Darbecilerin Bildirisindeki NATO vurgusu…

Bülent ESİNOĞLU
bulentesinoglu@gmail.com
17.7.2016,

Darbecilerin Bildirisindeki NATO vurgusu…

1944 doğumlu, tüm darbeleri ve sonuçlarını yaşamış birisi, bu yazıyı kaleme alıyor.

Yurtta Sulh Darbecilerinin bildirisinde,Aslında iki vurgu var. Birisi laiklik diğeri ise NATO’dur.Türk ulusu görmüş ve yaşamıştır ki; darbeler, Amerika’nın Türk ulusunu, dönüştürmeye ve kolayca yönetmesine yaramıştır. Türk ulusunun çıkarlarından ziyade Amerika’nın bölge çıkarlarına yönelik gerçekleşmiştir.

Darbelerle birlikte gelen dönüşümler; hak ve adaletin geliştirilmesi yönünde değil, belirli bir imtiyazlı azınlığın etkisini yükseltmeye yaramıştır.Darbelerin başlangıç amacı bu olmasa bile; sonuç itibariyle, Amerika’nın Türkiye içindeki varlığını artırmıştır.Darbelerin temel iki sonucu olmuştur. Daha fazla ABD işbirlikçisi ve daha fazla gericilik…

Hak, hukuk, adalet vaadinde gerçekçi olan bir darbe iktidarı, belli bir süreden sonra, gericiliğe ve vatan düşmanı işbirlikçilere, iktidarı terk etmek zorunda kalmıştır. Unutmayalım ki mevcut gerici iktidarlar, darbelerin ürünüdür.15 Temmuz, Yurtta Sulh darbecilerinin bildirisi dikkatlice okunursa, daha iktidara gelmeden NATO’ya teslim olduklarını beyan ediyorlar.

Tüm gerici ve Amerikancı darbelerin, NATO’ya bağımlılık bildirdiğini hatırlayalım.NATO sözcüğü kilit sözcüktür. Amerika’ya bağımlılığı işaret eder.

Diyeceksiniz ki, mevcut iktidar NATO’ya bağımlı değil mi? Evet. Evet, ama dedik ya, bugünümüzü yaratan geçmişteki Amerikancı darbeler değil mi?

Arkasında Amerika olmadan, Türkiye’de darbe olmaz.Amerika, Türkiye’de, bir darbe başarısı daha elde etseydi, birkaç yıl sonra, Türkiye İŞİD’a teslim edilirdi.

Yurtta Sulh darbesinde yeni bir şey yoktur. Amerika’ya ve NATO bağlı kalarak, ne hak, ne adalet, ne de vatan savunması mümkündür.Bu günkü iktidarın da çıkmazı zaten burasıdır. Buradan çıkacağım vaadini veya izlenimini verdiği için yeni bir darbeye ihtiyaç duydular.

Bildirideki laiklik vurgusuna gelince; cepheyi genişletmeye ve meşruiyet kazanmaya yöneliktir. Darbeye destek veren laik subayların varlığı hiç bir şeyi değiştirmez. Daha önceki darbelerde, subayların hepsi laikti. Sonuçta yaptıkları darbeleri gericilere teslim ettiler.

1980 Amerikan Darbesi, Türk halkına şunu öğretmiştir. Darbeyi Amerika yapar.

Darbelere sadece Erdoğan düşmanlığı açısından değil, geçmişteki sonuçları açısından bakmak, yani tarihin içinden bakmanın, daha doğru olacağını düşünüyorum.Hepimizin bu darbe teşebbüsünden çıkaracağı çok önemli dersler vardır.

Eğer iktidar bunu yanlış değerlendirir ve kendi çıkarına kullanmayı sürdürürse, ileri de daha zor günler hepimizi bekler.

İbn Haldun’un ifadesi ile bitirelim. İktidarlar bir Asabiyet alanıdır. Bir asabiyet bir diğer asabiyetle gider.

This entry was posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, FAŞİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *