İKİ KOMŞU ÜLKE ve İKİ YÖNETİCİ * Yorum size ait *** Şimdi kabinede olan ne demişti ? “Harun gibi geldiler , Karun gibi oldular “

Çipras

Yunanistan, Selanikte Türk kökenli genç bir bayan bize başbakanları Çiprası anlatıyor;

-Çipras çok zengin bir ailenin çocuğu olmasına karşın, eşinin isteği ile varoşlarda iki odalı birde evde yaşamış ve halen devletin resmi konutunda değil, 70 m2 lik bu evinde kalmaktadır.

-Başbakan olunca devletin hizmetine verdiği üç uçağı satmıştır.

-Resmi makam araçlarını satmış, kendisi motosiklet kullanmaktadır.

-Beni başbakan yapan halkımdan mı beni koruyacaklar diyerek korumalarını kaldırmıştır.

-Bakanlar görevlerine taksiyle toplu olarak gitmekteler, taksi ücretini devlet ödüyor.

-Kilisenin ödeneklerini kesiyor, devletin onlara değil onların devlete katkıda bulunmaları gerekmektedir diyor.

-Gümülcineye geldiğinde halkla kol kola girip sohbet etmiştir. Gittiği her yerde halkın her kesimiyle sohbet edip görüşlerini sormaktadır.

-Yunanistanda eğitim ve sağlık tamamen parasızdır. Başarısız öğrenciye okulda ücretsiz ders verilmektedir.

-Çipras ve eşi en başarılı gençlerin okuduğu Atina Teknik Üniversitesi mezunudurlar.

Bunları genç bayan çoşkuyla anlatmakta, hayranlığını gizlememekteydi. Bize hayal gibi ve inanılmazı olan bu devlet adamını bizden ikiyüz yıl önce ayrılan Yunanistan yetiştirmiştir.

Hırsızlığı, çalması, çırpması, iltiması ve hiç bir kopleksi olmayan Çipras ateistir ….

HABERE YORUM

Darısı tüm ülkelerin başına!.. Zaten İskandinavya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde, sadece baştaki yönetenler değil, halkın çoğunluğu da (bilimsel, çağdaş eğitim sayesinde) ateisttir. Bırakın aydınlanıp ateistlik yönünde ilerlemeyi, dinci, yobaz siyasetçiler, azgın imamlar yüzünden yüce Atatürk’ün en değerli emaneti, mirası olan laiklikten bile uzaklaşıp orta çağ karanlığına doğru sürüklenmekteyiz. Çocuklarımızı dincilerin pençesinden kurtarmak için gerekli mücadelede daha da geç kalırsak perişan Arap ülkelerinden farkımız kalmayacak. Herkes dindar olabilir, fakat ateist olmak için önce filozof (aydın ve yürekli) olmak gerekir. Bizim gibi müslüman ülkelerin hiç bir zaman bir “Çipras”ı olamayacak. Bir Atatürk mucizesine sahip olabildik ise de dindarlaştırılan halkımız onun değerini bilemedi, günümüzde O’na ihanet ve hakaret edenler, saldıranlar artık açıkça, pervasızca her tarafta!.. Bir kısmı da O’nun kurduğu Millet Meclisinin içinde, başlarındaki ise bin odalı bir saltanat sarayında.

Kemal Rastgeldi
1.06.2017

This entry was posted in YABANCI BASIN, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *