BİLMİYORSANIZ YÖNETEMEZSİNİZ *** “Eğer Kürt Meselesine çözüm arıyorsanız, İdris-i Bitlisi’ yi bilmek zorundasınız.Onun; “Bir Şafi Kürt, 7 Kızılbaş öldürürse cennete gider” diyen fetvasını bileceksiniz.”

Rifat Serdaroğlu
12 Ağustos 2015

BİLMİYORSANIZ YÖNETEMEZSİNİZ

Bugün için dünyanın en güçlü devleti olan ABD’nin kuruluş yaşı 239 dur. Amerika Kıtasının bulunması ise yaklaşık 500 yılı bulur.

Hâlbuki Türkiye Devletinin üzerinde bulunduğu topraklar, insanlık tarihi ile eşdeğerdir.Şanlıurfa-Göbeklitepe’de 1995 yılından beri yapılmakta olan arkeolojik çalışmalarda bulunanlar, insanlık tarihi hakkında bilinenlerin yeniden düşünülmesini gerektirecek, bilgileri değiştirecek, dinler tarihini yeniden sorgulatacak niteliktedir.

Göbeklitepe tarihin en eski ibadet merkezlerindendir. Bulgular, bugünden 12.000 yıl öncesinde kurulduğunu kanıtlamaktadır.Yani Türklerin vatan toprakları üzerinde, ABD Devletinin kuruluşundan 11.761 yıl önce, İngiltere’de bulunan Stonehenge’ den 7.000 yıl önce, Mısır Piramitlerinden 7.500 yıl önce medeniyet vardı.Bu topraklar, insanlık tarihi boyunca hemen tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerlerdir.

Büyük Atatürk’ün teşvik ettiği “Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi” projesinden, Atatürk öldükten sonra devlet desteği çekildi!

Prof. Dr. Kazım Mirşan bu konudaki eşsiz çalışmaları, Haluk Tarcan’ın çabaları, rahmetli Servet Somuncuoğlu’nun 5.000 in üstündeki “Kaya Yazıtları” ve on binlerce “Damga” bulguları ve Van’da 25 yıl süren ve yabancı bilim adamlarının da katıldığı çalışmalardan elde edilen sonuca göre;

-Yazı M.Ö. 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi.
-Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan ETRÜSK’ ler, Türk’tür. Etrüsk yazıtları ilk kez 1970 senesinde Kazım Mirşan tarafından okundu.
-Romalılardan önce İtalya’da yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüsk’çe, Ön-Türkçe kökenlidir.
-İskandinavya dâhil, tüm Avrupa’da 5.000 den fazla Ön-Türkçe yazıt bulunmaktadır.
-Norveç-İsveç-Portekiz ve Fransa’da mağaralardaki yazıların Türk Damgaları (harfleri) ile okunduğunda anlam kazandığı kesinleşmiştir…
Türk adından ve Türk Milletinden nefret eden Badem İktidarının bu projelere kaynak ayırmadığını, Bilal Oğlanın vakfı TÜRGEV’ e gösterdiği ilgi ve desteğin binde birini bile yapmadığını bilmem söylemeye gerek var mı?

Bu topraklarda başarılı yönetim gerçekleştirmek istiyorsanız, mutlaka TARİH’ i ve İNSAN’ ı iyi bilmek zorundasınız. Bilmiyorsanız, bu toprakları yönetemezsiniz…

Bunun en son örneği, cehalet ve ihanetle sarmalanmış 13 yıllık Badem İktidarıdır. Siyaseti, “Köşe dönmek” “satmak” “vurgun vurmak” “parçalamak” “yalan söylemek” olarak yetiştirilmiş kafalar geldikleri günden bu güne kadar Türk Vatanının altını üstüne getirdiler. “Tarihimizle Yüzleşmek” adına, yalan yanlış bilgilerle, din devleti kurmak uğruna, tarihi gerçekleri çarpıttılar. 13 yılın sonunda ülkeyi bu günkü kargaşa ortamına getirdiler…

Ya bileceksiniz, ya bilenlere danışacaksınız, ya da okuyup-araştırıp öğreneceksiniz. Başarılı olursanız yönetmeye devam edersiniz. Badem İktidarı gibi başarısız olursanız, adam gibi özür dileyip, defolup gideceksiniz…

Eğer Kürt Meselesine çözüm arıyorsanız, İdris-i Bitlisi’ yi bilmek zorundasınız. Onun; “Bir Şafi Kürt, 7 Kızılbaş öldürürse cennete gider” diyen fetvasını bileceksiniz.

Bu fetva nedeniyle, Dersim’e “Kızılbaş kesmeye gidiyoruz” diyen Şafi Kürt Aşiretlerinin gittiğini bileceksiniz! Tarihteki, devletimize karşı yapılan tüm silahlı kalkışmaların Kürtçü-Bölücüler ile Şeriat isteyenlerin çirkin işbirliğini bileceksiniz, göreceksiniz.

Ermeni Tehciri ile ilgili söz söylemek istiyorsanız, okuyacaksınız-öğreneceksiniz. “Yedi Fılle ( Kürtler Ermenilere böyle der) öldüren cennete gider” diyen Kürt öğütlerini bileceksiniz. Ermenileri kimlerin ne sebeple, hangi bölgede öldürdüklerini bileceksiniz…

Gerçek İslam’ı bileceksiniz. İslam’ı çarpıtıp, dinimizi geçim kaynağı yapan seccade sahtekârlarının oyununu bozacaksınız. Onları Türk Devletinin en hassas birimlerine yerleştirmeyeceksiniz.

İlme ve bilime, çağdaşlığa inanacaksınız, dünyayı çok iyi takip edeceksiniz. Dürüst ve namuslu olacaksınız. Eleştiriye, tartışmaya açık olacaksınız. Her zaman Türk Milletine hesap verebilir olacaksınız. Sizin ve ailenizin üzerinde hiçbir yolsuzluk gölgesi dahi olmayacak…

Eğer bunları yapamayacaksanız, defolup gideceksiniz. Başarısız olduğunuz halde, çeşitli politik ayak oyunlarıyla, Türk Milletinin iradesiyle dalga geçerseniz, iyi bilin ki sadece siz değil, yedi soyunuz hesap vereceksiniz.

Anladınız mı Bademler…

Sağlık ve başarı dileklerimle

http://rifatserdaroglu.com/2015/08/12/bilmiyorsaniz-yonetemezsiniz/

This entry was posted in Rifat SERDAROĞLU yazıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *