YÜKSEK YARGIDAN SAĞ DUYU SESİ *** Danıştay savcısı, okullarda başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin iptalini istedi

cihan / Cumhuriyet
29 Ocak 2016 Cuma

Danıştay savcısı, okullarda başörtüsü serbestliği
getiren yönetmeliğin iptalini istedi

Danıştay Başsavcılığı, ortaokul ve liseler ile çok programlı liselerde başörtüsü serbestliğini getiren yönetmeliğin iptalini istedi. Yargıçlar Sendikası Kurulu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 2014’te açmış olduğu davada Danıştay savcısı, düşüncesini Danıştay 8. Dairesi’ne sundu.

Danıştay 8. Dairesi’ne sunulan Danıştay savcısının başvurusunda şu ifadeler yer aldı: “Dava konusu yönetmelik ile yapılan düzenleme kapsamında oluşacak olan farklılaşma nedeniyle çocukların bu durumdan nasıl etkileneceği pedagoji ilkeleri çerçevesinde konunun uzmanlarınca değerlendirilmelidir.

Çocuk Haklarına Daire Sözleşme’nin çocuk hakları kapsamında yapılacak olan her türlü faaliyetin öncelikle çocuğun yararına olması gerektiği öngörüsü ve kabulünde bulunduğu hususu dikkate alındığında çocukların genel yararının sağlanıp sağlanamayacağının bu değerlendirme sürecinde irdelenmesi gerekmektedir. Davalı idare uzman kişilerin görüşlerine başvurulduğunu belirtmesine karşın dosya kapsamında böyle bir değerlendirmeye ilişkin belgeye rastlanmamıştır.

Savcı, dava konusu düzenlemenin, uluslararası sözleşmelerde yer alan ilkelerin tam ve gereğince uygulanırlığını hukuken kabul edilebilir bir tespite dayanmadığı sonuç ve kanaatine vardığını belirtti. Savcılık, yönetmeliğin iptali gerektiği düşüncesini Danıştay 8. Dairesi’ne sundu.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/472312/Danistay_savcisi__okullarda_basortusu_serbestligi_getiren_yonetmeligin_iptalini_istedi.html

This entry was posted in DİN-İNANÇ, EĞİTİM, İrtica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *