İÇİMİZDEKİ TÜRK KİMLİKLİ KIYIMCI ERMENİ RUHLULAR ! *** Pis ikiyüzlü! * “1915 öncesinde Osmanlı’nın içinde Ermeni’ler en imtiyazlı, en zengin, en önde gelen, en itibarlı, değer verilen ve baş üstünde tutulan insanlardı. Devlet yönetim kadrolarında Padişah’tan sonraki en yüksek kademelerde onların koltukları vardı, ticaretin kaymağını da yiyen onlardı.”

Necati Doğru
necatidogru@sozcum.com
26 Nisan 2015
Sözcü

Pis ikiyüzlü!

İçimizdeki “Züppe Türkleri” boş verin. Onlar: Türk kimliği, pasaportu taşıyor. Türk ana ve babadan doğmalar. Ama kendilerini Türk saymıyorlar.

Yüzsüzce yazıyorlar.
Arsızca konuşuyorlar.
Soykırım yaptık.
Özür dileyelim.

“Türkleri günah keçisi yapıp” bizim üzerimizden “günah çıkartma” fırsatçılığına sığınmış dünya korosuna katılıyorlar. Başta büyük dostumuz ABD ve diğer büyük dostlarımız ve NATO’daki müttefiklerimiz Almanya, Fransa, İngiltere ve yeni en değerli komşumuz Rusya hep bir ağızdan “soykırım” sözcüğünü kullandılar.Erivan’da buluştular.

Türk’ü kıyıcı ilan ettiler.ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya dünyaya hükmeden, yöneten ülkeler. Bunlar Hıristiyan dini taşıyorlar. Dinlerinde “Günah Çıkartma” inancı var. Her türlü günahı işliyorsun, sonra da kilisede papazın dizi dibine gidip “günah çıkartma” pozisyonu alıyorsun.

Allah’ı aldatma.
Net sahtekarlık.

“Soykırım yaptınız, kabul edin, özür dileyin” diyenlere bakıyorsun; 100 yıl önce Ermenilerin kanına girenler onlar. 1915 öncesinde Osmanlı’nın içinde en imtiyazlı, en zengin, en önde gelen, en itibarlı, değer verilen ve baş üstünde tutulan insanlardı. Devlet yönetim kadrolarında Padişah’tan sonraki en yüksek kademelerde onların koltukları vardı, ticaretin kaymağını da yiyen onlardı. İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, Ruslar, Osmanlı’nın en krema tabakası Ermenileri, isyana, başkaldırmaya kışkırttılar.

Tehcir 1915’te oldu.
Kışkırtmaya 1860’da başladılar.
Ermeni’sin, üstünsün.
Ermeni’sin, özelsin.
Hıristiyan ileridir.
Müslüman geridir.

Hıristiyanlığı ilk kabul eden Ermeniler, bir İslam yönetimi altında olamaz diye nifak sokup ayrılık tohumu eken Fransız, İngiliz, Amerikalı, Rus oldu. Rus orduları Doğu Anadolu’ya saldırdığında Osmanlının gözbebeği Ermeniler silahlanmış Osmanlı Ordusu’na pusu kuruyor, Türk ve Kürt köylerini yakıp yıkıyordu.

Ermeni kanına giriciler.
ABD, İngiltere.
Fransa, Rusya.
Tehcire sebep olanlar.

Şimdi kendi işledikleri cinayet için “Türkleri günah keçisi” yapıyorlar. En sahtekar olan da Almanlar. Birinci Dünya Savaşı yıllarında “Ermenilerin tehcir edilmesi için Osmanlı’yı zorlayan” Alman Genelkurmayı olmuştu. O savaşta Osmanlı Ordusu’nun yönetimi Alman Genelkurmayı’na verilmişti.

Tarihi belgeler açık.
Ermeniler tehcir edildi.
İngiltere’nin yüzündendir.
Fransa’nın yüzündendir.
ABD’nin yüzündendir.
Rusya’nın yüzündendir.
Ve Almanya’nın emriyledir.
Bunu biliyorlar.
Vicdan azabı içindeler.

Günah çıkartma ihtiyacı duyuyorlar fakat “Türkleri günah keçisi” ilan edip, kendilerini aklayarak bizim sırtımızdan günah çıkartmaya soyunuyorlar. Pis ikiyüzlü!

Erivan’da toplantılar, törenler, konuşmalar, şarkılar ve bir de afişler vardı. Gazetede fotoğrafını gördüm.İki afiş yapılmış, yan yana asılmış. Birinde 1915 yazıyor: Ermenileri soykırıma uğratan Türkler. Diğerinde 1939 yazıyor: Yahudileri soykırıma uğratan Hitler. Bu iki afişin anlattığına göre Yahudileri Almanlar değil sadece bir kişi Hitler soykırıma uğrattı. Ermenileri ise bütün Türkler. Türk’ten nefret et, Almanı akla.

This entry was posted in ERMENİ SORUNU, NECATİ DOĞRU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *