“Mustafa Kemal’in İsyan Muhtırası”nın 100. yılı * Müfredattan çıkarılan paşanın ismi, bu milletin yüreğinde, stadında, sokağında.Hal böyle iken biz de, ömrümüz yettikçe, nefes alıp verdikçe onu anlatırız.İsyanını, bağımsızlığını anlatırız.Tahtanın başına geçip, elimize tebeşir alır, Anadolu’da başöğretmen olup, Mustafa Kemal’i anlatırız.

Deniz Mehmet Irak
Odatv.com
20.09.2017

“Mustafa Kemal’in İsyan Muhtırası”nın 100. yılı

Türk’ün son vatanı Anadolu’nun geleceğine yön veren
bu iki asker, bir metin kaleme aldı…
Geçen asır. Tam 100 sene önce.

1917.
Eylül ayı.
Yer: Halep.

Masanın başında daha 30’lu yaşlarında iki subay.
30’lu yaşlarında dünyayı değiştirecek cesareti ve birikimi olan iki subay!

Ömrünü cepheden cepheye koşarak geçiren bu iki subay, Ortadoğu’nun “Jonny’nin Cetveli” ile çizilmesine müsaade etmeyen ve Türk’ün son vatanı Anadolu’nun geleceğine yön veren bu iki asker, bir metin kaleme aldı.Bu metin, Nutuk’u yazdıran düşünce sistematiğinin kağıda döküldüğü ilk andı.Metnin altına imzayı ise Paşam attı. Çünkü o gün de biri tek adam, diğeri ikinci adamdı!

Mustafa Kemal ve İsmet İnönü, Filistin Cephesinde Enver Paşa tarafından planlanan harekat tarzını ve Almanlar ile olan ilişkileri ana odağa alarak, Osmanlı siyasetine ve İttihat ve Terakki yönetimine ağır eleştirilerde bulundular. Ülkenin kaderinin Almanlara teslim edilmesine isyan ettiler.

Bağdat’ı geri alma hayali ile güneydeki kuvvetlerin bölünmesini, halk ile devletin kopukluğunu, ordunun durumunu eleştirel bir sertlik ile ele aldılar ve hayal içinde yaşayan Talat ve Enver Paşaları “Hakikate Dahil Olmaya” çağırdılar.

Bu metin, Kerem Çalışkan’ın deyimi ile: “Mustafa Kemal’in İsyan Muhtırası”ydı. Kerem Çalışkan’a; 20 Eylül 1917’de Milli Mücadelenin önsözü olan böyle bir metni 100. yılında kitaplaştırarak Türk Milleti’nin ufkunun gelişmesine sunduğu katkı nedeniyle, şükranlarımızı sunmak gerekir.

Peki, bu iki askere böylesine ciddi ve sorumluluk gerektiren bir metni kaleme aldıran saik neydi?

“Sana ne be adam! Salla başını al maaşını!” diyemezler miydi?
Oysa Mustafa Kemal hiçbir devirde böyle bir adam olmamıştı.

Daha ilk stajında rüşvet alan O.smanlı subaylarını görünce, arkadaşı Lütfi Müfit Özdeş’e “Bugünün adamı mı olacaksın, yarının adamı mı?” demişti.Mustafa Kemal hep yarının adamı olmuştu.O yüzden millet bir hüsrana doğru yuvarlanırken, onun hiçbir şey olmamış gibi oturması beklenemezdi.

Bağımsız karakterini, milliyetçiliğini, milletle olan güvenini ve bağlılığını, halkçılığını, orduya verdiği önemi, sorgulayıcı düsturunu, ileri görüşlülüğünü, sorumluluk alma cesaretini, siyasi zekasını bu metinle gözler önüne serdi.

Onu anlatmak, gelecek nesillere aktarmak artık bir kez daha boynumuzun borcudur. Ve ben de “Borç yiğidin kamçısıdır!” diyerek kamçılandım. Ve onu; kaleme aldığı metinden alıntılar yaparak anlatmaya çalıştım:

Paşa bağımsızdır. Esaret altına alınamayacak bir karaktere sahiptir:

“Bugün içinde bulunduğumuz bataklıktan Almanlarla birlikte kurtulmak zaruri ise de Almanların bu zaruretten ve savaşın uzamasından istifade ederek bizi sömürge şekline sokmak ve memleketimizin bütün kaynaklarını kendi ellerine almak siyasetine karşıyım ve devletin ileri gelenlerinin bu hususta hiç olmazsa Bulgarlar kadar bağımsız ve kıskanç olmalarını lüzumlu görürüm.” diyecek kadar milliyetçidir. Almanlar için yazdığı satırlara ”Ya İstiklal ya Ölüm” parolasının verdiği karakterini katacak kadar yerlidir, millidir.Çünkü biliyordu: “Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, planlarıyla yükselebilsin?“

Paşa halkçıdır. Gücünü hep milletinden alır:

“Halkla idare arasındaki bağlar sarsılmıştır. Evlerinde kalan halk, her yönden hükümetten uzak kalmayı yararlarına daha uygun görmektedir. Çünkü kalan bu halk ya kadınlardan, ya acizlerden veya asker kaçaklarından ibaret olup, bütün çabaları hayatlarını sürdürmeye yetmezken, mülki ve askeri hükümet, onlardan açlık ve ölüm karşılığında mal ve mülklerini istemek ve almakta daha çok ısrar etmek ve inatçı olmak zorundadır. Diğer taraftan, mülki hükümetin tam bir acz içinde bulunuşu, genel bir anarşiye sürüklenen ulusun genel yaşantısını idareye engel olup halkın hukuku için ne düşünüyorsa hepsini hak ve adalete aykırı ve bu sebeple halkın nefretini üstüne çeken bir biçimde çözümlemek zorunda ve alışkanlığındadır.”

Paşa gerçekçidir. Cesaretlidir.

NİHAYETİNDE TECRÜBESİ KAN KOKUYORDU

“En büyük tehlike her taraftan çürüyen saltanat binasının bir gün birdenbire ve hep birden içinden çökmesi ihtimalidir. diyecek kadar cesaretlidir. 600 yıllık saltanatı, “her taraftan çürüyen” diye tasvir edecek kadar yürekli bir adamdır.

Paşa “Ordu nedir?” bilir. Bu topraklarda güçlü bir ordunun “Yaşam Garantisi” olduğunu defalarca yaşayarak öğrenmiştir:

“Birçok ordunun mevcudu, olması gereken miktarın beşte biri kadardır. Memleketin insan kaynakları, noktasını ikmale yeterli değildir; hatta 7. Ordu gibi bütün memleket içinden ikmal ve takviyesine çalışılan bir orduyu bile daha düşmana bir tek kurşun atmadan kuvvetli tutmaya imkan bulamıyoruz. Genel güce bir örnek olmak üzere arz edeyim ki, cihanın en müşkül işlerini görmek üzere biner mevcutlu taburlarla bana gönderilen 59’uncu tümenin yüzde ellisi ayakta duramayacak kadar zayıflardan ibaret olduğundan bunlar ayıklanmış ve sağlam kalan erler 17-20 yaşındaki gelişmemiş çocuklarla 45-55 yaşındaki hasta ve ihtiyarlardan ibaret kalmıştır.”

Nihayetinde tecrübesi kan kokuyordu. Kafasının üstünden mermi geçmeyen adam zor anlar!

Paşam ileri görüşlüdür. Savaşın hüsranla sonuçlanacağını ve zamanın bizi bir milli mücadele ile karşı karşıya bırakacağını görür:

“Memleket sağlam bir harekat üssü olarak kalmalı, savaş uzayıp yeni kayıp ve felaketlere sebep olsa da, elimizde ve gerimizde kalacak bölge ve halkı dayanmaz çürük bir kitle olarak bulmamalıyız.”

Ve ülkemde, böyle bir dehayı müfredattan çıkarmışlar.Emperyalizmin Kuzey Irak’ta, Kuzey Suriye’de, Kıbrıs’ta dört bir yanımızı sardığı bu ortamda, anti-emperyalizmin 20 yüzyıldaki duayenini müfredattan çıkarmışlar.

Türkiye’nin her geçen gün daha da yakınlaştığı Atlantik-Avrasya yol ayrımına giderken Mustafa Kemal’i müfredattan çıkarmışlar.Mazlum milletlerin umudu olan Mustafa Kemal’i müfredattan çıkarmışlar.Emperyalizme yüzyılın tokadını atan Mustafa Kemal’i müfredattan çıkarmışlar.

Çıkarsınlar.

Müfredattan çıkarılan paşanın ismi, bu milletin yüreğinde, stadında, sokağında.Hal böyle iken biz de, ömrümüz yettikçe, nefes alıp verdikçe onu anlatırız.İsyanını, bağımsızlığını anlatırız.Tahtanın başına geçip, elimize tebeşir alır, Anadolu’da başöğretmen olup, Mustafa Kemal’i anlatırız.

“Bu Topraklarda Mustafa Kemaller Ölmez” deriz…

http://odatv.com/images/2017_09/2017_09_20/mustafa-kemalin-isyan-muhtirasinin-100.-yili-2009171200_m2.jpg
This entry was posted in ATATURK, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *