ATATÜRK’ÜN HEDEFİ; SÜREKLİ GELİŞME, İLERİ GİTMEKTİR * İnkılap yasaları, bütün yasaların üstündedir. Bizi yok etmedikçe, fikirlerimizi boğmadıkça başladığımız değişim ve yenilikler durmayacaktır. Bizden sonraki nesillerde bunu ileriye taşıyacaktır.” Atatürk – 1923

 

Mustafa ACER
macer@ttmail.com
19. 07. 2017

ATATÜRK’ÜN HEDEFİ; SÜREKLİ GELİŞME, İLERİ GİTMEKTİR.

Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık olarak tanımlanmaktadır. Bu temel İlkeler esas alınmak kaydıyla, durumsal olarak, gelişmeye açık olmak üzere, Çağdaş Uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak, Hedef olarak verilmiştir.

Türkiye’nin ilerlemesi; Atatürk tarafından ortaya konmuş olan İlkelere sıkı sıkıya sarılmakla değil, yapılmış olan iyileştirmeleri ileri taşımakla mümkün olacaktır. Atatürk’ün ifade ettiği Hedefler; daima gelişmeye açık olmakla, akıl ve bilim ışığında hep ileriye gitmekle sağlanacaktır.

Temel İlkelerden sapmadan ileri, daima ileriyi gözetmek ve Her alanda güçlü Türkiye’yi yaratmak zorundayız.

Bu anlamda Atatürk’ün aşağıdaki söylemleri bize ışık tutacaktır:

“… Biz evren ile ilgisiz yaşayamayız. İleri uygar bir ulus olarak, uygarlık alanının üstünde yaşayacağız. Bu yaşam ancak bilim ve teknik ile olur. Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur.” 1922

“… Bir ulus için mutluluk olan bir şey, başka bir ulus için yıkım olabilir. … Temel konuları kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” 1923

“… Bizim halkımız; çok temiz yürekli, çok soylu, ilerlemeye çok yetenekli bir halktır. Bu halk karşısındakinin içtenlikle kendilerine hizmet ettiğine inanırsa, her türlü değişimi benimsemeye hazırdır.” 1923

“… Bir ülkede güzel şeyler düşünen insanlar, olağanüstü işler yapmaya yetenekli kişiler olabilir, fakat bir kişi kendi başına hiçbir şey yapamaz. İsterse genel bir duygunun ifade ettiği şekilde onun parçası ve temsilcisi olsun. Ben ülkemin düşünce ve duygularını yakından tanımaktan, ülkemde gördüğüm yetenek ve ihtiyaçları anlatmaktan başka bir şey yapmadım.” 1923

“… Benim gücüm ve kudretim, halkımın bana gösterdiği güven ve inançtan başka bir şey değildir.” 1923

“… Bundan sonra silahla değil, ekonomide, bilimde ve kültürde zafer kazanacağız.” 1923

“… İnkılap yasaları, bütün yasaların üstündedir. Bizi yok etmedikçe, fikirlerimizi boğmadıkça başladığımız değişim ve yenilikler durmayacaktır. Bizden sonraki nesillerde bunu ileriye taşıyacaktır.” 1923

“… Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” 1924

“… Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplum yaşamında, iktisatta, bilim ve teknik alanında başarılı olmak için yegane geliştirme ve ilerlenme yolu budur. Hayat ve geçime dair inançların zamanla değişmesi, gelişmesi ve yenileşmesi zorunludur.” 1924

“… Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” 1924

“… Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, siyasi ve yönetimsel gelişmeler, siz öğretmenlerin toplumsal ve zihinsel değişimdeki başarılarınızla gerçekleşecektir. Cumhuriyet sizden; “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.” 1924

“… İleri girmek zorundayız. Uygarlık öyle bir güçtür ki, ona ilgisiz kalanları yakar ve yok eder.” 1925

“… Batının her türlü uygarlık eserlerini alacağız. … Uygar olmayanlar, uygar toplumların ayakları altında ezilecektir.” 1925

“… Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.” 1926

“… Ancak, yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve kararındayız. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Ulusumuzu en geniş imkanlarla yüksek refah düzeyine getirecek ve Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesine yükselteceğiz.” 1933

“… Türklüğün unutulmuş büyük büyük uygar özellikleri ve yeteneği, geleceğin uygarlık çevresinde yeni bir güneş gibi doğacaktır.” 1933

“… Benim yaptığım işler, biri öbürüne bağlı ve gerekli şeylerdir. Ama bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan söz ediniz.” Afet İNAN

“… Biz Batı uygarlığında iyi olarak gördüklerimizi, kendi yapımıza uygun bulduğumuzu benimsiyoruz.” Afet İNAN

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *