HEM BAKLAVA HEM KAYMAK! *** ” Böyle basın olur mu? Yatıyorlar kalkıyorlar Bilal-Sümeyye-Villalar-Yolsuzluk-Hırsızlık-Rüşvet-Haram Havuzu- Antin kuntin ihale işleri! Başka işi yok mu bu basın denen illetin yahu! “

28 Şubat 2015
Rifat Serdaroğlu

HEM BAKLAVA HEM KAYMAK!
Baklava, Türklerin milli tatlısıdır.
Yunanlılar sahiplenmek istediler ama başaramadılar tabii ki!

Çünkü Türkiye’de tüketilen baklavanın dörtte birini Yunanlıların tümü yese, hepsi diyabet hastası olurdu. Biz, dünyada “Bize nasılsa bir şey olmaz, oğlum” felsefesine (!) inanan cesur bir millet olduğumuz için, baklavayı bol-bol yeriz. Hele bir de kaymaklı olursa, çifter-çifter götürürüz…

Halk dilinde bir iş veya olayı, çok güzel diye anlatmak için “Kaymaklı Baklava gibi” sözü kullanılır.Örneğin, yüksek maaşlı ve lojmanlı bir işe giren biri için, “Ne ballı çocukmuş, bir iş bulmuş aynen kaymaklı baklava gibi” denir…

Kaymaklı Baklava deyişinin son örneğini Cumhurun Başı Recep gerçekleştirdi! AKP Üyesi, İSKİ Avukatı, Bilal Oğlanın Türgev Vakfı üyesi Aysel Demirel’i, HSYK üyeliğine atadı… Ohhh, tam da kaymaklı baklava! Hem HSYK, hem Türgev! İSKİ Avukatlığı da üstüne sos olsun!

Bu arada, Anayasanın 138 ve 159. Maddeleri paspas edilmiş, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68. Maddesi ihlal edilmiş, ne gam yahu! Maksat Sultanın gönlü hoş olsun. Kim takar Anayasayı, yasaları… Anayasa ve yasalara uymak zorunluluğu nasılsa sadece vatandaşlar için!

Esasında bu ve benzeri problemlerin kesin çözümü var.Türk Milleti olarak, Cumhur’un Başı Recep’in AKP’sine verelim 400 Milletvekili, o hepsini halletsin!

HSYK-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı-Anayasa Mahkemesi gibi kuruluşları kaldırıp atsın. Bunlar nasılsa hem bir işe yaramıyorlar, hem de yaradılışa ters yahu! Kuvvetler Ayrılığı İlkesi de kaldırılmalı, çünkü ayak bağı oluyor birader!

Neymiş o, Yasama-Yargı-Yürütme ayrı olmalıymış, ilkelliği!
Basın özgürlüğü imiş, yemişim böyle özgürlüğü! Böyle basın olur mu?
Yatıyorlar kalkıyorlar Bilal-Sümeyye-Villalar-Yolsuzluk-Hırsızlık-Rüşvet-Haram Havuzu- Antin kuntin ihale işleri! Başka işi yok mu bu basın denen illetin yahu! Adamın aile mahremiyetine giriyorlar, utanmadan!

Sakın kimse, Anayasa gereği Cumhurun Başının, partisi ile ilişkisi kesilir, demesin.O, tarafsız ve bağımsızdır, masalını bize anlatmasın. Baksanıza, yıllardır TBMM’de bulunan, yasa-anayasa bilmesi gereken koca-koca adamlar üç dönem sonra seçilme yasağının kaldırılması için kendi parti Genel Başkanlarına değil, koşarak Cumhurun Başına gidiyorlar!
“Aman patron, şu yasağı kaldır, biz doyamadık daha” diye yalvarıyorlar.

Hem Genel Seçim ne demek, ne gerek var? Boşuna masraf be, mademki Cumhurun Başının dediği olacak, niçin seçim yapıyoruz?
Verelim tüm yetkileri ona, bizi uçursun, çağ atlatsın…

“Karadeniz’in çok sarp olan bir dağ köyünde, yiğitliğin ölçüsü “vurulan kişi sayısına” göre belirlenir ve Karadeniz uşağının mezar taşına yazılırmış.Mesela, “Furdi, furdi, furdi furildi ve öldi” yazıyorsa, rahmetli üç kişiyi vurmuş sonunda vurulup ölmüş, demekti!

Mezarın birinde; “Furdi, furdi, furdi, furdi, furdi ve furildi öldi. Yiğit adam idi!” Diğerinde ise; “Hiç furmadi, furildi ve öldi, o zaten adam değil idi!”

Türk Milleti böyle cesur yürekli birini bulmuş da, ondan yetkileri mi kıskanacak?

Var mı Türk Tarihinde, ecdadının türbesini kamyona yükleyip kaçıran delikanlı?

Ege Denizinde, burnumuzun dibindeki 16 adayı Yunanlılar işgal etti, yiğidin kılı bile kıpırdamadı be! Daha ne istiyorsunuz, anlamıyorum! Güneydoğu Bölgesini PKK’ya mı bıraksın yahu? Her şeyin bir zamanı var!

Demokrasi dediğiniz ne ki? Bir araç değil mi?
Verin 400 milletvekilini, her gün baklava-börek yiyin… Nah yersiniz, böyle giderse kuru ekmek bulursanız, öpün de başınıza koyun…

Sağlık ve başarı dileklerimle

http://rifatserdaroglu.com/2015/02/28/ham-baklava-hem-kaymak/

 

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM, Gundem, Rifat SERDAROĞLU yazıları, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *