ULUS DEVLETLERDE…

04.02.2014

ULUS DEVLETLERDE…

Ülkemizde yapılan en önemli tartışma konularının başında ulus devlet kavramı gelmektedir.Bu konuda hemen herkes  bir şeyler söylemektedir.

Konu önemli…Çünkü Bir anlamda ülkemizin geleceğini de ilgilendirmektedir…Hal böyle olunca…Özellikle de son günlerdeki cemaat tartışmaları da işin içine girince, konu ister istemez daha bir önem kazanmaktadır…

Zamanın birinde Amerikalı bir yazar ulus devleti domates çorbasına benzetmişti…

Nedeni de içinde un…
Yağ…
Tuz…
Domates…
Kaşar…
olmasına karşın, pişirildiğinde bunların tek tek hiçbir anlam ifade etmeyip ortaya tamamen yeni bir kavram çıkmasından kaynaklanıyordu…Belki bizim ülkemizde domates çorbası çok yaygın olmadığından bunu çok bilinen helvayla özdeşleştirelim…

Onun içinde de un, yağ, tuz, şeker vs. olmasına karşın ortaya çıkan ürün tek başına bunlardan hiç biri değildir…İşte nasıl ortaya çıkan bu ürünler ayrıştırılamaz ise ulus kimlik de benzer özellik taşır ve ayrıştırılamaz…

Yani geçmişte çok sayıda bile olsa ve ne kadar farklı kimliklerden oluşmuş olurlarsa olsunlar…

Sonuçta ulus devletler…
Tek bayrak…
Tek millet…
Tek dil olarak da adlandırılabilir…

Hiç bir ulus devlette etnik kimlik propagandası yapamazsınız örneğin…
Bunu din ve mezhep alanında da deneme şansınız yoktur…Çünkü bu tür faaliyetler ulus devletlerde ayrışma yaratacağından yasaktır…

Ve ulus devlette…

İnsanlar ibadetlerini istedikleri gibi yerine getirmek konusunda özgürken…Tarikat ve cemaat türünden yani mevcut devlet sisteminden ayrı alternatif bir örgütlenmeye veya otoriteye de izin verilemez…

Çünkü bu tarikat ve cemaatler bulundukları ülkelerde çok sayıda insan üzerinde etkili olabildiklerinden iktidar olmak isteyen çeşitli güçler tarafından siyasi amaçla da kullanılabilmektedirler…

Bu güçler, çoğu kez ulus ötesi oluşumlar da olabilmektedir…

Ulus bilincinin olmaması; Bu tarikat ve cemaatleri çoğu kez kendi ulus devletlerine düşmanlığına kadar da sürükleyebilmektedir…Yani bugün yaşanan olaylar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde…

Sıklıkla yaşanır hale gelir ki…Bu durum tek otorite olan ulus devleti, kargaşaya ve parçalanmaya kadar götürebilir…O halde yapılacak şey bellidir…

Öncelikle laik devlet yapısı yeniden oluşturularak tarikat, cemaat türünden örgütlenmelere asla izin vermemek…Ayrı dil, kimlik ve toprak talep eden her türden örgütlenme ve anlayışları engellemek…

Bunlar yapılmadığı takdirde bırakın devleti, ulus bile olamazsınız…

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *