ERMENİ SORUNU *** AP’da BELGE, HUKUK TANIMAYAN 390 PARLAMENTER. (no 1)

Halûk Tarcan (CNRS)

BELGE, HUKUK TANIMAYAN 390 PARLAMENTER. (no 1)

BÜYÜK YALAN olduğu ortaya konmuş olan Ermeni Soykırımının dünyaca tanınması için Avrupa Parlamentosundan 390 üyenin imzasıyla çağrıda bulunma kararı alınmış!..

• Ermeni Soykırımı iddialarının önce İngiliz, sonra da Fransız Adaleti tarafından Sağladıkları belgelerin, ikinci elden ve hukuki değeri olmayan söylentilerden oluştuğu kararı alınmıştır.

• İngiliz Tahkik Heyeti

• 16 Mart 1916’da İstanbul’un işgalinde İngiliz Araştırma Heyeti

• Osmanlı Hükûmetini Ululararası bir mahkemede mahkûm etmek üzere

• Ermenilerin iddia ettikleri soykırımını ispatlayacak hukukî değerde belgeleri tespit için

• Osmanlı ve ve ilgili öteki tüm arşivlerde Patrik Zaven efendinin yardımlarıyla(!) 2 yıl araştırma sonucu

• Osmanlı Hükûmetini suçlayacak HUKUKî değerde hiç bir belge bulamamışlardı; ayni zamanda suçlu sandıkları

• 118 kişiyi de Malta’ya sürmüşlerdi. Sonuçta Türkleri kat’i surette mahkûm etmek isteyen İngilizler bu kere Washington Büyükelçileri Sir A.Geddes’i görevlendirdiler. Büyükelçi, 1 Haziran 1921 tarih ve Foreign Office/371 / 6503 / 9647 / E.6311 sayılı belge ile,

“Üzülerek ifade ederim ki ABD SENATO ARŞİVİNDE Osmanlı Hükûmetini suçlayacak Ermeni belgeleri söylenti halinde, ikinci seviyede olup hiçbir hukuki değerleri yoktur”diyerek raporunu sunmuştur. Bunun üzerine

1. Bunun üzerine Malta sürgünleri 25 Ekim 1921’de salıverildi , bir İngiliz yatıyla sürgünzedeler İstanbul’a yola çıktılar.

2. 29 Temmuz 1921’de İngiliz tahkik heyeti OSMANLI HÜKÛMETİNİN ERMENİ SOYKIRIMI KARARI ALMAMIŞ OLDUKLARINI HUKUKEN ORTAYA KOYMUŞ OLUYORLARDI (F.O.371 7 6503/ 9697/ E.8745.)Avrupa parlamento üyesi gibi büyük bir unvanı taşıyan 396 kişinin görmek istemedikleri bu gerçekleri tüm dünyaya haykırırken Hukuçuların hemen harekete geçeceklerini umarız.

Kaynak (le Dossier Armenien Kâmuran Gürün – Fransızca baskı no:12360)

This entry was posted in ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *