlara hakimlik yolu açmak için düğmeye bastı. 2015 Yargı Reformu Stratejisi Kitapçığı’nda yargıda ihtisaslaşma adı altında öncelikle fikri sınai ve ticaret mahkemelerine hukukçu olmayan isimlerin hakim olarak atanabileceği kaydedildi.

Meslekten olmayan hakimlerin İngiltere’de gönüllülük Fransa’da ise ücretli olarak çalıştıklarını belirten bakanlık “Yargılama maliyetleri düşecektir. ” gerekçesini ileri sürdü. Bu ‘hakimlerin’ hangi mesleklerden alınacağı ise belirtilmedi. Uygulama hayata geçerse herhangi bir esnaf ticaret mahkemesine hakim olarak atanabilecek.

Adalet Bakanlığı 2015-2019 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Stratejisi’ni bakanlığın internet sitesinden paylaştı.

Yargı Reformu Stratejisi’nde yargıdaki iş yükü sorununu çözmek için bazı ihtisas mahkemelerinde meslekten olmayan hakimlerin de yer alması gerektiği belirtildi. CEPEJ’in (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu) Avrupa’daki hakim sayısına ilişkin verileri Türkiye ortalamasıyla kıyaslayan bakanlık meslekten olmayan hâkim sayıları kıyaslandığında Türkiye ile Avrupa arasında fark olduğunu ileri sürdü.

21 Avrupa ülkesinde 100 bin kişiye düşen meslekten olmayan hâkim sayısı ortalamasının 108 iken nüfus büyüklüğü olarak Türkiye’ye yakın İngiltere’de bu oranın 41 Fransa’da 38 Almanya’da 122 İspanya’da 16 7 İtalya’da ise 5 5 olduğunu iddia etti.

Yargılamanın meslekten olan hâkimler marifetiyle yürütülmesi esas olmakla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mahkemelerde meslekten olmayan hâkimlerin görev yapmasını adil yargılanma hakkının ihlali olarak görmediği savunuldu. Bakanlığın bu projeyi savunmak için kullandığı verilere rağmen hukukçu olmayan kişilerin hakim olarak atanmasının büyük riskleri bulunuyor.

Hukuk eğitimi almayan kişilerin vereceği kararlar adaletin sağlanması açısından büyük sakınca içeriyor. Projenin hayata geçmesi durumunda temyiz ve itiraz başvurusunda patlama yaşanabilir. Bakanlığın hiçbir kritere bağlı olmaksızın yapacağı atamalar yargı bağımsızlığını tehlikeye düşürebilir.

Strateji planında iş yükü ve yargılama maliyetlerinin düşürülmesi için meslekten olmayan hakimlere görev verilebileceği belirtildi.

Strateji Kitapçığı’nda “Adalet sistemimizin artan iş yükünü yönetmekte zorlandığı dikkate alındığında Türkiye’de de özellikle fikri ve sınai ihtisas ile ticaret mahkemelerinde meslekten olmayan hâkimlere görev verilebilir. Bu müessese ile mahkemelerde gerçek anlamda uzmanlaşma sağlanıp bilirkişilik sisteminde yaşanan sorunlar asgariye indirilebileceği gibi yargılama maliyetleri de düşürülebilecektir. ” denildi.

Meslekten olmayan hakimlerin atanması için bütçe ve sorumlu kurum Adalet Bakanlığı olacak. Uygulama 2019 yılına kadar hayata geçirilecek. HSYK ve meslek örgütleriyle işbirliği yapılacak.

http://www.zaman.com.tr/politika_adalet-bakanligindan-ilginc-adim-hukukcu-olmayan-hakimler-geliyor_2302521.html
This entry was posted in FAŞİZM, HUKUK-YARGI-ADALET, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *