MİLLÎ MERKEZ BASIN AÇIKLAMASI * 24 TEMMUZ 1923 LOZAN ANTLAŞMASININ 94. YILI

MİLLÎ MERKEZ
BASIN AÇIKLAMASI

24 TEMMUZ 1923 LOZAN ANTLAŞMASININ 94. YILI

Birinci Dünya Harbi sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilâf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Teslim Antlaşmasını tanımayarak, İstiklâl Harbini zaferle sonuçlandıran Mustafa Kemal ve Birinci TBMM, bu zaferle Sevr Teslim antlaşmasını yırtıp, tarihin çöp sepetine atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “tam bağımsızlığının” emperyalistler tarafından kabul edildiği bu antlaşma, dünyada 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçebilen tek antlaşmadır. Bunun değerini Devletimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK şöyle ifade etmiştir:

Saygıdeğer Efendiler:

Lozan Barış Antlaşması’nın içine aldığı esasları, öbür barış teklifleriyle
daha çok karşılaştırmaya gerek olmadığı kanısındayım.

Lozan Barış Antlaşması, Türk Ulusu’na yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasal utku eseridir! ”

(1927, Söylev, II, syf. 76, 24.07.1933, Hakimiyet-î Milliye Gazetesi)

Millî Merkez olarak, Devletimizin tapu senedi olan bu antlaşmanın başarıyla sonuçlandırılmasının 94. Yıldönümünde, başta Mustafa Kemal ATATÜRK ve dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İNÖNÜ olmak üzere emeği geçen bütün vatanseverleri şükran, rahmet ve saygıyla anarken, “insan hakları, demokrasi, özgürlük” gibi kavramların içini boşaltarak, devletimizi; özerklik, federalizm, ılımlı islam talepleriyle parçalamaya yeltenen, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden batılı emperyalistler ve ABD’nin dinci yerli uşakları Fettullahçıların 15 Temmuz’daki silahlı isyanın da kanıtladığı gibi,

Türk Milletinin “TAM BAĞIMSIZLIK” aşkının nişanesi olan bu antlaşmanın ne kadar haklı ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

Halûk DURAL
Millî Merkez Genel Sekreteri

This entry was posted in ATATURK, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *