CAHİLE ve HAİNE ANLATMAK ÇOK ZORDUR

D.Ali Ercan
daliercan@gmail.com
Thursday, July 14, 2016

CAHİLE ve HAİNE ANLATMAK ÇOK ZORDUR

Değerli arkadaşlar,
Suriye’den ge(tiri)len her Mülteci için Devlet günde 30 doların üzerinde masraf yapıyor… Yani bizler yılda adam başı 500 dolar ödemiş oluyoruz bu 3 milyon asalak* için. (örneğin 4 kişilik bir aile 2 bin dolar ödüyor). Aslında bu insanların %90 ı savaş nedeniyle değil, savaşı bahane ederek, sadece daha iyi ekonomik koşullarda yaşamak için topraklarını terk ettiler ve zengin Hristiyan Ülkelere akın ettiler.

Türkiye’de kalanların çoğunluğu ise Avrupa Ülkelerinin kabul etmeyeceği, eğitimsiz, iş becerisi olmayan, kalitesiz, sağlıksız, bağnaz, militan bir yığın… Az buçuk eğitimli olanlar da muhtemelen ileride Arapça öğretmeni olarak görevlendirilecektir,  Bu açıdan bakıldığında, Türkiyeyi Araplaştırmak isteyen RTE elinden gelse,  3 değil 30 milyon Arap getirmek ister Türkiye’ye…

Suriyeliler, Dindaşlarını Yurttaşlarına (Ümmeti, Ulusa) tercih eden ‘Şeriatçı’ RTE’nin Ülkedeki mevcut sosyal-siyasi dokuyu tamamen tahrip etmek amaçlı -derin planı- çerçevesinde, Türkiye’de tutuluyorlar… Avrupa’dan güya alınan (veya alınacak olan) 2-3 milyar Euro’cuk Türkiye’nin Suriyelilere gerçekten yaptığı yardımın onda biridir ancak. Buna rağmen bunlara ayrıcalıklar tanınıyor, maddi yardımlar ve Sağlık hizmetleri veriliyor. Çünkü asıl amaç bu mültecileri 2019 da AKP seçmeni yapmak ve Böylece 2 milyon (%4) oy fazladan almaktır… AKP nin 4 yıl daha iktidar olmasının bedelini Tüm Türkiye ödüyor. Sevgilerimle. æ

* aşağılayıcı anlamda değil, ‘başkasının sırtından geçinen’ anlamında kullanıyorum bu kelimeyi. æ

This entry was posted in VATANDAŞIN KÖŞESİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *