KOPYA ÇEKEREK AVUKATLIKTAN YARGIÇLIĞA NASIL GEÇİLİR !!! *** “Soru Çalarak Yargıç Olanlar”


Atilla Kart
CHP Konya Milletvekili
4 Mart  2015

Basın Açıklaması       ;

“Soru Çalarak Yargıç Olanlar”
Ve Himaye Edenler Hakkında…..

06.05.2012 tarihinde yapılan “Avukatlıktan Yargıçlığa” geçiş sınavında soruların önceden servis edilmesi, yani “soru çalarak Yargıç olma” suçlamasıyla ilgili olarak sürdürülen adli soruşturmadaki gelişmeleri, kamuoyuyla paylaşmak için iş bu açıklamayı yapmak gereği doğmuştur.

(I) 6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan “Avukatlıktan Yargıçlığa” geçiş sınavlarında, soruların önceden servis edildiği, eş-dost ve ahbap ilişkileriyle, AKP ve Cemaat kadrolarının işbirliğiyle usulsüzlüklerin gerçekleştirildiği iddiasıyla ; 3 Temmuz 2012 tarihinde Tarafımızdan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmıştı. Suç duyurusuyla birlikte, ÖSYM ve Adalet Bakanlığına da başvuruda bulunulmuş, her 2 Kurumun idari yönden de tahkikat yapmalarını talep etmiştik.

ÖSYM Başkanlığının idari tahkikat sonucu düzenlemiş olduğu 28.08.2012 tarih – 13 sayfalık İnceleme Raporunda da ; Tarafımızdan ileri sürülen  iddiaların ciddiyeti ve somut olduğu görülmüş olmakla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusuna anılan Kurum da iştirak etmiştir.

(II) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarafımızdan ileri sürülen bulgular ve ÖSYM raporundaki somut bulgulara ve Kendisinin yaptığı tespitlere rağmen; 5 Mart 2013 tarihinde takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda değişiklik yapılması ve müteakiben de 17-25 Aralık Yolsuzluk süreçlerinde,  Hükümet ile Cemaat arasında yaşanan ve halen devam etmekte olan çatışmalardan sonra; 05.02.2014 tarihli tutanak ile yeniden soruşturma başlatılmıştır.

ÖSYM’nin, Cumhuriyet Başsavcılığına yazmış olduğu 01.04.2014 tarih- 8092 sayılı yazı üstündeki değerlendirmede de not edildiği üzere; “….111 Adayla ilgili soru kitapçığı ve cevap kağıtlarında ….” somut  suç bulguları  vardır.

Yine Tarafımıza ulaşan ve teyidi yapılan bilgilere göre ; 111 Kişinin büyük bölümü AKP’nin İl ve İlçe yönetimlerinde, Belediye Meclislerinde görev yapan Avukat ya da hukukçulardan oluşmaktadır. AKP’yle organik ilişkisi olan ve Karı-Koca  durumunda olan çiftler sınavı kazanmıştır. Bugün Sözcü Gazetesinde yayımlanan habere göre ise;  58 Adayın sınav kayıtlarında kopya bulguları vardır.

n  Gelinen bu aşamada bile, siyasi yaklaşımlarla maddi gerçeğin tümüyle ortaya çıkarılmadığı, İktidarla organik ilişki içinde olan bazı Adayların korunmaya çalışıldığını görüyoruz. Şöyleki;

1- Öncelikle ifade ediyoruz; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 02.03.2015 tarihli görevsizlik kararı, 2802 sayılı Yasanın  82. maddesiyle bağdaşmamaktadır. Mezkûr madde; Hakim ve Savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları nedeniyle , haklarında inceleme ve soruşturma yapılmasının Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğunu ve bu sürecin HSYK tarafından  sürdürüleceğini âmirdir.

Suçlama konusu olayda ise; Yargıç ve Savcı sıfatı kazanılmadan önce,  Yargıçlık ve Savcılık göreviyle ilgisi olmayan bir eylem söz konusudur. Henüz Aday dahi olunmadan önce, Avukat sıfatı mevcut iken işlendiği ifade ve iddia edilen bir suçlama vardır.  Bu sebeple , bu soruşturmanın Genel Hükümler çerçevesinde ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülmesi gerekirken, 82. madde bağlantısıyla evrakın HSYK’ya gönderilmiş olmasının , hiçbir yasal dayanağı yoktur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,  “sorumluluk Benden gitsin…” yaklaşımıyla ve olayın zamana yayılması anlayışıyla evrakı elinden çıkarmıştır. Maddi gerçeğin üzerine gitmekten çekinmiştir.

(2) Öte yandan;  yukarıda da ifade edildiği gibi; tüm dosya kapsamına göre, haklarında ciddi ve somut suçlama bulunan Aday sayısı 111 seviyesindedir. Hal böyle iken; Bilirkişi Raporunda 58 Kişi yönünden kopya bulgularının bulunduğu yönündeki değerlendirmeyi ihtiyatla karşılıyor ve itiraz ediyoruz. Dosyada, suç duyurusunda bulunan konumunda bulunmamıza rağmen; her nedense Bilirkişi Raporundan örnek almak henüz mümkün olamamıştır. Elbette mezkûr raporun örneği ilgili Mercilerden temin edilecektir. Ancak, şimdiki hal konunun önemi sebebiyle,  bu yöndeki itiraz ve değerlendirmemizi de kamuoyunun bilgisine şimdiden sunuyoruz.

(III) Açıklanan sebeplerle;

AKP’nin,  Yargıda ve Devlet yönetiminde yarattığı tahribatın en vahim örneklerinden birisi olan bu olayı; Halkımız adına ve Milletin Vekili sıfatıyla takip etmeye devam edeceğimizi, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade ediyor; saygılar sunuyoruz.

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *