DOĞA ÇEVRE YAŞAM HAKKI * FAŞİZM VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞMEYE AYKIRI PROJELER *** Topçu Kışlası yeniden hortlayabilir! * Taksim Dayanışması’ndan tepki

Temmuz 15, 2015
Sözcü

Topçu Kışlası yeniden hortlayabilir!

Danıştay 6. Dairesi, Topçu Kışlası ile ilgili verdiği kritik ‘iptal’ kararını oy çokluğuyla kaldırdı.

Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapma hevesini, İstanbul 1′inci İdare Mahkemesi verdiği ‘iptal’ kararı ile yasa dışı ilan etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedilmiş ve ‘iptal’ kararı onanmıştı. Danıştay 6’ncı Dairesi aldığı bir kararla, ‘Topçu Kışlası’nın da içinde olduğu Taksim Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin geçen yıl onadığı iptal kararını oy çokluğuyla kaldırdı. İptal kararının kaldırılması Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden yapılması için örtülü bir destek olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak ve Alican Uludağ’ın haberine göre Danıştay, ‘uzman yeni bir heyetle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ve İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesinin beklenmesi suretiyle’ davada yeniden karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

İSTİSNAİ YOL KULLANILDI

İstanbul 1’nci İdare Mahkemesi, ‘Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin imar planı değişikliklerini, 6 Haziran 2013’te iptal etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını değerlendiren Danıştay 6’ncı Dairesi, 29 Nisan 2014’de iptal kararını onadı. Ancak belediye, Danıştay 6’ncı Dairesi’ne başvurarak karar düzeltme istedi.

Normalde istisnai olarak bir kullanılan bir yol olmasına ve maddi hata yapılmadığı sürece karar düzeltme taleplerinin reddedilmesine karşın Danıştay 6’ncı Dairesi bu kez karar düzeltme talebini 31 Mart 2015 tarihinde kabul etti. Projeye ilişkin verilen iptal kararını kaldırarak davaya esastan giren Danıştay, İstanbul 1’nci İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulmasına oy çokluğuyla hükmetti.

TOPÇU KIŞLASI’NA ‘ÖRTÜLÜ DESTEK’

Uzman yeni bir heyetle yeni bir keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyen daire, İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin 21 Şubat 2014’te Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Topçu Kışlası’na onay veren kararının iptaline ilişkin istemi reddeden kararının kesinleşmesi gerektiğine hükmetti.

Topçu Kışlası’na ‘örtülü destek’ verilen kararda, 2863 sayılı Kültür ve Taibat Varlıklarını Koruma Kurulu Kanunun 6. maddesinde ‘tarihi kışla’ların da korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları olduklarının ‘hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtildiği’ anlatıldı. Başkan Habibe Ünal ve üye Ünal Demirci karara muhalefet etti.

Temmuz 16, 2015
Sözcü

Taksim Dayanışması’ndan tepki

Danıştay 6. Dairesi’nin kararına Taksim Dayanışması sert tepki gösterdi.
Danıştay 6. Dairesi’nin Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılması ile ilgili verdiği ‘iptali onama’ kararını kaldırması ardından Taksim Dayanışması bir açıklama yaptı. Dayanışma, Topçu Kışlası’nın yeniden hortlatılmasına sert tepki göstererek “aklınızdan bile geçirmeyen” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında Taksim Dayanışması adına konuşan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, “Alanında uzman kişiler tarafından düzenlenmiş bir bilirkişi raporu, alanında uzman olmayan kişiler tarafından işlevsizleştirilmeye çalışılmıştır. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı artık sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin ve hatta bütün dünyanın koruması altındadır. Niyetinizin farkındayız, aklınızdan dahi geçirmeyin” dedi.

Yapıcı, “Taksim Dayanışması’nın çağrısı artık herkesin çağrısıdır. Biz her türlü baskıya rağmen hem hukuki olarak hem de kamusal, toplumsal ve insani olarak sorumluluğumuzu yerine getirmekte bir dakika dahi tereddüt etmeyiz. Zaten artık herkes Taksim Dayanışması’dır” diye konuştu. Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ise “Danıştay’ın daha önce aldığı bu kararın hukuki olarak aleyhimizde sonuçlanma ihtimali yoktur. Bunun aleyhimizde sonuçlandığı Türkiye başka bir ülke olur” dedi.

http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/topcu-kislasi-yeniden-hortlayabilir-885046/

This entry was posted in DOĞA - ÇEVRE, Doga - Cevre - Ekoloji - Tarim, FAŞİZM, Gundem, Haber, HAYATIN İÇİNDEN, HUKUK-YARGI-ADALET. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *