EKONOMİDE PERDE ARKASI * Varlık fonu * Başbakanlığa bağlı bir “Varlık Fonu” ucubesi icat edildi… ‘Ucube’ dedim, çünkü hiç bir sınır ve denetim tanımayan, ‘özel’ hukuku olan, yani sonsuz yetkili, sıfır sorumlu, eski deyimiyle lay-ü sel bir yapılanmadan söz ediyoruz..formal kapitalleri toplamı ~ 17 milyar TL (~5 milyar $) olarak görünen bu ekonomik varlıklarımızın gerçek değerleri bu paranın 100-200 katıdır… Görünen o ki, bu girişimle, Türkiye’nin son ekonomik yedekleri de (Parasını kaybetmiş kumarbazın son koz olarak çok değerli kol saatini masaya koyması gibi.

D.Ali Ercan / 4.03.2017

VARLIK FONU

Değerli arkadaşlar, 15.Temmuz.2016 Darbe tiyatrosu bahanesiyle Ülke çapında yapılan derin Operasyon (OHAL Kararnameleri ile Orduda, Yargıda, Bürokraside ve Üniversitelerdeki tasfiyeler) sürecinde BÜYÜK PLANIN (Yeni bir Devlet inşa planının) bir parçası olarak, sıcağı sıcağına, 19. Ağustos.2016 da 6741 sayılı yasa ile, Başbakanlığa bağlı bir “Varlık Fonu” ucubesi icat edildi… ‘Ucube’ dedim, çünkü hiç bir sınır ve denetim tanımayan, ‘özel’ hukuku olan, yani sonsuz yetkili, sıfır sorumlu, eski deyimiyle lay-ü sel bir yapılanmadan söz ediyoruz…

Basından öğrendiğimize göre Fonun 5 kişilik yönetim Kurulunun başında Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut Efendi bulunuyor; diğerleri Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi (ve Sabah Gazetesi yazarı) Kerem Alkin, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Piri Reis Üniversite Rektörü Oral Erdoğan…

BOTAŞ, TPAO, THY, PTT, BİST, ÇAYKUR, HALKBANK, ETİ MADEN… gibi önemli kurumların yanı sıra Savunma Sanayi Fonu ve Turistik bölgelerdeki Hazine arazilerinin devrinden sonra, Ülkemizin en önemli finans kurumu olan Ziraat Bankası da bu Fonun torbasına atılınca Kamu oyu anca uyandı ve ‘ne oluyoruz?’ demeye başladı..

Değerli arkadaşlar, formal kapitalleri toplamı ~ 17 milyar TL (~5 milyar $) olarak görünen bu ekonomik varlıklarımızın gerçek değerleri bu paranın 100-200 katıdır… Görünen o ki, bu girişimle, Türkiye’nin son ekonomik yedekleri de (Parasını kaybetmiş kumarbazın son koz olarak çok değerli kol saatini masaya koyması gibi) 400 milyar doları aşkın Dış borç çarkının çevrilmesinde kullanılacak mekanizma olarak “Varlık Fonu” kisvesi altında Küresel Finansın oyun masasına sürülüyor.

Dünyada gördüğümüz gerçek Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds) Ülkelerin ticaret fazlalıklarının veya petrol Ülkelerinde olduğu gibi, (Bütçe dışı) doğal kaynak gelirlerinin Ülkenin ekonomik, teknolojik gelişimine yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere toplandığı havuzlardır. Oysa Türkiye, bırakınız ‘Varlık’ tan bahsetmeyi, Dış ticarette sürekli açık veren, gittikçe borçlanan, yeterince üretemediği için borçlarını ödemekte bile zorluk çeken bir Ülke durumundadır.

Bu Varlık fonu Ülkeye fazladan gelir getirecek bir sistem değil, zaten gelirleri Milli Bütçe içerisinde yer alan kurumların Bütçe dışına çıkarılmasından, yani paralel Bütçe kurgulamasından başka bir şey değildir; Oysa Dünyada bu tür Fonlar Milli Bütçe dışı gelirlerin yönetimi amacıyla kurulmuşlardır. Dünya genelindeki Varlık Fonlarının toplamı 7,4 trilyon dolar civarındadır* ve bunun %77 si 7 Ülkenin Fonlarının toplamıdır:

1– Çin 1583 milyar $ (Ticaret fazlalığından aktarılan)

2- Birleşik Arap Emirliği 1227 milyar $ (Petrol gelirinden aktarılan)

3- Norveç 871 milyar $ (Petrol gelirinden aktarılan)

4- S. Arabistan 736 milyar $ (Petrol gelirinden aktarılan)

5- Singapur 530 milyar $ (Ticaret fazlalığından aktarılan)

6- Hong Kong 457 milyar $ (Ticaret fazlalığından aktarılan)

7- Katar 335 milyar $ (Petrol gelirinden aktarılan)

Eğer Anayasa Referandumunda ‘Evet’ kazanırsa, bu Fon da alabildiğine, pervasızca şişirilecek; Türkiye’nin A-dan Z-ye varı-yoğu 3-5 kişinin eline geçebilecektir. Derin kaygılarımla. æ

*http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, Ekonomi, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *