Yedek Kabe, pasta Kur’an ve Kabe! Modern müşrikler iyice azdı!.. *** “Bu şirk tezahürleri, Kur’an’a karşı savaş açan Mekke şirk oligarşisinin sergilediği şirk tablolarından çok daha vahim ve korkutucudur.”

Uğur Dündar
ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
25 Nisan 2015
Sözcü

Yedek Kabe, pasta Kur’an ve Kabe! Modern müşrikler iyice azdı!..

Kur’an’ın, ‘Allah düşmanlığı ve en büyük zulüm’ kurumu olarak gördüğü şirkin tarihinde bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş tezahürler yaşanıyor. Bu şirk tezahürleri, Kur’an’a karşı savaş açan Mekke şirk oligarşisinin sergilediği şirk tablolarından çok daha vahim ve korkutucudur. Çünkü bunlar, ‘Kur’an’a iman ettiğini’ söyleyen, onunla da yetinmeyip dine- imana kalite kontrolü yapmaya kalkan modern müşrikler tarafından sergilenmektedir.

Şirk tarihinde gerçekten birer ‘eşsizlik’ ve ‘rekor’ olan modern şirk tezahürlerinin en yıkıcısı ‘yedek Kabe’ üretimidir. Yedek ilahlar üretimi ve yedek Kabeler inşası, Mekke şirk kodamanlarının belirgin özelliklerinden biriydi. Bu konuyu enine boyuna inceleyen eser, Hicri 204, Miladi 819 yılında ölen tarihçi İbnül-Kelbi’nin ölümsüz eseri ‘Kitabul-Asnam’dır. İbnül Kel-bi’nin o sarsıcı eseri asırlarca üstü örtülü halde tutulmuş, Emevi dinciliği tarafından sürekli gözden kaçırılmıştır.

Türk kültür tarihinde bu eseri ilk kez gündem yapan biz olduk. ‘Şirk’ adlı eserimin 103-110. sayfaları bu eserin önemini ve mahiyetini ortaya koyan sayfalardır. Eserim, 2013 yılında yayınlandı. Ve iki yıl sonra orada deşifre edilen şirk illeti irinli bir pislik halinde Türkiye’nin sokaklarına yayıldı.

Modern müşrikler, yedek Kabeler inşa ederek halkı etrafında tavaf ettirdiler. Tevilsiz ve tartışmasız bir şirk uygulamasıdır bu. Türkiye’nin Diyanet’i ise bunu ‘vebali vardır’ diye riyakar ve omurgasız bir söylemle geçiştirdi. Yani şirke arka çıktı.

Yedek Kabeler meselesini İbnül Kelbi’nin şaheserinden özetleyelim:
“Mekke’de, her evde kendisine ibadet edilen putlar vardı. “Onlar, bu yedek ilahların huzurunda kurbanlar keserek onlara yakınlaşmak isterlerdi. Yani bir yandan Kabe’yi tazimle, hac ve umreyle ziyaret eder bir yandan da bu yedek ilahlara ( bugünkü şekliyle efendiler, şeyhler, hazretler, evliya) kulluk ederlerdi.” (Age. 33)
Daha sonraki zamanlarda yedek Kabeler yapılmaya başlandı. “Benu Hâris bin Ka’b’ın Necran’da yaptıkları bir Kâbeleri vardı ki onu tâzim ederlerdi. (İbnül Kelbî, el-Asnâm, 45-47)

“İyad kabilesi için Kufe ile Basra arasındaki Sindad mevkiinde, Abdüddar bin Hudeyb kabilesi için Havra mevkiinde böyle yedek Kabeler vardı.”

İbnül Kelbi bunları ‘Büyutat (yedek Kâbeler) olarak kitaplaştırmıştır. Alanının insanlık tarihinde eşsizi olan İbnünnedim (ölm. 385/995), ölümsüz eseri el-Fih-rist’inde bu eserlerin adlarını vermektedir. İzleyelim:

“Kureyş kabilesinin Kabeleri, Rabia kabilesinin Kabeleri, Yemen’in Kabeleri, Sindad kabilesinin Kabesi, Necranlıların Kabesi, Rabbe kabilesinin Kabesi, Rabia kabilesinin Kabesi.”

Modern müşriklerin, iman ataları olan Mekke müşriklerinin adetlerinden ihya ettikleri ikinci şirk tezahürü ise Kur’an’ın ve Beytullah’ın pastalaştırılarak kesilip yenilmesi oldu. (20 ve 24 Nisan tarihli gazeteler) Bu da tamı tamına bir Mekke şirki uygulamasıdır. Mekke müşrikleri en kutsal varlıkları olan putları helva şeklinde yapıp teberrüken yanlarında taşırlardı. Sonra acıktıklarında o helva-putları yerlerdi. Aynen bugünkü modern müşriklerin yaptıkları gibi.

Kur’an’ın neredeyse üçte ikisi şirk denen bela ile mücadeleye ayrılmıştır. Şirk ve müşriklerle ilgili birkaç Kur’an hükmünü verelim:

1. Müşrikler öyle basit günahkarlar falan değil, Allah düşmanıdır,

2. Müşriklerin kestikleri hayvanların etleri yenmez,

3. Müşriklerin girdiği mekân-larda Kur’an dininin herhangi bir ibadeti yapılamaz, müşriklerle aynı safta namaz kılınamaz,

4. Müşriklerin kadını ve erkeğiyle nikah caiz değildir,

5. Müşriklerin bir biçimde katkı verdiği camilerde asla ibadet edilemez. Son sözü yine Kur’an söylesin: “Ey iman edenler! Müşrikler bir pisliktir!” (Tevbe Suresi, 28) Kur’an bana şunu öğretmiştir:  ‘Müslüman’ yaftalı modern müşrikleri dini ihya eden mücahitler olarak ödüllendiren, onları subaşlarına oturtan bir toplum ‘Allah’ın intikam almaya’ söz verdiği bir ‘kötülük toplumu’dur. Ayrıntılar, birkaç güne kadar çıkacak olan ‘Kur’an Verilerine Göre Kötülük Toplumu’ adlı eserimdedir.

UĞUR DÜNDAR’IN NOTU:

Sevgili okurlarım, modern müşrikler iyice azınca, dünyaca saygın İlahiyat Uzmanı, Felsefeci-Yazar Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ten bir yazı göndermesini rica ettim. O da lütfetti ve okuduğunuz makaleyi kaleme aldı. Onun görüşleri üzerine bize söz söylemek düşmez.Kendisine teşekkür ediyor ve “Kur’an Verilerine Göre Kötülük Toplumu” adlı yeni eserini okumak için sabırsızlanıyorum.

This entry was posted in DİN-İNANÇ, Gundem, Haber, İrtica, UĞUR DÜNDAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *