LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYETİN , ÜNİTER DEVLETİN DEVAMI ve FAŞİZME DUR DEMEK İÇİN , ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN “HAYIR”

This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *