Türkiye eğitimde de havlu attı * Arapça , kuran , peygamberin hayatı v.b. din derslerinin ağırlık kazanması ve eğitimin bilim ve çağdaşlıktan kopartılması sonucu OECD ölçütlerine göre PİSA sınavlarında Türkiye son sıralarda yer aldı.*** Türk öğrenciler, fende 52., okuma – yazmada 50., matematikte ise 49. sırada yer aldı. 2012’ye göre büyük düşüş yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
2016-12-06
 
Eğitimde çöküş… PISA sınavlarında büyük düşüş yaşandı

PISA sınavlarında Türk öğrenciler, fende 52., okuma – yazmada 50.,
matematikte ise 49. sırada yer aldı. 2012’ye göre büyük düşüş yaşandı
.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek için yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2015’te yapılan ortak sınav sonuçlarını içeren rapor açıklandı. OECD üyesi 35 ülkenin de aralarında bulunduğu 72 ülkede uygulanan ve öğrencilerin okuma becerileri, matematik ile fen bilimleri alanlarındaki seviyelerinin ölçüldüğü sınavlarda, Türk öğrenciler fen bilimlerinde 52., okuma becerilerinde 50., matematikte ise 49. sırada yer aldı. Türkiye, üç ders alanında da OECD ortalamasının bir hayli gerisinde kaldı.

Buna göre, OECD ortalaması 493 olan fen bilimlerinde 425, yine 493 olan okuma yazma ortalamasında 428 puan ortalaması tutturan Türk öğrenciler, OECD ortalaması 490 olan matematikte ise 420’de kaldılar. Türkiye 3 yıl öncesine göre fen bilimlerinde 38, edebiyatta 47, matematikte ise 28 puanlık bir düşüş yaşadı. Böylece Türkiye fen bilimleri ve matematikte 2006’daki seviyesine gerilerken, okuma yazma becerileri alanında ise 2003’teki seviyenin bile altına düştü. Türkiye ayrıca üç derste en yüksek performans gösteren öğrencilerin eğitimdeki oranında da alt sıralarda kaldı. Türkiye bu sonuçla, genel ortalamada da OECD seviyesinin bir hayli gerisinde, 52. sırada yer aldı. Türkiye Kıbrıs Rum Kesimi, Moldova ve Arnavutluk’un hemen ardında yer alırken, başarı ortalamasında geçen ülkeler ise Trinidad Tobago, Tayland, Kosta Rika ve Katar oldu.
Erkekler daha başarılı

Yaklaşık 540 bin öğrencinin becerilerinin değerlendirildiği sınavda, genel olarak erkekler kız öğrencilerden daha başarılı olduğu gözlenirken, erkekler ve kızlar arasındaki başarı farkı fen bilimlerinde matematik ve okuma becerilerine göre daha fazla oldu. 2009’la 2015 arasında geçen sürede okuma yazma becerileri açısından kızlar ve erkekler arasındaki farkın azaldığı gözlenirken, tüm ülkeler içinde Finlandiya, kızların başarı ortalamasının erkeklere göre daha fazla olduğu tek ülke olarak dikkat çekti.

Zengin fakir farkı
Rapora göre dar gelirli öğrencilerin düşük performans gösterme seviyesinin refah seviyesi yüksek öğrencilere göre 3 kat fazla olduğu ortaya çıkarken, göçmen öğrencilerin de başarısız olma olasılığının diğer öğrencilere göre 2 kat fazla olduğu belirtildi. Buna karşın OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, dünyanın artık “zengin ve iyi eğitimli uluslar’’ ve “fakir ve kötü eğitimliler’’ diye ikiye ayrılmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Vietnam’daki en dezavantajlı çocukların yüzde 10’u OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciyle yarışacak düzeyde. Açıkçası tüm ülkeler ve ekonomiler mükemmel öğrencilere sahip ama çok azı tüm öğrencilerinin çok başarılı olabilmesini sağlayacak fırsatlar sunuyor”

Başarı azaldı
Sonuçlara bakıldığında neredeyse tüm ülkelerin başarı ortalamalarında bir azalma olduğu göze çarptı. 2006’dan beri OECD ülkelerinde ilk ve ortaöğretimde öğrenci başına yapılan harcama ortalama yüzde 20 oranında artarken, bu süreçte fen bilimleri alanında sadece 12 ülkenin performansını artırmış olması dikkat çekti. Bunun yanında Singapur’da her 4 öğrenciden 1’i yüksek performans gösterirken, OECD ortalamasına göre bu rakam 10’da 1. Raporda, ortaya çıkan sonucun OECD ülkelerinin sürdürülebilir eğitim hedeflerine ulaşmasını biraz daha zorlaştırdığına değinildi. Raporda ayrıca başarılı ülkelerin eğitim politikalarının öğrencilerinden yüksek ve evrensel beklentileri yansıttığının altı çiziliyor.

En başarılı Singapur
Geçen hafta açıklanan TIMSS sonuçlarında tüm alanlarda ilk sırayı alan Singapurlu öğrenciler, PISA’da da birinci oldular. Üç derste de diğer ülkelere fark atarak birinci sırayı alan Singapur’u fen bilimlerinde Japonya, okuma becerilerinde Kanada ve matematikte de Hong Kong takip etti. Japonya, Estonya, Kanada ve Finlandiya PISA sınavlarındaki en başarılı OECD ülkeleri oldu.

© 2016 www.yaynet.com.tr

This entry was posted in EĞİTİM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *