Erdoğan’a da örtülü ödenek yetkisi verildi *** yiyin beyler yiyin , bu han-ı iştiha sizin …

Mart 27, 2015
Sözcü

Erdoğan’a örtülü ödenek yetkisi verildi

AKP’nin son dakika hamlesiyle, “Cumhurbaşkanlığı için örtülü ödenek ve istihbarat yetkisi içeren madde” kabul edildi.

Torba yasa tasarısının ek maddeleri kapsamında AKP’nin son dakika önergesiyle Ak Saray’a istihbarat toplama yetkisi ve örtülü ödenek olanağı veren madde kabul edildi. Muhalefet vekillerinin “iç tüzüğe aykırı” itirazlarına rağmen, internet ve sağlıkla ilgili düzenlemeleri de içeren tasarı Meclis’ten geçti.

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısına, sabah saatlerinde cumhurbaşkanlığına istihbarat toplama yetkisi veren, örtülü ödenek getiren yeni bir yasa teklifinde bulundu.

Teklif ile; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hükümet icapları” ibaresi “Devlet ve Hükümet icapları” şeklinde, “Başbakanlık bütçesine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine şeklinde ve “Başbakanın ailesinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin” şeklinde değiştiriliyor. “Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hukuklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır.” hükmü ekleniyor.

Muhalefet teklifin tasarıya eklenmesi “iç tüzüğe aykırı olduğu” gerekçesiyle karşı çıktı. Ancak muhalefetin eleştirilerine rağmen tasarı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

This entry was posted in Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *