The cemaatla bağlantısı olan yaklaşık 900 özel okul kapatıldı * 140 bin öğrenci açığa çıktı! *

23.07.2016

Cemaat okulları devletleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), cemaat okulları, bu kurumların öğretmenleri, personeli ve öğrencileri ile atacağı adımların yol haritasını belirledi. Bu kapsamda 892 eğitim kurumu kapatıldı. Bakanlıktan taşra teşkilatına “şüphelendiğiniz okul veya öğrenci yurdu varsa acilen bildirin” talimatı verildi. Kapatılan okullardaki yaklaşık 140 bin öğrencinin ilk etapta devlet okullarına nakledileceği ancak uzun vadede bu okulların arsa ve binalarına el konulmasının planlandığı ifade edildi. Darbe girişiminin ardından MEB’in cemaat okulları karşısındaki uygulamalarına ilişkin yol haritası netleşti. Edinilen bilgiye göre, cemaat okulları ile bağlantılı olduğu belirlenerek savcılıklarca haklarında işlem başlatılan özel öğretim kurumları ve özel öğrenci yurtları için şu yaptırımlar uygulanacak:

Kayyım yoksa kapıya kilit: Henüz kayyım atanmayan cemaat okul ve yurtlarının kurum açma izinleri iptal edilecek ve bu kurumlar kapatılacak.

Evraklar valiliğe: Bu kurumların ilgililerinin MEBBİS üzerinde herhangi bir bilgiye erişimine izin verilmemesi sağlanacak. Kapatılan kurumların mühür ve evrakı herhangi bir güvenlik zafiyetine yol açmayacak şekilde tedbirler alınarak milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza altına alınacak.

Yeni izin yok

Başka kurum yasağı: Cumhuriyet savcılıklarınca haklarında işlem başlatılan özel okullar ve yurtlarda görev yapan yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici ve diğer personelin MEBBİS üzerinden tespitleri yapılacak ve çalışma izinleri valiliklerce iptal edilecek. Bu personele başka bir özel öğretim kurumunda çalışma izin onayı düzenlenmeyecek.

Kanaat yeterli

Bağlantı düşüncesi bile yetecek: Cemaat ile bağlantılı olduğu düşünülen ancak cumhuriyet savcılıklarınca haklarında henüz işlem başlatılmamış özel okul ve yurtların bilgileri herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin cumhuriyet savcılıklarına ve MEB’e bildirilecek.

Sosyal medyada cemaatçi tespiti: MEB, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü eliyle bir öğretmen listesi hazırladı. 20 bini aşkın öğretmen bu listeye göre açığa alındı. Açığa alınan öğretmenler arasında cemaate yakın Aktif Eğitim Sen üyesi öğretmenlerle, sosyal medya paylaşımlarında “cemaat propagandası” yapanların da olduğu öğrenildi. “Finansal destek” ve dolaylı yardımda bulunmak” da listeye girmek için yetti.

En fazla 3 ay: Mevzuata göre “açığa alma” ya da “görevden uzaklaştırma” işlemi en fazla 3 ay sürebiliyor. 10 gün içinde kurumca soruşturmaların başlatılması gerekiyor. Maarif müfettişlerince yapılacak soruşturmada haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası teklif edilmeyenler görevlerine geri dönebiliyor. Daha önce ihraç edilen öğretmenler ile darbe girişimi sonrası açığa alınan öğretmenler, soruşturmalar tamamlanıncaya kadar görevlerine iade edilmeyecek.

Sınıflara gelemeyebilirler: 3 aylık görevden uzaklaştırma süresinin sonunun beklenmesi durumunda bu öğretmenlerin eylül ayında okulların açıldığı sırada görevlerine dönemeyebilecekleri ifade ediliyor.

Bu durumda MEB’in alternatif planının ise KPSS sonuçlarına göre değil, sözleşmeli sistemi ile öğretmen görevlendirmek olduğu belirtiliyor.

Cemaat okullarına devletleştirme: Kapatılan cemaat okullarındaki yaklaşık 140 bin öğrenci için ise iki aşamalı bir plan öngörülüyor. Bu okullara arsalarıyla el konulması bekleniyor. Var olan okul binalarının yıkılmayacağı; dershane düzenlemesinde de olduğu gibi sadece “devlet okuluna” dönüştürüleceği ve tüm personelinin değiştirileceği ifade ediliyor.

Ya özel, ya devlet: Öğrencilerin, kayıtlarını isterlerse başka özel okullara aldırabileceği; isteyenlerin ise MEB’in devletleştirdiği kuruma kaydolabileceği belirtiliyor.

Özel okulların yüzde 10’u gülencilerin

Türkiye’de 2015-2016 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre, 9 bin 581 özel okul bulunuyor ve bu okullarda 1 milyon 174 bin 409 öğrenci öğrenim görüyor. Bu özel okulların ise 892’sinin bugüne kadar Gülen cemaati ile ilişkisi tespit edilerek kapısına kilit vuruldu. Cemaat okullarında okuyan öğrencilerin sayısı ise yaklaşık 140 bin.

Türkiye’deki toplam özel öğrenci yurdu sayısı ise 4 bin 682; bu yurtlarda da toplam 195 bin 138 öğrenci kalıyor. Söz konusu yurtların ise 499’unun cemaate bağlı olduğu ortaya çıktı. Cemaatin elinde 284 tane de kurs veya etüt merkezi bulunuyor. Ayrıca cemaatle bağlantılı okullarda çalışan toplam 27 bin öğretmenin şu ana kadar 21 bininin çalışma ruhsatları iptal edildi.

This entry was posted in EĞİTİM, Fetullah Gülen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *