SİYASİ TARİH * Türkiye ve ordusu nasıl dönüştürüldü* İslamcılık Türk Ordusu’nda nasıl örgütlendi *** Cumhuriyet’in varlığının ya da yokluğunun oylanacağı bir referanduma doğru ilerlerken, bugün artık tarihçilik açısından bu duvarın ve ayrımın tartışılması bir zorunluluk halini almış görünmektedir. Ne de olsa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın şeriatçı Nuri Pakdil’in huzuruna çıktığı ya da Erdoğan ile birlikte umreye gittiği bir durumda, söz konusu duvarın hala var olduğunu iddia etmek oldukça güçtür.

odatv.com
Okan İrtem
27.02.2017

İslamcılık Türk Ordusu’nda nasıl örgütlendi

Cumhuriyet tarihçiliğinde ordu ile siyasi partiler her zaman kalın duvarlarla ayrıldılar; çoğunlukla subaylar ile siyaset ilişkisi birbirlerini iten iki mıknatıs ilişkisi biçiminde formüle edildi ve anlatıldı. Bununla birlikte, Cumhuriyet’in varlığının ya da yokluğunun oylanacağı bir referanduma doğru ilerlerken, bugün artık tarihçilik açısından bu duvarın ve ayrımın tartışılması bir zorunluluk halini almış görünmektedir.

Ne de olsa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın şeriatçı Nuri Pakdil’in huzuruna çıktığı ya da Erdoğan ile birlikte umreye gittiği bir durumda, söz konusu duvarın hala var olduğunu iddia etmek oldukça güçtür. Bu çerçevede burada tarih bilimine düşen, subaylar ve üst düzey komutanlar arasında bir tür “parti” örgütlenmesinin var olup olmadığını tespit etmektir, diyebiliriz. Ama eğer söz konusu partinin bulunup tespit edilmesi gerekiyorsa, varlığının da hukuki tabirle “de facto” olması bir gereklilik değil midir; çünkü böyle bir partinin resmi bir kuruluş belgesine sahip olması verili anayasa çerçevesinde mümkün değildir. Şu halde izini sürdüğümüz, “de jure” değil, “de facto” bir örgütlenmedir.

Siyasi tarihimizde ordu içerisindeki partiler meselesi çoğunlukla ihmal edilse de, ordunun kendi dışındaki siyasi hamleleri, daha doğru bir ifadeyle Genelkurmay destekli hükümetlerin varlığı biliniyor. Hem tarihçiler, hem de gazeteciler tarafından darbe sonrasına dair incelemelerde ya da anı kitaplarında bu türden hükümetler sıkça işlenmiştir. Bu sebeple Genelkurmay destekli hükümet tartışması aslında siyasi tarihimiz açısından yeni değildir. Hem 12 Mart’ta hem de 12 Eylül’de böylesi hükümetler kurulmuşlardı. 12 Mart’ın Nihat Erim ve 12 Eylül’ün Bülent Ulusu kabinelerinde söz ediyoruz. Her ikisinin de önü darbeyle açılmıştı. İki hükümetin de arkasındaki güç yüksek komutanların gücü, uyguladığı siyasi program ise söz konusu komutanların ve Türk sermayedarlarının siyasi programıydı. Peki, benzer bir hali AKP için de düşünebilir miyiz; herhalde mesele asıl olarak budur. AKP iktidarında uygulanan İslam programı yolunun oldukça erken bir tarihte üst düzey generallerce açıldığını ileri sürmek mümkündür.

TÜRKİYE KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEKLERİ
Türk generallerinin İslamizasyon programıyla bağları 1960’lı yılların ortalarında kurulur; daha net bir tarih vermek gerekirse, 1965 seçimleri sonrasındaki dönem bu programın uygulamaya konulduğu dönem olur. Bu yılları Adalet Partisi yılları olarak biliyoruz; ama bu tarih aralığı aynı zamanda Türkiye Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin (TKMD) de kurulup yaygınlaştığı yıllardır. Milliyet gazetesinde verilen bilgiye göre, 7 Temmuz 1963, TKMD’yi kuranlar, beklenin aksine Türkeş ve ekibi değil, AP sempatizanı İslamcılar ve muhafazakarlardır. Fethullah Gülen’in de bu sıralarda Erzurum’da bir TKMD şubesi kurmakla ilgilendiği Gülenciler üzerine yazılmış kitaplarda yer alıyor. Adalet Partisi içerisinde büyük bir ağırlığı olan Nurcuların da söz konusu faaliyetlere katıldıklarından haberdarız. Said-i Nursi’nin avukatı Bekir Berk’in TKMD’nin kuruluş çalışmalarına katılan isimlerden biri olduğunu biliyoruz; TKMD tarihine ilişkin çalışmalarda buna ilişkin bilgiler var.

TKMD’nin İslamcı AP’lilerce kurulduğu bilgisi sadece Milliyet gazetesi sütunlarındaki bir haber olarak kalmaz. TKMD ile kimi zaman sert tartışmalara giren CHP lideri İsmet İnönü tarafından da teyit edilir: “Komünizmle Mücadele Derneği AP mensuplarınca kurulmuştur.” Dernek İnönü’nün tepkisini çekecek biçimde, kurulduğu andan itibaren AP’lilerden yardım görmeye de başlamıştı. AP milletvekillerinden Suat Hayri Ürgüplü’nün başında olduğu geçici hükümet açıkça TKMD’ye destek veriyordu, öyle ki dernek mensupları kongre konuşmalarında Ürgüplü hükümetine teşekkür etme ihtiyacı duyuyorlardı. 1965 seçimlerine yaklaşılırken AP tarafından derneğe doğrudan doğruya devlet bütçesinden para aktarılmaya da başlamıştı. AP ve dernek arasındaki ilişki o kadar belirgindi ki, 65’ten itibaren dernek neredeyse AP’nin yarı-resmi organı halini alıyordu.

ŞERİAT PAŞA
İşte bu İslamcı derneğin 1967 yılında düzenlenen 4. kongresine üst düzey ordu mensupları başarı telgrafı çektiler. Telgraf çeken isimler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, Donanma Komutanı Koramiral Celal Eyicioğlu ile Yedinci Kolordu Komutanı Orgeneral Faruk Güventürk de yer alıyordu. Söz konusu telgraflardan Necdet Uran ile Celal Eyicioğlu’nun çektikleri telgraf ise özellikle ilgi çekicidir. Ama tahmin edilebilecek olanın tersine, komünizm karşıtı içeriği nedeniyle değil; asıl dikkat çekici olan, telgrafın içeriğinin İslamcı akımla ve fikirlerle kurduğu özdeşliktir. Uran ve Eyicioğlu kongreye gönderdikleri mesajda, TKMD’nin komünizmle mücadelenin yanında “mini etekli kadınlar ve uzun saçlı erkeklerle de mücadele etmesini” istiyorlardı.

Ordu üst kademesinin sesini hemen duyanlardan biri, dönemin Türk-İslamcı örgütlerinden Milli Türk Talebe Birliği Başkanı ve şimdinin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dı. Kanlı Pazar’ın hemen öncesinde, 14 Şubat günü Cuma namazı sonrasında MTTB ve TKMD gibi örgütlerin birlikte düzenledikleri mitingde Kahraman, “Karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezeceğiz ve tepeleyeceğiz … mini etekli fahişelerin giriştikleri yürüyüşlere göz açtırmayacağız” açıklamasını yapıyordu.

Generallerin Mehmet Şevki Eygi misali “kalkın ey ehli İslam” çağrısı gönderdikleri TKMD ise miting öncesi dağıttığı bildiride, sol görüşlüleri “kim bu uzun saçlı hırpani kılıklılar? … kim bu ağızları içki kokan sarhoşlar?” diyerek tanımlıyordu. Tabii, bildiride AP’ye selam göndermeyi de unutmamışlardı: “kim ki bunlar, senin reyinle işbaşına gelenlere Morisson Süleyman … diyebiliyorlar.” Süleyman Demirel’in ABD firması Morrison Knudsen’ın Türkiye temsilcisi olması ve Demirel’in emperyalizmle ilişkisi nedeniyle takılan bu isimden TKMD’nin rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır.

Ama dernek sadece Süleyman Demirel’i savunmuyordu aynı zamanda, İslamcı siyasetin gereği olarak, Lozan’a ve İsmet İnönü’ye saldırmayı da ihmal etmemişti. Tabii o sıralarda henüz bir Tayyip Erdoğan yoktu ve İnönü’ye bu nedenle İslamcılarca sarhoş denilemiyordu, bunun yerine TKMD başkanı ve İslamcılar İnönü’ye, Lozan Konferansı’na atıfla, “Bozan kahramanı” diyorlardı. TKMD başkanı Kurtuluş Savaşı’nın iki liderinden birini bu şekilde hedef alırken, yine TKMD’nin 1967’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği bir panelde, MTTB başkanı İsmail Kahraman Cumhuriyet’in Osmanlı geçmişinde kopmasına engel olabilmek adına Sultan Vahdettin’i övüyor ve sultanın Kurtuluş Savaşı’na katkılarını anlatıyordu. Tüm bu açıklamalardaki zamanlama ve ifadelerdeki dinsellik dozu dikkat çekicidir. Elbette bu hali yüksek komutanlar, AP, TKMD ve MTTB arasında zımni ya da açık bir koordinasyonun varlığına ilişkin bir işaret saymakta da herhalde sakınca yoktur.

İSLAM PROGRAMININ YÜKSELİŞİ
1960’ların ikinci yarısıyla birlikte Türk sağının İslamizasyon programı, Türk-İslam Programı da denilebilir, berraklaşmaya başlar. Türk solunun, Kemalist ve laik düşüncenin 60’lardaki yükselişi sağ cepheyi hızla İslamcılığı bir siyasal program haline getirme fikrine sevk etmişti. 1965 seçimlerinde Meclis’e Türkiye İşçi Partisi 15 milletvekiliyle giriyor ve sol resmi kurumlara doğrudan etkide bulunma imkanına kavuşuyordu. Bu tabloyu daha da etkileyici kılan, 1967’de Türkiye işçi sınıfının, sık sık “komünizme tel’in” mitingleri düzenleyen, sağcı ve Türkçü eğilimdeki TÜRK-İŞ yörüngesinden kurtulmayı başarmasıdır. TİP’in kurulduğu tarihin yıl dönümünde, 13 Şubat 1967’de, sendikalı işçiler Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) kurarak sol bir siyaset istediklerini ilan ediyorlardı. Bu gelişmelerin Türk sermayedarları ve sağı için uyarıcı olmaması mümkün değildir. Sermaye, anti-komünizm ile milliyetçiliğin emekçi kitleleri düzen sınırları içerisinde tutmayı artık sağlayamadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştı. Sağın bu soruna karşı bulabildiği tek çözüm İslam programıydı. Ama söz konusu programın kristalize olduğu an için kesin bir tarih, başka deyişle, bir sınır taşı belirlemek gerekirse, İsrail’in Altı Gün Savaşı’nın da gerçekleştiği yıl olan 1967 bir referans noktası olarak verilebilir.

Bu yıl içerisinde, daha sonra MHP adını alacak olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, CKMP, yönetimi kendi teşkilatına dağıttığı bildiride üyelerine ve komandolarına şu ifadelerle sesleniyordu: “Bütün partili arkadaşlar şunu bilmelidirler ki, Türkçülük Müslümanlık’tan ayrı olamaz … Müslümanlık ile Türklük iç içe birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılması mümkün olmayan manalardır.” Tahmin edilebileceği gibi metin Alparslan Türkeş tarafından yazılmıştı.

Bunu 1969 yılında CKMP’nin isim değiştirerek MHP adını alması ve İslamcılığı kabul ederek, “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman” sloganını benimsemesi izleyecekti. Bu dönüşüm yaşanırken CKMP’den/MHP’den Nihat Atsız’a bağlı İslam’la ilişkisi zayıf, paganik Türkçülük akımı da tasfiye ediliyordu. Söz konusu akımın yerini Türk kimliğini İslam ile özdeşleştiren ve hatta Türklüğü İslam’ın gerisine koyan Türk-İslamcılık almıştı. Bu dönüşümle birlikte MHP laik düşünceyle köprülerini de atmış oluyordu.

1967 yılında benzer bir değişim MTTB’de de gerçekleşir. 11 Mart 1967’de İslamcı İsmail Kahraman MTTB başkanı yapılır ve sonrasında MTTB çok kısa bir sürede İslamcı bir yapı halini alır. Kurulduğu tarihten yaklaşık 1960’lara dek MTTB milliyetçi bir örgüt görünümündeydi. AP’nin iktidarı aldığı 65 ile 67 arasında ise ırkçı/Turancı nitelikleri giderek ön plana çıkıyordu. Bu yıllar boyunca MTTB turancı mitleri sahiplenen ve yer yer Cumhuriyet’in ulusal bayramlarını ve önemli günlerini kutlayan, Türkçülük akımının bilindik örgütlerinden biriydi.

Yeni başkanın, İsmail Kahraman’ın seçilmesinin hemen ardından ise Birlik hızla İslamcı bir örgüt hüviyetine bürünür. Bu seçimden bir ay sonra, 4 Nisan’da yaptıkları basın açıklamasında, İslamiyet’in ahlak ve faziletine bağlı olduklarını belirterek, kendi tarihleri açısından bir ilktir, bunu kamuya ilan ederler. Bu ilanın bir gereği olarak MTTB’nin kendisine biçtiği görev de “gençliğin Türklük gurur ve şuuru ile İslamiyet’in ahlak ve faziletini mezceden bir fikriyatla” hazırlanması oluyordu. Hiç kuşku yok ki, İsmail Kahraman’ın marifetidir.

Yine aynı yıl, iktidardaki Adalet Partisinin milletvekili ve Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in oluruyla liselerin birinci ve ikinci sınıflarına isteğe bağlı olarak Din Bilgisi dersi konuluyordu. Ertem’in valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu dersin Yüksek İslam Enstitüsü mezunlarınca okutulmasına öncelik verilmesi direktifi de yer almaktaydı.

DPT’NİN İSLAMCILAŞTIRILMASI
Tüm bu bilgilere AP lideri Süleyman Demirel’in Nakşibendi tarikatından Turgut Özal’ı 1967 yılında, 27 Mayıs Düzeni’nin en nitelikli kurumunun, Devlet Planlama Teşkilatı’nın başına getirmesini de ekleyebiliriz. Özal’ın DPT müsteşarlığına getirilmesinin ardından DPT’de “takunyalılar” dönemi başlıyordu. Nevzat Yalçıntaş, Hasan Celal Güzel gibi pek çok İslamcı isme Özal’ın çabalarıyla DPT’de örgütlenme olanağı sunulmuştu. Böylece DPT’nin uzman kadroları İslamcılara arpalık olarak dağıtılıyordu.

DPT’nin İslamcılaştırılmasıyla paralel biçimde, kurum planlama niteliklerini yitirerek hızla bir tür özel sermayeyi teşvik birimine de dönüşecektir. Teşkilatta, başında Özal’ın bulunduğu bir teşvik dairesi oluşturuluyor ve DPT’nin Türk sermayedarlarıyla organik ilişkiler kurması sağlanıyordu. Bu sayede geçmiş yıllarda DPT’de pek rastlanmayan Sabancı ya da Koç ailesi üyeleri teşkilat koridorlarında sıkça görülmeye başlamıştı(1). DPT’de Teşvik Dairesi’nin kuruluşu ve İslamizasyon ile Süleyman Demirel’in ünlü ifadesi de hayata geçiyordu: “Bize plan değil, pilav lazım.” Özal’ın DPT müsteşarlığı sonrasında teşkilat İslamcılaştığı gibi, plancı niteliklerini de kaybetmişti. Hepsi Türk sağının 1967 yılında İslam dönemecini aldığı sırada gerçekleşmiştir.

İşte tam bu dönemeçte, yukarıda da yazıldığı üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Donanma Komutanı TKMD’ye mini etekli kadınlarla mücadeleyi salık veriyordu. Bu öneriyi Erdoğan misali ulemaya danışmışlar mıydı bilemiyoruz ama önerilerinin İslam şeriatına uygun düştüğü görülebilmektedir.Bununla birlikte, şu ana dek anlatılanlar yalnızca Türk sağının ve Yüksek Komutanlar içerisindeki Türk-İslam Partisi’nin 12 Mart’a yürüyüşünün öyküsüdür. Aynı dönemin başka öyküleri olduğunu da biliyoruz ve böylece incelemeye başlıyoruz.

ORDUDA PARTİLER MÜCADELESİ
12 Mart öncesinde ne bürokrasi, ne de TSK kurmay kadrosu tek biçimlilik arz eder. Darbe öncesinde TSK’da iki program yarışıyordu; bu iki programın ve savunucularının tarihçilerce çoğunlukla iki tarihle ilişkilendirilerek tasnif edildiğini biliyoruz: 9 Martçılar ve 12 Martçılar. Bunu ordu üst kademesi içerisindeki iki parti olarak da düşünebiliriz. Bu çerçevede 9 Martçılar ordu üst kademesi mensuplarının içerisinde yer aldıkları Cumhuriyet Partisi ve 12 Martçılar ise Türk-İslam Partisi ya da İslam Partisi olarak da tarif edilebilir.

Doğan Avcıoğlu’nun Yön Hareketi’nden etkilenen TSK’daki Cumhuriyet Partisi Kemalizm’e sadık biçimde kalkınmacılığı, devletçiliği, iktisadi reformları ve sosyal eşitliği savunurken, 12 Mart günü orduda iktidarı alan Türk-İslam Partisi holding sermayesinin egemenliğini, devlet kadrolarının ve toplumun İslamizasyonunu amaçlayan sermayedar programını benimsiyordu. Söz konusu iki parti arasındaki bu siyasal yarılma, 12 Mart Darbesi öncesinde İslam programının tümüyle bir devlet ve Genelkurmay programı olmasına izin vermemişti. Çözüm 12 Mart ile gelecekti.

1971 yılı Mart ayının 9 ile 12’si arasındaki günler işte bu iki programın mensupları arasındaki hesaplaşma günleriydi. Bu hesaplaşmanın sonucunu artık biliyoruz: 13 Mart’ta Türk-İslam Partisi iktidara gelir gelmez yüksek komutanlar arasındaki Cumhuriyetçilerin tasfiyesine girişiyordu. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç hiç vakit kaybetmemişti. Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Tümgeneral Celil Gürkan gibi üst düzey pek çok Kemalist subay işte bu sırada ordudan emekli edilmişlerdi.

Bu tasfiyelerle birlikte TSK üst yönetimi ordu içerisindeki Türk-İslam Partisi’nin eline geçer. 12 Mart Darbesi’nin bu niteliğini Türk-İslamcı AP’liler hemen fark etmekte gecikmemişlerdi. Darbe sonrasında AP gençlik kolları başkanı “12 Mart AP’ye değil, AP’ye karşı olanlara verildi” açıklaması yapıyordu. Bir başka AP’li ise, AP kongresinde, 12 Mart muhtırasının AP’nin seçim beyannamesinde yer alıp da AP’nin Meclis’te yeterli gücü bulamadığı için gerçekleştiremediği tüm önlemleri hayata geçirdiğini ifade ediyordu.

Kuşkusuz hayata geçirilenler sadece bu önlemler değildi, darbe Cumhuriyet’in tasfiyesine doğru giden sürecin kapısını da açmıştı. Nitekim bu uygulamalar Cumhuriyet’in asli kurumlarının güçsüzleştirilmesine de denk düşüyordu: Anayasa Mahkemesi’nin kanunları içerik yönünden denetleme yetkisi sınırlandırılıyor ve adım adım yürütme egemenliğine yol açacak biçimde Meclis işleyişi hızlandırılıyordu. Yürütme erkinin Meclis denetiminden bir süreliğine de olsa uzak durmasını sağlayan KHK çıkarma yetkisi işte bu sırada getirilmiştir. Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi verilmesinin yarattığı yıkım bugün tüm şiddetiyle ortadadır.

İKİ SİYASİ KAMPANYA
Adalet Partisi 27 Mayıs’ın hararetli günlerinde kurulur. Ama onun gerçek kuruluşu iki güçlü siyasi kampanyayla olacaktır. Bu kampanyalardan ilki 27 Mayısçıların Kayseri Cezaevi’ne koydukları Demokrat Partililer’in affı ve diğeri ise “anayasaya hayır” kampanyasıydı. Af ve Anayasa karşıtlığı AP’nin iktidara yürüyüşünün de başlangıcını teşkil ediyordu.

61 Anayasası’nın oylanacağı günler boyunca AP’liler doğrudan “anayasaya hayır” propagandası yapamasalar dahi, “gözlerime bak, ne dediğimi anlarsın” ve “hayırda hayır vardır” türü söylemler ile 1961 Anayasası’na “hayır” çağrısında bulunmuşlardı. Anayasa oylaması AP’nin bu çağrısının hedefine ulaştığını gösteriyordu. 61 Anayasası her ne kadar %62’lik bir oy oranıyla kabul edilse de, anayasaya karşı verilen %38 düzeyindeki yüksek “hayır” oyu, AP’nin kampanyasının sonucuydu. DP’lilerin affı ise AP’nin 27 Mayısçı subaylara karşı dik durduğu belki de yegane konuydu. Affın çıkarılacağı 1966 yılına dek AP DP’lilerin affını gündemde tutuyor ve her düzeyde tekrar tekrar dile getiriyordu.

Bu iki güçlü kampanyanın ilk yakın siyasi sonucu, anayasa oylaması hesaba katılmazsa, 61 seçimlerinde CHP’nin tek başına iktidar olmasını engellemeleri ve CHP ile kurdukları koalisyon hükümeti olmuştu. Böylelikle ihtilalin hemen ertesinde iktidara ortak oluyorlardı. Bunu önce 1965’te AP’li Suat Hayri Ürgüplü başbakanlığında kurulan sağ koalisyon ve sonrasında Ekim ayında yapılan 1965 seçimleriyle AP’nin tek başına iktidarı takip edecekti.

AP’ye iktidara giden yolu değindiğimiz iki siyasi kampanya açmıştı; AP hükümetinin kurulmasının ardından AP’liler mevcut anayasaya karşı faaliyetlerini ve af özelindeki çabalarını da arttıracaktı. 1966 yılında gelindiğinde cezaevindeki DP’lilerin af kanunu yoluyla cezaevinden çıkarılmalarını sağlanıyordu. 1961 Anayasası’na ve 27 Mayıs ile kurulan düzene olan karşıtlıklarına ise ne iktidarı almaları öncesinde, ne de sonrasında ara vermişlerdi.

AP’NİN İSLAM PROGRAMI
Adalet Partili Suat Hayri Ürgüplü’nin kurduğu koalisyon hükümeti sırasında, AP’nin izleyeceği İslam programın ilk işaretleri de ortaya çıkar. Tahmin edilebileceği üzere, bu yöndeki siyasal düzenlemeler eğitim alanından başlamıştı. MEB ve Üniversiteler Bütçesi Karma Komisyonu’ndaki AP vekilleri “artık eğitimde dinin desteğinden ve milliyetçiliğin ışığından kuvvet almak zorundayız” diyordu. Bunun doğrudan etkisini İmam Hatip sayısındaki artışta görmek mümkündür. 1961 yılında 36 olan İmam Hatip Okulları sayısı AP’nin iktidarda olduğu dönemde artış gösterir. 1971’e gelindiğinde bu sayı 112’ye çıkar ve 1970 sonrasında, 12 Mart rejimi ve AP’nin liderliğinde kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde inanılmaz bir yükselişle, 1981 yılı itibariyle, yedi yüzlü rakamlara fırlar.

İmam Hatip Okullarına ve teknik okul mezunlarına yüksek eğitim imkanlarının sağlanması da AP hükümet programında yer alan taleplerden biriydi. Bu talep 1971 sonrasında CHP-MSP hükümeti zamanında hayata geçirilecektir. Adalet Partisi Milli Eğitim Bakanı İlhami Erten hükümetin amacının, İmam Hatip sayısındaki artıştan dan anlaşılabileceği üzere, her ilde bir imam hatip okulu açmak olduğunu ifade ediyordu. AP’liler düzenledikleri 1968 tarihli dördüncü kongrede anayasayı değiştirmek istediklerini ve 1961 Anayasası’nın “meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkı”ndan söz eden “Başlangıç” kısmından rahatsızlık duyduklarını da kürsüden açıklamışlardı.

Aynı kongrede DP’lilerin siyasal haklarının geri verilmesini sağlayacaklarını da ilan ederler. Kongreye bu talebi getiren isim, AP’nin müfrit İslamcı  kadrolarından biri olan Saadettin Bilgiç’tir. Nitekim Demirel de 1969 Genel Seçimleri sırasında basına, 27 Mayıs düzenine ve Anayasası’na karşıt biçimde, “bu Anayasa ile devleti idare etmek mümkün değildir” diyordu. Yurt gezilerinde cemaatle toplu namazlar  ya da Meclis’teki iftar yemekleri ise AP için artık vaka-i adiyedendi. Türkiye’nin bir kırılma anına doğru yürüdüğü bu yıllarda, tarih vermek gerekirse 1969’da, CHP’nin de desteği ile DP’lilere siyasi hakları da iade edilecektir.

AP’YE MUHALEFET
AP her ne kadar toplumu İslamize etme yolunda adımlar atıyorsa da, AP iktidarına ve programına karşı tepki de son derece güçlüydü. AP’liler Meclis’te TİP milletvekillerinin ve Meclis dışında ise yükselen solun sert direnişi ile karşı karşıyaydılar. AP anayasayı değiştirmek istediğini ilan ettiği anda Fikir Kulüpleri Federasyonu “Türk Halkının ve Türk Gençliğinin  … Anayasanın getirmiş olduğu devrimci kuruluşların tasfiyesine” göz yummayacağını açıklamıştı. Senatodaki 27 Mayısçıların oluşturduğu Milli Birlik Grubu ise AP’nin bu talebini “husumet andı” sayarak AP’nin “karşı ihtilal kampanyası” açtığını söylüyor ve “anayasaya evet” diyenleri göreve çağırıyordu.

AP’nin subaylar arasındaki etkisi nedeniyle hesaba katmak zorunda olduğu asıl kuvvet ise Doğan Avcıoğlu ve onun çıkardığı YÖN dergisiydi. YÖN’ün dile getirdiği siyasal ve toplumsal talepler silahlı kuvvetlerin komuta kademesi düzeyinde AP’nin karşısına çıkıyordu. Bu taleplerin yüksek komutanlar arasındaki Cumhuriyet Partisi başka deyişle 9 Martçılar biçiminde kendisini gösterdiğini biliyoruz.

Adalet Partisi programına karşı Meclis’teki en büyük direniş ise Türkiye İşçi Partisi’nden gelecektir. TİP’liler gerek AP’lilerin çıkarttığı kanunların Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirilmesi yoluyla, gerekse de düzenledikleri siyasal kampanyalarla Meclis’in karşı devrimci talepler adına çalıştırılmasını önemli ölçüde engelliyorlardı. Öyle ki, Demirel’e göre, birkaç TİP’linin Meclis’te olması dahi Meclis’in bloke edilmesini sağlayabilmekteydi. Burada, 12 Mart sonrasında sağın Anayasa Mahkemesi’ne olan husumetinin altında TİP’in AYM’ye yaptığı iptal başvurularının olduğunu da vurgulamalıyız.

DARBENİN PROGRAMI
Tam da bu nedenle 12 Mart, AP’nin ideal programının başka deyişle toplumsal tepki nedeniyle hayata geçirmekte zorlandığı siyasal taleplerinin gerçekleştirilmesi anlamına gelir. AP’nin 1969 Seçim Beyannamesi’ndeki siyasal talepleri arasında yer verdiği Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 12 Mart ile getirilmişti. 1924 ve 1961 Anayasalarının Bakanlar Kurulu’na vermedikleri KHK yetkisi 12 Mart Darbesi sonrasında kurulan Nihat Erim Hükümeti zamanında yasalaştırılıyordu. Böylelikle 1971 yılında 1488 sayılı kanunla yapılan değişiklikler ile KHK Türkiye siyasal hayatına adımlarını atıyordu.

Bununla birlikte, KHK benzeri bir düzenlemenin 1876 Anayasası’nda yer aldığı biliniyor. Ergun Özbudun bu düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi vermektedir: “Kanun-u Esasi’nin 36. Maddesi’ne göre, Meclis-i Umumi’nin toplanık olmadığı zamanlarda Devleti bir tehlikeden veya genel güvenliği bozulmadan korumak için bir zorunluluk belirdiği ve bu konuda çıkarılmasına lüzum görülecek kanunun görüşülmesi için Meclisin toplantıya çağırılmasına süre elverişli olmadığı takdirde, Kanun-u Esasi hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, Bakanlar Kurulu Padişahın onayıyla, Heyet-i Mebusanın toplanıp vereceği karara kadar geçerli olmak üzere, kanun hüküm ve kuvvetinde kararnameler çıkarabilirdi.” Cumhuriyet döneminde yapılmış 1924 ve 1961 anayasalarında bu yetki tanınmamıştı. Herhalde bu nedenle, AP 12 Mart öncesinde KHK tartışmasını açtığında, Ecevit söz konusu KHK düzenlemesinin bir tür padişahlık fermanı olduğu söyleyerek düzenlemeye itiraz ediyordu. Ecevit, bu yolla AP’nin millet iradesini temsil eden Meclis’i bir kenara itmek ve zümre egemenliği kurmak istediğini de ileri sürmüştü. Bunun bugün önemli ölçüde doğrulandığı açıktır.

12 Mart Darbesi AP’nin Anayasa Mahkemesi’ne olan husumetini de tekrarlar. Adalet Partisi’nin 69 Seçim Beyannemesi’nde yer alan AYM’ye yönelik ifadeler darbenin AYM’ye ilişkin düzenlemelerinde yansımasını bulmuştur. AP’nin Meclis’ten geçirdiği düzenlemeleri esastan görüşen ve Anayasa’ya aykırı bularak iptal eden AYM 1960’lı yıllar boyunca Adalet Partili vekillerin hedefinde yer alan bir kurumdu. Tam da bu nedenle AP Seçim Beyannamesi’nde, tıpkı AKP gibi, anayasal düzenlemelerin referanduma götürülmesi gerekliliğine işaret edilerek AYM siyaseten zorlanmak isteniyordu. Beyannamede AYM’nin “hakimler hükümeti” eğiliminde olduğu da ileri sürülmüştü. Türk sağının ve İslamcıların anayasal denetim konusundaki tepkileri bu açıdan hiç değişmemiş görünmektedir. Bunun temel nedeninin İslamcı siyasetin laiklik özelindeki taleplerinin anayasaya aykırılığı olduğunu söyleyebiliriz.

12 Mart AP’nin işte bu sorununu, AYM’nin içerik denetimi yetkisini, ortadan kaldırmaya çalışmıştı. 1971 yılı Eylül ayında, Anayasa’nın 147. maddesinde değişikliğe gidilerek, AYM’nin anayasa değişiklerini esas açısından denetleme yetkisi kısıtlanıyordu. Yeni düzenlemeyle AYM’nin yetkisi şöyle tanımlanmıştı: “Anayasa Mahkemesi kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasa’ya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler.” AYM’nin bu şekilde kısıtlanmasıyla 12 Mart, laikliğe aykırı anayasal düzenlemeleri esasa ilişkin anayasal denetimden kaçırma yolunu açıyordu. Bunun AP’yi siyasal açıdan rahatlattığından eminiz.

Darbe Adalet Partisi lehine Meclis’teki AP karşıtı muhalefeti de tasfiye etmişti. Türkiye İşçi Partisi’nin 1965 seçimlerine katılmasını Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak engellemek isteyen AP’nin bu talebine yanıt, biraz geç de olsa, 12 Mart ile veriliyordu. TİP kapatılarak muhalefetsiz bir düzene geçilmişti. Ama 12 Mart sadece Meclis’teki muhalefet ihtimalini ortadan kaldırmıyordu. Emekli albay Sadi Kocaş’ın radyodan ilan ettiği Balyoz Harekatı’yla Meclis dışı toplumsal muhalefet de ezilmeye çalışılmıştı. Süleyman Demirel’in ve AP’nin 12 Mart öncesinde ancak hayalini kurabildiği tüm bu önlemler 12 Mart’ın gerici hükümetleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan ordunun sokaklara AP adına indiğini ileri sürmekte bir sakınca yoktur.

NURCULAR VE 12 MART DARBESİ
12 Mart’ın İslamizasyon programı için anlamını ve darbenin İslamcı kanatta yarattığı heyecanı herhalde AP’ye yakınlık duyan, Said-i Nursi’nin ünlü avukatı Bekir Berk’ten daha iyi anlatmak mümkün değildir. Memduh Tağmaç’ın Şubat ayı başında yaptığı “Silahlı Kuvvetler’in kendisine dil uzatılmasına ne kadar sabırla mukavemet edeceğini kestirmek artık mümkün değildir” açıklamasının ardından Bekir Berk 10 Şubat 1971 tarihli Yeni Asya gazetesinde “Ordumuzun Sesi” başlıklı yazısında şunları yazıyordu: “Bu ses tarihimizin sesidir. Bu ses sanki Mohaç’tan gelen sestir. Bu ses Malazgirt’ten yükselen bir sestir … Bu ses hürriyet ve istiklalimizin, bu ses din ve imanımızın, şerefimizin ve haysiyetimizin bekçileri şerefli paşalarımızın, erlerimizin, tek kelimeyle Mehmedçiğimizin sesidir. Bu ses … ‘Hizaya gel’ komutu verenlerin sesidir.” Henüz 12 Mart Darbesi’nin yapılmadığı bir tarihte, Şubat ayında, bir darbe ihtimalinin İslamcılarda kutlama heyecanı yarattığı görülebilmektedir. Bu çerçevede, 12 Mart’la birlikte Erbakan’ın Milli Nizam Partisi’nin kapatılmış olmasına gerektiğinden fazla önem atfetmemek durumundayız. MNP kapatılmıştı ama MNP’nin siyasi ilkeleri devletin doruklarına ulaşmıştı.

12 Mart’ta yüksek komutanlar arasındaki kavgayı kazanan Türk-İslam Partisi’ydi. Bu partinin Birinci Ordu Komutanlığını ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığını Nakşibendi tarikatından Faik Türün’e vermesi herhalde eşyanın tabiatı gereğidir. Aynı Faik Türün bir süre sonra, 70’li yıllarda AP milletvekili de olacaktı. İslamcı cenahta dini akımlara ilişkin çalışmalarıyla bilinen İsmail Kara, 12 Mart’ın ünlü paşalarından Faik Türün’ün Nakşibendi olduğunun 70’li yıllarda bilindiğini de bilgilerimize eklemektedir. Ordu içerisinde sol düşünceye düşman Türün’ün yükseltilmesi Türk-İslam programının bir eseriydi. Sonucunun ise Ziverbey Köşkü’ndeki işkenceler olduğunu biliyoruz.

AKP’YE UZANAN YOL
Öyleyse, artık açıktır, 71 Darbesi’yle Genelkurmay’daki Türk-İslam Partisi iktidara el koyuyor ve böylece Cumhuriyet rejiminin başına bir İslam Partisi yerleşiyordu. Bu noktadan Erdoğan iktidarına uzanan yolun uzun olmadığını rahatlıkla ileri sürebiliriz. AKP’nin ve İslamizasyon’un yolunu açan Genelkurmay’daki bu Türk-İslam Partisi’ydi. Peki, AKP’yi iktidara getiren ve orada tutan da bu parti midir, herhalde asıl mesele budur ve tartışmak zorundayız.
(Devam edecek.)

Okan İrtem
Odatv.com

(1) Devlet Planlama Teşkilatı’nın Turgut Özal ve İslamcılar yoluyla pasifize edilmesinin hikayesi  bu yazı dizisindeki bir başka yazıda ele alınacaktır.

read:http://odatv.com/islamcilik-turk-ordusunda-nasil-orgutlendi-2702171200.html

This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, SİYASİ TARİH, TSK, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *