AKIL FİKİR YAZILARI * Savunma stratejisi İslam-i değil milli olmalıdır * Emperyalizm, Kemalizm’i ve milli olan her şeyi ezme stratejisinden hiçbir şartta vaz geçmemiştir. Çünkü ülkemizde en güçlü savunma dinamiği milli yoldan elde edilir.

YAZIYA yorum

Emperyalizmin, ilk antiemperyalist kahraman olan ve Afrika’da, (Atatürk hakkında derslerin verildiği Çin başta olmak üzere) Asya’da ve Latin Amerika’da örnek alınan ve önder addedilen Atatürk’ümüzün eserini ve bütün millî değerleri yıkmak isteyişi, Atatürk’ümüzün CHP’sinin de artık olmayışı, Sayın Bülent Esinoğlu’nun bu yazısında çok güzel açıklanmış. Emperyalizmin düsturu zaten Latince’deki “divide et impera!”dır (çoğu zaman yanlışlıkla İngilizce’deki “divide and govern”dan sözcüğün sadece tek anlamıyla çevirildiği gibi “böl ve yönet” değil, “BÖL VE HÜKMET!”). Vatanımızın emperyalizmin güdümünden kurtulması, Atatürk’ümüzün eserinin de kurtulması olacaktır.

Saygılarımla
Gümeç Karamuk

***

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com
17.11.2017

Savunma stratejisi İslam-i değil milli olmalıdır

Başta Amerika olmak üzere, tüm Batı dünyasının Türklerle savaşının stratejisi; Kemalizm ve milliyetçiliği imha etmek üzerine kurulmuştur. Çünkü ulus devletin imhası da ancak böyle mümkün olabilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bunu zımnen söylüyor olsa da, Cumhuriyetin kurulduğu günden beri, Batılılar için var olan strateji buydu.Emperyalizm, Kemalizm’i ve milli olan her şeyi ezme stratejisinden hiçbir şartta vaz geçmemiştir. Çünkü ülkemizde en güçlü savunma dinamiği milli yoldan elde edilir.

AKP iktidarının ilk zamanlarında, emperyalizmin düşmanlığını İslam düşmanlığı olarak ilk sıraya koymuş olması zaten stratejik bir hata idi. Çünkü Batı var olan Kemalizm ve milliyetçilikle savaşta kendisine müttefik olarak, dinci kesimleri ve İslam-i tarikatları almıştı.

İslamın savunulmasından, milletin savunulması stratejisine dönülmüş olması her bakımdan doğru bir stratejidir. Milleti de birleştirir. Birliği de sağlar.Yani emperyalizmle, işbirliği içindeki kesimlerle mücadele ilk sırada olmalıydı.

Erdoğan’ın bugünkü söyleminde; Batılıları kast ederek,” Atatürk ve bizi düşman tablosuna koydular” derken, ben(RTE) sizin stratejinizi biliyorum demek istedi.Gerçekten de emperyalizm ve onun arkasındaki tekellerin ulus devletleri parçalamakta önlerine çıkan temel engeldir; Kemalizm, milliyetçilik ve sol milliyetçilik.

Milli devleti koruma ve kollamanın temel stratejisi Atatürk milliyetçiliğidir. Milli devleti istemeyenler zaten emperyalizmin yanında olanlardır. Çünkü milli devleti istemeyen tekellerdir. Emperyalizmdir.15 Temmuz darbe girişimi Türk milletinin bilincini açmada çok büyük bir rol oynamış, emperyalizmin saldırısını tevile meydan bırakmayacak şekilde ortaya çıkartmıştır.

Bir başka gerçekte; sanıldığı gibi İslamiyet’i Batıya karşı savunmakla, memleketin savunulamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Vatan savunmasının temelinin milleti savunmak olduğu gerçeğinden hareketle, milliyetçilik ve onun dış düşmana karşı özü olan Kemalizm olmadan savunulamayacağıdır.

Artık antiemperyalist olunmadan, Türkiye’de hiçbir siyasi olayı veya olguyu anlamak veya anlamlandırmak mümkün değildir.

Aslında bu cümlenin asıl anlamı vatan savunmasıdır.

Ana muhalefet partisinin bugün içine düştüğü boşluğun nedeni de budur. Emperyalizme karşı olunmayınca, işin sonunda Atatürk’ün yapıp ettiklerine de karşı olunmak zorunda olunuyor.

CHP Tunceli İl Başkanı, Seyit Rıza Heykeli önünde, Seyit Rıza Anma Töreni düzenliyor. Ve Cumhuriyetin Dersim Ayaklanmasının bastırmasına “Cumhuriyetin Cinneti” yakıştırması yapıyor. Atatürk’ün yapıp ettiği bir işi cinnet olarak tanımlıyor.

Böyle bir düşüncenin temel kaynağı, emperyalizme karşı olmamaktan ileri gelmektedir. Cumhuriyet elbette kendisine karşı yürütülen isyanı bastırmak zorundaydı.

CHP eğer anti emperyalist düşünce dünyasını kendine rehber edinseydi, böyle kendi kurucusu bir liderin yapıp ettiklerine cinnet demezdi. Ana muhalefetten Seyit Rıza heykelinin önünde böyle bir kutlama yapmasını beklemezdim. Üzgünüm.

17.11.2017

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *