POLİTİKA GÜNDEM * AKP YASALARIN ARDINDAN DOLANIYOR Tahakkümden tahakküme! * halk artık “Bunlar seçimi kaybetseler de gitmezler” demeye başladı..

Emre Kongar
ekongar@cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2015 Cuma
Cumhuriyet

Tahakkümden tahakküme!

Aslında yer olsaydı, yazının tam başlığı:
“AKP: Çoğunluğun Tahakkümünden Azınlığın Tahakkümüne” biçiminde olacaktı!
Bu cümledeki “Çoğunluktan” kasıt da,yine sağ politikacılar tarafından çarpıtılmış bir kavram: Seçmen çoğunluğunu değil, “Temsili Demokrasinin” cilvesi olarak, Meclis’teki sandalye çoğunluğunu belirtiyor.

TAHAKKÜM, “hükm” kökünden üretilmiş Arapça bir sözcük: ZORBALIK anlamına geliyor AKP’nin “Demokrasi” adına dayattığı ve yüksek yargının kitabına uydurarak sessiz bir biçimde seyrettiği rejimin tam adı!

“Tahakküm” terimi, siyasal edebiyatımıza AKP’nin “Azınlık tahakkümü” ifadesiyle girdi: Kendilerini Müslümanlığın tek temsilcisi olarak ilan ettiler…Laikliği Müslümanlığa karşı dinsizlik olarak yorumladılar… Laik devlet biçimini “Azınlığın tahakkümü” olarak nitelediler… Ve güya “demokrasi” adına buna karşı çıktılar.

7 Haziran seçimlerinden sonra AKP hükümeti hem seçmen sayısı hem de Meclis’teki sandalye sayısı bakımından azınlığa düştü…Şu anda Türkiye resmen, AKP hükümetinin “Azınlık tahakkümü” altında yaşıyor!

İşin kötü tarafı Erdoğan ve Davutoğlu Hükümeti, bu “Azınlık tahakkümü” modelini kalıcı kılmaya yönelik bir çaba içinde görünüyor: Değerli Prof. Kaboğlu’nun “Anayasaya karşı hile” diye nitelediği proje şöyle.  Erdoğan, 45 günde hükümet kurulamadığı zaman, Anayasanın, Meclis’i fesheden ve oradaki siyasal partilerin katıldığı bir hükümet ile seçime gidilmesini öngören hükmüne karşı:

Sürenin bitiminden önce Davutoğlu’nu (güya erken seçim için) azınlık hükümeti kurmakla görevlendirecek…Bu hükümet, Meclis’ten güvenoyu alsa da alamasa da atanmış olduğu için göreve devam edecek. Böylece “Erken seçim hükümeti” adı altındaki “Azınlık tahakkümü” bir dahaki seçime veya AKP’nin uygun göreceği bir tarihe kadar ülkeyi yönetecek!

Bu arada hükümet “güvenoyu” alamadığı için seçime gitme zorunluluğu doğarsa, bu hükümet ile seçime gidilecek!

Bütün bunları izleyen halk artık “Bunlar seçimi kaybetseler de gitmezler” demeye başladı…Demokratik rejim Türkiye’de yeniden sınavda!

This entry was posted in FAŞİZM, HUKUK-YARGI-ADALET, Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *