AKIL FİKİR YAZILARI * İNANÇLAR AYDINLANMA DİNBAZLIK * İki genç kızımız Fatih Altaylının karşısında Atatürkü değil Humeyniyi sevdiklerini söylemişlerdi.Ya sömürge olsaydık uyarısına , hatırlatmasına karşı “sömürge halinde dinimizi daha iyi yaşardık” dediler.

Prof.Dr.Coşkun Özdemir

İNANÇLAR AYDINLANMA DİNBAZLIK

Sayın öğretim üyesi:

“Türk milleti Atatürkün önderliğinde Allahın yolundan sapmıştır.Yeniden Allahın nizamını kuruncaya kadar burası bir darülharp bölgesidir”.

İslamcı bir gruptan gelen ve seçtikleri üniversite hocalarına gönderilen bu mektup bu cümle ile başlıyor .

Bu yurttaşlarımız kurtuluş savaşı destanını, onun kahramanlarını, Atatürkün bu savaştaki öncü rolünü bilmiyor olamazlar.Biliyorlar ama onların dünyasında dini inançlar ,Allahın emir ve yasakları herşeyin üstündedir.İslam dinini ne kadar biliyorlar.? Hangi islamdan yanadırlar (Tayfun Atay islam çok tur diyor).Yaşar Nuriyi farklı, inançları okumuşlar mıdır? Bilmiyoruz.

Son günlerde kuvayı milliyeciler ve Mustafa Kemalin idamını talep eden adına vakıf kurulan şeyhülislam Mustafa Sabriyi memursen başkanı Ali Yalçın saygın bir din adamı olarak andı.Keskin bir İslamcı,inancını gizlemiyor. Fox da İlgi ile haberleri dinlemeyi tercih ettiğimiz Fatih Portakal, bu insanların gerçekleri yakın tarihi iyi bilmediklerini düşünüyor.Bu doğru değil .Yurdumuzda bildikleri okudukları halde kendi inançlarını herşeyin üstünde tutan milyonlar var.Onları anlamak bence çok zor değil.

İki genç kızımız Fatih Altaylının karşısında Atatürkü değil Humeyniyi sevdiklerini söylemişlerdi.Ya sömürge olsaydık uyarısına , hatırlatmasına karşı “sömürge halinde dinimizi daha iyi yaşardık” dediler.

Saray sofrasındaki koltuğa kadar yükselen bir sözde tarihçi de “Yunan kazansaydı daha iyi olurdu. Saltanat ve hilafet devam ederdi demişti.İlginç değil mi? Büyük tepki uyandırdığına kuşku yok ama onunla beraber onun gibi düşünenlerin hiç de az olmadığını düşünmez misiniz? Reklam arası ve parantezi kapamak isteyenleri hatırlamaz mısınız? Örtünmeyen kadınlar fuhuşu davet ederler, müziğin her türlüsü günahtır diyen, modern yaşamı çağdaşlığı şiddetle ret eden profesörler üniversitelerimizde görev yapıyor.Bunlar için sapkınlık aymazlık diyebilirsiniz ama karaladıkları cumhuriyeti Atatürkü bilmiyorlar diyemezsiniz.

İnançlarının gereğini yapıyorlar.Aydınlanmanın, bilimin beyinlerinde yer almadığı insanlardır bunlar.Uzun süren bir taksi yolculuğunda efendi kılıklı bir şoföre epey uzun süre, aklı, bilimi çağdaşlığı anlatmıştım (Bu fırsatları hep kullanıyorum) Beni saygı ile dinledi .Ama ben lafımı bitirince “hocam bir tane kitap var o da Kuran ötesi neye yarar” dedi.Buna karşılık önceki yazılarımda sözünü ettiğim Ali (eşi ile birlikte) verdiğim birkaç kitabı okuyunca iyice açıldı, çok meraklandı ve bana “Coşkun abi bu Atatürk ne kadar büyük bir adammış, yeni öğrendim Böyle bir adamı nasıl kötüleyebilirler” diyen bir yurttaş oldu Bu karı koca, dünyaları, Allah, peygamber, kuran, namaz oruçtan ibaret olan, biyolojik yaşam sürdüren okumamış, düşünerek sorarak öğrenerek yaşamayı bilmeyen temiz insanlar.Prototip bir aile.

Benzerlerinin milyonlar olduğu yadsınabilir mi? Onlar modern yaşamı ,çağdaşlığı nasıl anlayabilirler?.Bu günlerde Atatürk tartışmaları yapılıyor bu yolu açan Erdoğan oldu.Erdoğan Atatürkçü olamaz bunu kabul edemez..Onun bambaşka bir dünyası var. O dünyadan vazgeçemez.Bunun kanıtlarına tanık oluyoruz .Ama iktidarının başlangıç yıllarında, ünlü deyim ile onu gözüne kestirmişti.Bunda yanıldığını bunun hiç de kolay olmadığını anladı .Fakat yandaş ve yalakalar takiyye yapmadan karşıt inançlarını sürdürüyorlar Reklam arası sona erecek parantez kapanacaktır.Önümüzdeki yıllar ve seçimler nereye doğru yol alacağımızı göreceğiz.

Aydınlanma ile beslenmemiş inançlar ve dogmalarla kuşatılmış beyin öyle bir şey ki Atatürkün silah arkadaşları “Mustafa Kemal senin cumhuriyet ilan edeceğin söyleniyor “diye onu sorguya çekiyorlar.Rauf Orbay “benim boğazımdan saltanatın lokmaları geçti ben nasıl ona ihanet ederim” diyor.

Mareşal Fevzi Çakmak, bu memleketin büyük umudu Türkiyeye en büyük yurtseverleri yetiştiren Köy Enstitülerine karşı çıkanlarla beraberdir.Çünkü bu büyük asker dindardır ve soldan, solcudan korkmaktadır .Bunlar Kurtuluş savaşımızın kahramanları.Bu örnekler aydınlanmacı, hümanist laik bir eğitim olmadıkça iktidarlar bu ilkelerin izleyicisi olmadıkça toplumun nerelere savrulacağını gösteriyor

İslam ülkelerinin durumu ortada.Bu nedenle böyle bir eğitimden yoksun bırakılmış insanların ülkenin seçimle gelmiş meşru yöneticileri de olsalar, onların muhafazakarlığı, inancı üstün tutup, çağdaşlığa moderniteye karşı çıkışlarında şaşacak bir şey yoktur, doğal saymak gerekiyor.Bu muhafazakarlık kadınların kahkahasına nişanlıların el ele tutuşmasına ,el ve göz zinasına kadar uzanıyor Fetocu hakimlerin kadın meslekdaşlarının yüzüne bakmadan konuştuklarını zarif bir hakim hanımdan dinledim Onlar göz zinasından korunuyorlardı.Bu toprağın ne ürünler verdiğini görüyor musunuz?.

O nedenle bugünkü yöneticilerimizin eşsiz bir devrimciyi ve ilkelerini benimsemelerini bekleyemeyiz.Ayrıca onlar eğer halk o devrimciyi ilkeleri ile birlikte bilinçli bir şekilde benimser , oylarına buna uygun kullanırlarsa iktidarı kaybedeceklerini iyi biliyorlar.Bu gerçekleri bilerek kutuplaşmanın temelini iyi algılayarak bir mücadele vermek gerekiyor. Sol aydınlar anlamsız çatışmaları bırakıp dayanışma içinde antiemperyalizmi, aydınlanmayı, laikliği ,bağımsızlığı savunmalıdırlar.

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *