İdeolojik olan Cumhuriyet hesaplaşmasıdır

Çiğdem Toker
19 Temmuz 2017 Çarşamba

İdeolojik olan Cumhuriyet hesaplaşmasıdır

AKP, Cumhuriyet ile hesaplaşmada vites büyütüyor.
Müfredattan evrim teorisinin çıkartılıp cihadın konulduğu, uğruna kafa koparmayı meşru gösteren onca örnek gözümüzün önündeyken Milli Eğitim Bakanı’nın bu kavramı tevil ederek savunduğu şu gün, (Bakan Yılmaz’ın evrimi müfredattan çıkarmayı çocukların felsefi altyapıya sahip olmaması ile izah edişine bir soru yeter: Son 15 yıldır milli eğitim politikalarını CHP mi belirliyordu, yoksa HDP mi?)

Anıtkabir alanında yapılaşmayı mümkün kılacak plan değişikliğini tartışıyoruz. Konu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 7 Temmuz’da askıya çıkarılan “Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı.”

Anıtkabir, Cumhuriyet değerlerine bağlı milyonların kalbinde ve aklında gerçek bir kırmızı çizgidir. O, defalarca “kırmızı çizgi” denile denile ihlaline seyirci kalınan, adeta pembeleşerek anlam aşınmasına uğrayacak diğer konulara pek benzemez.

TMMOB Ankara Şubesi’ne bu farkındalığı gündeme taşıdığı için teşekkür borçluyuz.

Büyükşehir belediyesi, askıya çıkan planın konut izni verildiği anlamına gelmediğini, Milli Savunma Bakanlığı’nın isteği üzerine, orada daha önce yapılmış askeri lojmanların yıkım benzeri bir durumla karşılaşmaması için plana işlendiğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, politikalarına yönelik her köklü eleştiride yaptığı gibi, bir suçlama unsuru olarak “ideolojik” cevabını verdi. İdeoloji, ceza yaptırımı gerektiren bir suçmuş ve Cumhuriyet ile hesaplaşma politikalarının bizatihi kendisi ideolojinin nirvanası değilmiş gibi.

Belediyenin adres gösterdiği Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklama bakan düzeyindeydi. Özetle yapılaşma olmayacağını kayıt düştü Bakan Fikri Işık. İyi ki. Ama o zaman da Anıtkabir tarihi sit alanının bir bütün olduğunu vurgulayan Ankara Mimarlar Odası’nın dikkatimizi çektiği bu fotoğraflar bir soru işareti olarak yanıt bekliyor.

Anıtkabir Muhafız Birliği’nden alınmış 8 Mart 2015 ile 17 Temmuz 2017 tarihli iki fotoğraf çok farklı. İlkindeki ağaçlar, üç gün önce çekilmiş ikinci fotoğrafta yok. Mimarlar Odası, ağaçların hangi gerekçeyle kesildiğini ve kesilen alanın neden sanki inşaat yapılacakmışçasına hazırlandığını soruyor. Bu soruyu haklı kılan öyle çok “mekânsal hesaplaşma” örneği var ki. İller Bankası, Marmara Köşkü, Baraj Gazinosu, Su Süzgeci, Havagazı Fabrikası. Atatürk’ün talimatlarıyla yapılmış. Cumhuriyet mirası bu yapıların hepsi bir gecede yıkıldı.

Velhasılı; Anıtkabir’e hassasiyet göstermek, tarihsel ve kültürel mirasa, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, başkentin ve bu ülkenin ortak değeri olan Cumhuriyet mekânlarını bir gecede yıkmak kadar ideolojiktir.

This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *