KEHANETLER GERÇEKLEŞİYOR *** TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ

Dursun Güzel
Gün ışığı – 5 Temmuz 2012
YENİ VATAN TURKISH NEWSPAPER

TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ

Çok yakın bir tarihte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına gönderilen çok özel bir notu (KRİPTO) WikiLeaks aracılığı ile sızdırılmış.Şok belgede Adalet ve Kalkınma Partisinin 2015 seçimlerinde elde edeceği büyük çoğunlukla Türkiye dini esaslara dayalı bir yönetime geçeceği iddia edilmiş.

ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone’nin imzasıyla (ABD’nin stratejik çıkarlarına uygun, Kürt sorunu konusunda uzlaşmaya vardığınız anlaşmaya sadık. “Islami bir Türkiye” yorumuyla gönderilen şok belgede, dönüştürme sürecinin yol haritasının şöyle açıklandığı belirtiliyor:

Önce yeni bir Anayasa süreci başlatılacak. Bu paket en fazla 10 maddeden oluşacak.

Paketin esasını Cumhuriyetin temel ve değiştirilemez ilkelerinin yeniden yapımı, başta laikliğin temel dayanağı olan 24 madde olmak üzere laikliğe atıf yapan maddelerin değiştirilmesi,

vatandaşlık tanımının yeniden yapılması, ülkenin gevşek bir islami Türk-Kûrt federasyonuna dönüştürülmesi, paketin ana konusunu oluşturacak.Anayasa değişikliği içinde başkanlık rejimine geçilecek. Başkana her türlü konuda karar alıp uygulama yetkisi verilecek. İslami amaçları olmayan siyasi parti kurulmayacak.

Bugünkü ordu yapısı tamamen değişecek, yeni düzen ve küresel amaçlara uygun yeni bir ordu kurulacak.Yargıda büyük reformlara girişilecek.
Dini kural ve esaslar sosyal esaslara üstün kabul edilecek.

Bütün okullarda türban serbest bırakılacak. Başını açana bir şey denilmeyecek.Ancak kapatmanın dini bir zorunluluk olduğu vurgulanarak ikna yöntemi uygulanacak.

Bütün kamu kurumlarında kadınların başını kapatması istenecek.Kapatmayanlar önce ikna edilmeye çalışılacak, yine de kapatmıyorsa kamusal alan dışındaki işlere gönderilecek.

Kamusal alanda kadınların başını açması ve genel ahlaka ve islami kurallara uygun olmayan tarzda giysi ile dolaşmaları yasaklanacak. Uymayanlara önce para, sonra hapis cezası öngörülecek.Ülke çapında bütün içkili mekânlar dönüştürülecek. Uymayanlar kapatılacak. İçki satanlara ağır cezalar getirilecek.

Kamu çalışma saatleri dini ibadet ve saatlere göre düzenlenecek. Cuma yine çalışma günü olacak, ancak cuma namazı dolayısıyla 2 saat tatil ilan edilecek. İş yerlerinde vakit namazı kılınması özendirilecek. Namaz kılan personele gereken özen gösterilecek.

Ülkeye gelen yabancılar da kurala uyacak. Ancak turizm merkezlerinde belirlenen sanırlar içinde her şey serbest olacak.

Atatürk’ün resmi tüm resmi dairelerden kaldırılacak.

Anıtkabir müzeye dönüştürülecek. Anıtkabir bahçesi ve Atatürk Orman Çiftliği merkezi kurulması için imara açılacak.

Açık alandaki heykeller kaldırılacak. Bütün resmi daireler ve okullara cumhurbaşkanı ile din büyükleri ve üstatların fotoğrafları asılacak.

İslam ülkeleriyle çok yoğun bir işbirliğine gidilecek. Dış politikada ABD ile strateji ortaklık daha ileri düzeylere götürülecek. ABD’ye stratejik amaçlı her türlü kolaylık sağlanacak.

Kadınların çalışma yaşamına girmesini zorlayan koşullar uzun vadede düzeltilecek. Kadın çalışmaya gerek kalmadan devletten maaş alacak.

Böylece ortaya çıkan iş boşluğu erkekler tarafından doldurulacak, büyük bir istihdam yaratılmış olacak. Kadınlar yalnız hemcinslerinin bulunduğu yerlerde özeI izinle çaIışabilecek.

Kız çocuklar, okula gönderilmeye gerek olmadan evde uzaktan eğitim görecek. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına iş sağlanacak, onlar da okulgitmeden iş yaşamına girebilecek, uzaktan eğitimle yetiştirilecek.

Eğlence yerleri meskûn mahallin dışına çıkarılacak ve belirtilen kurallara bağlanacak.

Okullar cemaat ya da özel sektöre devredilecek. Kuran’ı Kerim öğrenilmesi zorunlu olacak. İlkokul birden itibaren zorunlu arapça dersleri konulacak. İlkokul bittiğinde arapça öğrenmesi sağlanacak.

Ülkenin bütün kaynak ve zenginlikleri küresel dostların kullanımına ve yatırımına açılacak. Böylece işsize iş sağlanacak, yeni sermayeye geniş alanlar yaratılmış olacak. Yeni düzenlemeye karşı çıkanlar hakkında adli takibat yapılacak. Gösteriler en sert biçimde cezalandırılacak.

Hayırlı ve uğurlu olsun.

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EMPERYALİZM, FAŞİZM, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *