KÜRDİSTAN ADINDA BİR DEVLET YOK *** “Hem Türkiye’nin tanıdığı 174 devlet arasında, hem de Birleşmiş Miletler’e bağlı 193 devlet arasında Kürdistan adında bir devlet yok”

Ali Serdar Bolat
4 Mart 2017

Kürdistan adında bir devlet yok

Doğu Perinçek, basın toplantısında açıkladı:
“Hem Türkiye’nin tanıdığı 174 devlet arasında, hem de Birleşmiş Miletler’e bağlı 193 devlet arasında Kürdistan adında bir devlet yok”

Bakınız: aşağıdaki bağlantının 9 ila 20’nci dakikaları arası:

Binali Bey, Kürdistan bayrağının asılmasını teamül ile açıkladı. “Teamülleri uyguladık” dedi. Teamül demek, eskiden beri yapılagelen, adet haline gelmiş alışılagelmiş uygulamalar demek. Gelenek görenek demek.

**********

Ancak, Kürdistan bayrağının asılması

1– Ulusal (milli) hukukumuza aykırı
2- Uluslararası hukuka aykırı
3- Irak Anayasası’na (Irak hukukuna) aykırı
4- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teamüllerine aykırı

**********

Sıra ile inceleyelim:

1- Dışişleri Bakanlığımızın internet sitelerine giriniz, bakınız.
Türkiye Devleti’nin temsilciliklerinin olduğu, yani devlet olarak tanıdığı devletlerin listesi oralarda var. O listedeki 174 devletin içinde Kürdistan adında bir devlet yok.

2- Uluslararası hukukta kimlerin devlet olduğu nasıl anlaşılır? Birleşmiş Milletler’e üye olan 193 devlet var. Yani dünyada devlet olarak kabul edilen, BAYRAĞI OLAN (Galatasaray’ın da bayrağı var, ondan söz etmiyoruz, devlet olarak bayrağı olan) 193 devlet içinde Kürdistan adında bir devlet yok. Yani uydurma bir devlet, AKP hükumetinin uydurduğu bir devlet.

3- Aralık 2005’de yürürlüğe giren Irak Anayasası’nın 117. Maddesi şöyle diyor: “Bu Anayasa, Kürdistan Bölgesi’ni ve mevcut organlarını FEDERE BİR BÖLGE olarak kabul eder.”

Yani Irak Anayasası bir BÖLGEden, BÖLGESEL YÖNETİMden bahsediyor.
Bir devletten bahsetmiyor.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) içinde Oklahoma, Teksas gibi devletler olduğunu biliyoruz, ama Kürdistan bir federe devlet de değil. Bir federe bölge

4- Gelelim Türkiye Devleti’nin teamüllerine. Sayın Cumhurbaşkanı bakabilir Dışişleri Bakanlığı sitelerine, arşivlerine. Sayın Başbakan da bakabilir,bakmalı idi… Sayın Başbakanı da yanlış bilgilendirdikleri görülüyor…

Tek bir istisna olmaksızın bütün Dışişleri Bakanlığı belgelerinde, uygulamalarında şu ifade kullanılmaktadır: “IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ”  Türkiye Devleti’nin teamülünde Barzani’nin başkanı olduğu o bölgenin adı  IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ. Kısaltılmışı da IKBY.

Hatta bakınız: Irak Anayasası KÜRDİSTAN dediği halde, bizim devletimiz bir duyarlılık göstererek, o Kürdistan sözcüğünü benimsemeyerek, IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ demektedir. Bu 4 sözcüğün içinde DEVLET diye bir  şey var mı? Yönetim başka bir şey. Marmaris Belediyesi de bir yönetim.

Türk Devletinin teamülünde: IRAK’IN İÇİNDE BİR BÖLGESEL YÖNETİM var.
Kürdistan da değil, burada özen gösteriyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü gözeten bir özen.

**********

Danışmanları vermediğine göre, Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Sayın Başbakan’a bu listeleri yollayacağım. Öyle görünüyor ki,danışmanları havadan maaş almaktadır. Bu listeleri o yetkili insanlarımızın önüne koymadıklarına göre o danışmanlara niye maaş verilmektedir? Irak Anayasası metnini de yolluyorum, fahri olarak.

Türk Devletinin teamülünde Kürdistan Devleti olmadığına göre, Kürdistan
bayrağı diye bir gelenek (teamül) de yok.

**********

arşiv

Kürdistan bayrağına evet diyen başkanlığa hala evet diyecek misiniz 3 Mart 17
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/03/kurdistan-bayragna-evet-diyen-baskanlga.html
Kürdistan’da hava durumu   28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/kurdistanda-hava-durumu.html
Bağdat Havaalanı’na PKK bayrağı çekildi   28 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/bagdat-havaalanna-pkk-bayrag-cekildi.html
PKK’nın “hayır” demesi “evet”i desteklemesidir   22 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/pkknn-hayr-demesi-eveti-desteklemesidir.html
Başkanlık özerkliğe, federasyona yol açar   20 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/baskanlk-ozerklige-federasyona-yol-acar.html
“PKK hayır diyecek” tezgahı   14 Şubat 2017
http://aliserdarbolat.blogspot.com.tr/2017/02/pkk-hayr-diyecek-tezgah.html

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, DIŞ POLİTİKA, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *