Arşivden gündeme * TARİHİN İÇİNDEN * Barzanîlerin Türkiye’ye nasıl sığındıklarına dair iki belge.

Yeniçağ
Arslan TEKİN
arslantekin53@yahoo.com
24 Eylül 2017

Barzanîlerin Türkiye’ye nasıl sığındıklarına dair iki belge..

İlerisini gerisini düşünmeyen “siyasî İslâmcılar” “Varsın bir de Kürt devleti olsun!” diyebiliyorlar. Zannediyorlar ki, Barzanîler Nakşibendî! Adamlar bir ara din bile değiştirmeye, kendilerini mehdi, ilâh ilân etmeye kalkıştılar. Mesud Barzanî’nin amcaları Abdüsselâm ve Ahmed Barzanî’nin ne yaptıklarını gidip Mesud’a sorsalar o da beni tasdik edecektir!

Allah, tarikatı, cemaati vb. dinimizin önüne alanlara, ümmetin parçalanmasını İslâmın birliği zannedenlere akıl fikir versin! İnşallah “hidayet”e ererler diyeceğim ama umudum hiç mi hiç yok!

Size bugün iki belge vereceğim. Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağının da belgesi.

Biliyorsunuz… Başta İngilizler olmak üzere Batı ülkeleri, Ortadoğu’yu şekillendirdiler. Barzanîlerin isyan ettirilmeleri ta Osmanlı’ya kadar uzanır. Öyle bir an geldi ki, İngilizlerle de sürtüştüler. Sıkıntıya girince yüzleri nereye döndü? Elbette Türkiye’ye… 1932’de topraklarımıza sığındılar ve 10 ay ağırlandılar.

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi’den (ATASE) iki belge vereceğim.

Birinci belge:

“Şifre halli [çözümü] /

DiyariBekir

Erzincan: Üçüncü Ordu müfettişliğine.

1- Barzan Şeyhi Ahmet ile kardeşleri Molla Mustafa, Mehmet Sıddık maiyyeti ile Aile efradile hükümetimizin emrine tebaiyyetle [tâbi olarak] silâhlarını teslim ederek 22/61932de 6.inci Hudut taburuna iltica ettikleri ve taburu muhafazasında Gevara [Gever: Yüksekova] getirilmekte oldukları ve beraberlerinde fazlaca hayvan olduklarından günde (5) kilometre yürüyebildikleri mevcutlarının müfredatile sorulduğu maruzdur (arzedilir).

2- 24/6/[1]932 tarih ve (Ş-1. 1531) ile B. E. RS. 3.O.Mf. 9.K.O,K, I.U.MF. arzedilmiştir,

7.K.O.K.
KENAN

İkinci Belge:

3.O.Mf. Diyaribekir

1- Şey[h] Barzanın maiyetiyle 168 erkek 156 kadın 135 kız çocuğu 171 erkek çocuk cem’an 630 kişi olduğu halde ve bir kafile halinde 21/7/[1]932 de Vandan Erzuruma hareket etmiştir.

2- Bu kafileyi huduttan itibarin 11. Seyyar J. Tb. tarafından tertip edilen muhafız kuvvetle 1K.K.O hududu olan Mosik köyüne kadar sevk edeceklerinden bu köyden itibaren 1.Sv.F.sının teslim almasını IX.K.O.K dan rica ederim.

3- Bu kafile aç ve sefil ve bu yüzden birçoğunun hasta olduğu, Gevardan Vana hareket etmekte olan ikinci Barzan kafilesi dahı aç ve sefildir. Hiç olmazsa ekmeklerinin temininin icap edenlere emir buyurulması maruzdur.

4- 22/VII/932 t. ve 1/1749 ile makamata [makamlara] arz edilmiştir.

VII.K.O.K
Kenan
açtım 23/Tem./[1]932

Bu belgelerin asıllarını, yazının altına, gazetemizin internet sayfasında koydum.

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, Bölücü KÜRTÇÜLÜK, ORTADOĞU ÜLKELERİ, TERÖR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *