BABAM SAĞOLSUN * Bakanın oğluna BALLI BÖREK düzenleme * Bir ülke nasıl talan edilir ? * Çamlıca saltanatı

Yayınlanma tarihi: 07 Temmuz 2016 Perşembe

Çamlıca saltanatı

Küçük Çamlıca’da 3.derece SİT alanında bulunan ve 250 metrekare yapılaşma izni olan arazi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun oğlu Mehmet Eroğlu’nun ortaklarına geçince 15 bin metrekare inşaat hakkına sahip oldu. Doğal SİT alanı olması nedeniyle plan tadilatının önce Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onayına sunulması gerekirken proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda plan tadilatı yapıldıktan kurula gönderildi. İstanbul 6.no.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, doğal SİT alanındaki yapılaşma yoğunluğunun artmasına ve bodrum kat kullanımlarının doğal yapıya olumsuz etkisine vurgu yaparak çekincelerini belirtmesine karşın reddetmeyip topu Çevre Bakanlığı’na attı.

Küçükçamlıca’daki Subaşı Camii’nin arkasında uzanan ve içinde anıt ağaçların da bulunduğu araziye 250 metrekareyi geçmemek ve iki katlı demonte turistik tesis yapma koşuluyla verilen imar izni, arazi Panaroma İnşaat’a geçtikten sonra plan tadiliyle 5 katlı 7 blok ve 1000 metrekarelik sosyal tesis yapacak şekilde genişletildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plan tadilatı ile inşaat hakkı 250 metrekareden yaklaşık 15 bin metrekareye çıkarılmış oldu. Kot farkından dolayı ortaya çıkacak bodrum katlar da dahil edildiğinde yapılaşma 35-40 bin metrekareye çıkıyor.

Kurul devre dışı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun oğlu Mehmet Eroğlu’nun ortaklarına ait Panaroma İnşaat tarafından yapılan proje, belediye ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu devre dışı bırakılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Plan tadilatı Çevre Bakanlığı’ndan geçtikten sonra arazinin 3. Derece Doğal SİT alanında olduğu geç de olsa hatırlanarak İstanbul 6. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na onaylanması için gönderildi. Kurul uzmanları tarafından 8 Mart 2016 günü hakkında rapor yazılan projenin, 24 saat sonra jet hızıyla kurulun gündemine alınması ancak kamu yararına projeler için geçerli bir durum. Bu kadar hızlı bir şekilde gündemine alınması Ankara’dan etkili veya yetkili birilerinin devreye girdiğinin adeta kanıtı gibi.

Sakıncayı gördüler ama…

İstanbul 6. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çamlıca’daki araziye yapılacak projenin doğuracağı sakıncaları kayda geçirdi ama onay verdi

İstanbul 6.Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, projeyi onaylıyor ama kararında çekincelerini ve projenin doğuracağı sakıncaları da kayda geçiyor. Kurulun 09.03.2016 tarihli kararında, kurulun görüşünün alınmadan plan tadilatının onaylandığı, yapılaşma yoğunluğunun doğal yapıya olumsuz etkileyeceğine ilişkin çekincelerinin olduğu da belirtiliyor. Gelecekte yasal sorunların doğması halinde kurul üyelerinin doğayı olmasa bile kendilerini koruma altına aldığı kararın çekincelerle ilgili bölümü şöyle yazılmış:

“İstanbul İli Üsküdar İlçesi, Küçükçamlıca Mahallesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsele ilişkin sunulan mimari uygulama projesinin, İSKİ isale hattının korunarak ve komşu parseldeki tescilli kültür varlığı açısından uygulanmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, ancak Kurulumuz görüşü alınmadan onaylanan plan tadilatındaki yapılaşma koşullarındaki (Doğal SİT alanında tabandaki yapılaşma yoğunluğunu arttırıcı ve bodrum kat kullanımlarının doğal yapıya olan olumsuz etkisi) çekincelerimiz göz önünde bulundurularak 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı ‘Kanun Hükmünde Kararname’ ve ‘Çakışan Alanlara İlişkin Protokol’ gereğince, nihai karar alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na iletilmesine karar verildi.”

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, kararında projeyi çekincelerini belirterek onaylayıp topu yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na atmış oluyor. Panaroma İnşaat’ın hazırladığı projeye göre araziye 5 katlı 7 blokla birlikte 1000 metrekarelik bir de sosyal tesis yapılacak. Şirket asıl vurgunu bodrum katlar sayesinde yapacak. Kot farkı nedeniyle bodrum katların büyük bir kısmı açığa çıkacağı için inşaat alanı üç katına çıkmış olacak.,

Ancak kamu yararı varsa

Eski Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Mete Tapan, kurul uzmanlarının raporunu verdikten bir gün sonra gündeme alınmasının yasal açısından bir engeli bulunmadığını ancak bu kadar süratin ancak kamu yararına olan projeler için devreye girdiğini belirterek, kurul kararında SİT alanında inşaat yoğunluğunun doğal yapıyı bozacağına ilişkin çekincelerinin belirtilmesini ise bir anlamda kendirelirini kurtarmak adına yapılşmış olduğunu söyledi. Tapan, benzer bir olayın Likör Fabrikası yerinin ima açılmasında da yaşandığını anımsattı.

ŞİRKETİ ABD’LİLERE SATTILAR

Panaroma İnşaat, Hurşit ve Gazanfer Mürşit tarafından 2010 yılında kuruldu. Gazanfer Mürşit, yeni nesil yazarkasa üretmek için kurulan Panaroma Bilişim şirketinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun oğlu Mehmet Eroğlu’nun ortağıydı. Yazar kasaların değişimine ilişkin mevzuatın çıkmasından iki ay sonra yeni nesil yazar kaşa işine giren Eroğlu ile Mürşit, kısa bir süre önce şirketin çoğunluk hissesini ABD’li Verifone’a satmıştı. Emlak piyasasında Panaroma İnşaat’ın Çamlıca’daki projesinde Veysel Eroğlu’nun oğlu Mehmet Eroğlu ve damadının da ortak olduğu yoğun bir şekilde söyleniyor. Panaroma İnşaat’ın resmi sitesinde grup şirketleri arasında Panaroma Çamlıca Tepesi İnşaat, sanayi ve Tic. A.Ş de görülüyor. Ancak diğer şirketlerin ortaklık yapısı Ticaret Sicil gazetelesinde görülürken, Çamlıca projesini yapan Panaroma Çamlıca Tepesi İnşaat, sanayi ve Tic.A.Ş’nin kuruluşuna rastlanmadığını için ortaklık yapısı da bilinmiyor. Resmi olarak kurulmamış bir şirketin kurumsal sitede yer verilmesini anlamak mümkün değil.

This entry was posted in YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *