KÜRESEL POLİTİKALAR * Az kalsın oynak ittifakı anlamak üzereydik ki…

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com
27.11.2017

Az kalsın oynak ittifakı anlamak üzereydik ki…

Türkiye, İran ve Rusya’nın bir araya gelerek kurdukları Soçi ittifakını hedef alanlar, bu ittifakı sulandırmak için yeni ittifak türleri icat ettiler.

Oynak İttifaktan ne anladıklarını bir önceki yazımda açıklamıştım.Oynak sözcüğü pek hoşlarına gitmemiş olacak ki, Soçi İttifakının adını Asimetrik İttifak olarak tanımladılar.

Dış ilişkiler uzmanı Hasan Köni Asimetrik İttifakı şöyle tanımladı.

“Dünya’da büyük devletlerin kurup, diğer ufak devletleri etki alanına aldığı ittifaklardır. Örnek; ABD, Avrupa ülkeleri ve bazı diğer ülkeleri kendi bloğunda tanımlar. ABD’nin etki alanında olanlar, ABD’nin dediklerini yaparlar. Aynı şekilde, Rusya’nın etrafında oluşmuş, etki alanına girmiş ülkeler var. Rusya’dan emir alarak hareket ediyorlar.Biz NATO ve AB vasıtasıyla, Amerikan bloğuna aittik ve oradan emir alıyorduk. Şimdi de Rusya bloğuna eklemlenerek, Rusya’dan da emir alıyoruz.”

Bu tanımlamadan, Asimetrik İttifak bir nevi iki kapının köpeği gibi bir şey oluyor.Hem ABD bloğundan emir alıyor, orayla iş yapıyor. Hem de Rusya ile iş yapıyor.

Hasan Köni Asimetrik İttifak nedir onu anlattı. Lakin fayda/zarar veya ömrünü açıklamadı.Dünyada yeni dengelerin kurulduğu muhakkak.Bu dengeler oluşurken, esas alınan unsurun, birinci derecede güvenlik olduğu aşikâr.

Türkiye NATO’ya girerken, Rusya’dan yönelen tehdidi esas alarak girmişti.Ancak geçen 65 yıl gösterdi ki; Rusya Türkiye için tehdit değil, esas tehdit Amerika’dan geliyor.

Durum bu olunca, bir bloktan çıkıp, öteki bloka girmek hem ticaret hem enerji güvenliğimiz için elzemdir.

Rusya, Türkiye’de hükümetler kurup yıkmadı. Darbeler yapmadı. İç işlerimize karışmadı. Toprak bütünlüğümüzü tehdit etmedi. Bize karşı ambargolar uygulamadı. Şantaj yapmadı. İran ile ticaretimizi engellemedi. Türkiye’yi bölmek için etnik ve dini guruplara silah vermedi.

ABD Türkiye ilişkileri “Türkiye’de sermaye birikimi süreci” olarak tanımlanabilir. Bu sebepten içimizdeki liberaller, “dış kaynak girişine güvence vermek” bakımından Türkiye Rusya ve İran antlaşmalarına karşı çıkabilirler. Onaylamıyorum, ancak anlaşılır bir şeydir.

Lakin aydın görünümlü, entellerin eşit paylaşımlı bir ittifaktan korkmalarına anlam veremiyorum.Soçi İttifakı, ne asimetrik ne de oynak bir ittifaktır. Bağımsız üç ülkenin kendilerine karşı oluşan tehdit için oluşturdukları bir güvenlik ittifakıdır.

Bu ittifakın ilk görevi; Suriye’nin güvenliğini sağlamaktır.

27.11.2017,

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, DIŞ POLİTİKA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *