SAYIŞTAY’dan ÇARPICI TESBİT ; SARAYDA KANUNA KARŞI HİLE YAPILDI …Araziler hile ile Saray’a verildi

Alican Uludağ
31 Ekim 2015 Cumartesi

Bağlantılı yazı

Sayıştay: Hileli Saray

Sayıştay Başkanlığı, Atatürk Orman Çiftliği’nin 2014 yılı denetimine ilişkin hazırladığı raporda, arazinin kiralama yoluyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredilmesinin ‘kanuna karşı hile’ olduğunu belirtti.

Sayıştay Başkanlığı, Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 2014 yılı denetimine ilişkin hazırladığı raporda, Saray’ı topa tuttu. AOÇ’nin Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün bıraktığı miras olduğuna dikkat çeken Sayıştay, arazilerin kiralanması yoluyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredilmesini eleştirirken, “AOÇ arazilerinin, kiralama adı altında fiilen devir veya kullanıma açılmasına yol açacak ve kanuna karşı hile anlamına gelecek yöntemlerle kiraya verilmesi uygulamalarndan vazgeçilmesi gerekmektedir” dedi. Atatürk’ün bağış mektubu doğrultusunda AOÇ arazilerinin, mümkün olduğunca ağaçlandırılması gerektiğine vurgu yapan Sayıştay, işgal niteliğindeki yapılaşmaya da son verilmesini istedi.

Sayıştay’ın AOÇ 2014 Yılı Denetim Raporu’na Cumhuriyet ulaştı. AOÇ’nin nasıl yıllar içinde işgal edildiğine ilişkin çarpıcı saptamaların yer aldığı raporda, “Ancak tüm engelleme çabalarına rağmen, Ulu Önder Atatürk’ün ülkenin çeşitli bölgelerinde 150 bin dekar arazi üzerinde tesis ederek, bağış mektubu ile millete mal ettiği 5 çiftliğin en büyüğünü teşkil eden Atatürk Orman Çiftliği, bağışlandığı tarihlerde 55.540 dekar iken, çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülmüş ve 2014 yılsonu itibarıyla yaklaşık 33 bin dekara kadar gerilemiştir. Son dönemlerde üzerine kalıcı tesisler yapılmak üzere kiralama adı altında AOÇ arazilerine el atmaların devam ettiği görülmektedir” denildi.

143 işgalci

AOÇ Müdürlüğü’nün 2014 yılı sonu itibariyle 82 adet resmi kurum, 61 adet özel kişi olmak üzere toplam 143 adet kiracısının bulunduğu belirtilen raporda, “Öte yandan kiracılarla ilgili potansiyel sorunlardan biri de inşaat, tesis ve işgal suretiyle açık alanların genişletilmesine ilişkin tasarrufları ve AOÇ arazisinin birinci derece Tarihi ve Doğal SİT alanı olmasına rağmen Müdürlüğe bildirmeden kapalı alan yapmalarıdır” tespiti yapıldı.

İşgaller önlensin

AOÇ’nin Atatürk’ün vasiyetine uygun kullanılması gerektiğinin altı çizilen Sayıştay raporunda, “Atatürk’ün bağış mektubu doğrultusunda AOÇ arazilerinin, mümkün olduğunca ağaçlandırılması; hem araziye yönelik satış, kiralama, işgal gibi el atmaların önlenebilmesi, hem de halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyacının karşılanabilmesi ve arazinin çağdaş bir başkente yaraşır hale getirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır” ifadeleri kullanırken, işgalcilerin kimler olduğu da şöyle açıklandı:

“AOÇ arazilerin önemli bir kısmı, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) olmak üzere pek çok kamu kurumu ve kamusal hizmet veren (enerji nakil hattı vb.) diğer kurum ve kuruluşlarca kiralanmıştır. Kamusal hizmet veren bu kurumlar çiftliğin arazisinin en büyük kullanıcısı ve kiracısıdır. Özellikle kamu kiracıları olmak üzere bazı kiracıların kira bedellerinin çok düşük olduğu ve bazı kiralamaların, kiralama ilişkisinin ötesinde gerçekte AOÇ arazisi üzerinde fiili olarak irtifak hakkı tesis edilmesi anlamına geldiği tespit edilmiştir.”

Araziler hile ile Saray’a verildi

2014 yılında da kiralama adı altında arazi devirlerinin devam ettiği belirten Sayıştay Başkanlığı, raporunda Saray’a dönük şu eleştirileri yaptı:

“Başbakanlık Yerleşkesi’nin genişleme ihtiyacına binaen, 2012 yılında kiraya verilen 60 dekar ve 2013 yılında kiraya verilen 63 dekara ilave olarak, 2014 yılında da Beştepeler bölgesi 63886 ada/5 parsel, 2099 ada/1parsel ve 2100 ada/16 parsel üzerinde toplam 14.208 m2 arazi daha Başbakanlığa kiralama suretiyle devredilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ulusa bıraktığı bir miras olup, 5659 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre korunması gereken AOÇ arazilerinin; kiralama adı altında fiilen devir veya kullanıma açılmasına yol açacak ve Kanuna karşı hile anlamına gelecek yöntemler ile kiraya verilmesi uygulamalarından vaz geçilmesi ve AOÇ arazilerinin Kanun ve bağış mektubuna uygun olarak korunması ve hak ettiği şekilde değerlendirilmesi önerilir.”

AOÇ’nin suyunu da kesmişler

Raporda, söz konusu 14 bin 208 m2 alanın 15 yıllığına Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı’na kiralanmasına ilişkin 18 Mart 2014 tarihinde kira sözleşmesi imzalandığı belirtilirken, söz konusu alanda AOÇ’nin kullandığı 5 adet su deposunun Başbakanlık Kampüsü içerisinde kaldığı, bu nedenle AOÇ Müdürlüğünün ihtiyacını karşılayacak kapasitede yeni su depolarının yapılmasına yönelik Başbakanlık ile protokol imzalandığı anlatıldı.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/400455/Sayistay__Hileli_Saray.html

This entry was posted in SİYASİ TARİH, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *