SAVURGANLIK İSRAF VE YOLSUZLUKTA TÜRKİYE ÖN SIRALARDA

Naci Kaptan
27.09.2014

SAVURGANLIK İSRAF VE YOLSUZLUKTA TÜRKİYE ÖN SIRALARDA

Ülkemizin dış borçları 390 milyar dolarla tavan yapmış
Cari açık 4 milyar 877 milyon dolar olurken,
İşssizlik gittikçe artarak %16.2 ye ulaşmışken
Açlık sınırının 4 kişilik bir aile için 7 bin TL
Yoksulluk sınırının ise 3.280 TL olduğu bir ülkede
15 milyon kişi asgari ücret olan 773 TL ile geçinmeye çalışıyor.

İşyerleri bir bir kapanırken,Üretim ve istihdam sağlayan kurumlar özelleştirme masallarıyla peş keş çekiliyor.Her kapanan fabrika yerine tüketimi körükleyen 3-5 AVM açılıyor.Ekonomi Rant çarklarıyla çalışıyor.
AKP iktidarı gözleri ve bilinci boyamak için topluma renkli ışıklı tüketim cennetleri yapıyor.

14 Nisan 2014 ‘Türkiye’nin dış borcu rekor kırdı’

CHP’nin ekonomi raporuna göre 2013’te yıllık dış borç artışı, 50 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.388,2 milyar dolara çıktığının belirtilen raporda, dış borçta tek bir yılda kaydedilen yaklaşık 50 milyar dolarlık artışın rekor olduğu ifade edildi.

KİŞİ BAŞINA DIŞ BORÇ 5 BİN 105 DOLAR

AKP’nin göreve geldiği 2002 yılı ile 2013 yılı arasında nüfusa 10 milyon kişi eklenmesine rağmen kişi başına dış borç 3 bin 141 dolar arttı. 2002’de bin 963 dolar olan kişi başına düşen dış borç, 2013 yılında 5 bin 105 dolara ulaştı.Kişi başına dış borçtaki hızlı artışa karşın son 5 yılda vatandaşın gelirindeki artış sınırlı oldu. Son beş yılda kişi başına gelir 338 dolar, kişi başına düşen dış borç ise bin 148 dolar arttı. Rakamlara göre son beş yılda kişi başına düşen dış borçtaki artış, gelirdeki artışı 3,4’e katladı.

CARİ AÇIK

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin 2014 yılı ocak ayında cari işlemler açığı 4 milyar 877 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 64 milyar 8 milyon dolar oldu

28 Eylül 2014 FİİLİ İŞSSİZ SAYISI

Fiili çalışan sayısı 31 milyon 894 bin kişi
İşsiz sayısı 7 milyon 582 bin kişi
İşssizlerin oranı %16.2

ASGARİ ÜCRET ALANLAR

Ülkemizde 15 milyon kişi asgari ücretle ve açlık sınırının altında çalışmaktadır.Bu sayı tüm çalışanların %70 oluyor.Hükümet tarafından işçiye reva görülen asgari ücret brüt 978 lira olup kesintilerden sonra çalışanın eline geçen net tutarın ise sadece 773 TL’dir.

TÜRK-İŞ’in her ay yaptırdığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının Şubat ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir aile için “açlık sınırı”nın bin 7 liraya ulaştığını belirtirken, gıdanın yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer zorunlu harcamaların asgari toplam tutarını ifade eden “yoksulluk sınırı”nın ise 3 bin 280 lira olarak hesaplandığını kaydetti. Buna göre dört kişilik ailenin hepsi asgari ücretle çalışsa bile yoksulluktan kurtulamadığı ifade ediliyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI

Banka borçları tavan yaptı!
Kredi kartları kullanımı ve bireysel kredileri kısıtlayıcı önlemlerin ardından, kredi kartı borcunu ya da bireysel kredi taksitlerini ödeyemeyenlerin sayısında büyük artış yaşandı.Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, yılın ilk beş ayında bireysel kredi ve kredi kartı borç ve taksitlerini ödeyemeyenler 600 bin kişiyi de aştı. Bu dönem içinde bankalara ödeme yapamayanların sayısı yüzde 25.4 artışla, 2013 yılının ilk 5 ayında 514 bin 712 kişiden, bu yılın aynı döneminde 645 bin 474 kişiye tırmandı.

Değerli okur
Yukarıdaki veriler Ülkemiz ekonomisine ait özet bilgilerdir.
Ulusal Bankalarımızın %84’ü özelleştirilmiş ve yabancılara devredilmiş olup Ülkemizin ekonomisi Yurt dışından gelen sıcak parayla dönerken Devletin , vatandaşın parası CumBaşbakan ve çevresi tarafından adeta hovarda mirasyediler gibi har vurulup harman savrulmaktadır
.

Bakınız iktidar hükümeti cenahında neler oluyor ;

* CumBaşbakan uçaklarını 7’liyerek son uçağına devletin 435 milyon dolarını verdiyse

* 1000 odalı sarayını 1 milyar TL ödeyerek yaptırdıysa,

* Tüm gezilerine ailesini de götürerek belki harcırah da verdiriyorsa,

* Eşi Emine hanım Katar emirinin düğününe arkadaşlarıyla birlikte Devletin uçağıyla gidip uçağı bekleterek dönüyorsa

* Kızını kendisine 52 Bin TL aylık ile danışman yapmışsa,

* CumBaşbakan her gittiği yere yüzlerce / binlerce koruma taşıyorsa, gazetelere göre 200 yakın koruması , toplamda 1500 koruması varsa,korumaların başında yeğeni varsa ,

* Şahsi çıkarlar için yasalar çıkartılarak oğlunu ve yakınlarını başına getirdiği Vakıflar kurup , vakıflara bağış için varlıklılara ve belediyelere baskı yaptırılıyorsa,

* Ardında onlarca yolsuzluk iddia ve dosyaları varsa.

* Hem kendisi hemde danışmanı vatandaşı felaket yaşanan bir yerde polis koruma desteğiyle dövüyorsa.

* Son 20 sene içinde kendisi ve ailesi akıl almaz ve açıklanması mümkün olmayan şekilde zenginleştiyse.

* CumBaşbakanın korumalarının al­tın­da son mo­del Ame­ri­kan cip­le­ri varsa. Ya­kın ko­ru­ma­da­ki üç ara­cın dı­şın­da, özel ha­re­kat­çı po­lis­le­rin bu­lun­du­ğu 4. araç ise Baş­ba­ka­n’­ı bi­raz da­ha uzak­tan iz­li­yor. Her ekip­te “bom­ba” uz­man­la­rı, sin­yal bo­zu­cu jam­mer ci­haz­la­rı olan araç­lar yer alı­yorsa.Yüzlerce koruma CumBaşbakanın gittiği her yere gidiyor ve hesapsız giderlerin dışında harcırah da alıyorsa,

* CumBaşbakan Örtülü ödenekten 6.4 milyarı denetimsiz harcayarak eski başbakanları 20 kat geçtiyse,

* Sadece CumBaşbakanın 37 danışmanı ,15 Başbakan başmüşaviri, 21 Başbakan müşaviri, 85 Başbakanlık müşaviri varsa. Bunlara çok yüksek maaşlar ödeniyorsa.

* Devlet bankaları Başbakanın yakınlarına ve yandaşlarına yüzmilyonlarca TL / Dolar kredi açıyorsa.

* Başbakan ve bakanların 672 danışmanı varsa.Araştırma uzmanı adı altında binlerce kişi ise ‘bankamatik memur’ olarak çalışıyorsa,Sadece Meclis, Başbakanlık ve bakanlıklardaki kayıtlı danışman sayısı 1262 ise,

* Yeni yaptırılan ve Aksaray adı verilen 1000 odalı bina için yeni 402 danışman kadrosu açıldıysa.

* Göreven kızağa çekilerek MERKEZE alınan ve çalışma alanı olmayan yaklaşık 120 merkez valisi sadece her ay bankamatiklere maaaş almaya gidiyorsa.

* Kamuya ait 158 bin araç ve 249 bin lojman ve sosyal tesis varsa

* Devlet 2013 ve 2014 ağustosa kadar dışarıdan kiraladığı bina ve evler için 1 milyar 893 milyon TL kira bedeli ödüyorsa.

* Devlet 2012 ve 2013 yıllarında sadece taşıt kiralamaya 380 milyon TL ödemişse.

* Devlet 2012 ve 2013 yıllarında sadece uçak ve helikopter kiralamaya 248 milyon TL ödemişse.

* Devlet sadece 2014 ilk sekiz ayında personel servisi için 270 milyon TL ödemişse.

* 2014 Dünya yolsuzluk sıralamasında 54. rüşvet sıralamasında ise 64.sırada ise.

* 2014 Dünya basın özgürlüğü sıralasında ise son 10 yılda 56 sıra gerileyerek 180 ülke arasında 156. sıraya düşürüldü ise.

Ve Devleti bu hale getirenler ise sözde demokrasi deyişiyle , şaibeli seçimlerle , gözü , cebi ve aklı bağlanmış yönlendirilebilen seçmen kitlesiyle iktidarda kalarak Devleti bataklığa saplamaları akıl almaz bir durumdur.

Böyle bir devletin sadece ekonomik bağlamda dahi yaşaması bir mucizedir.

Demokrat Eğitimciler Sendikası kamudaki taşıt ve lojmanlar ile tesislerin sayısı hakkında bir araştırma yaparak çarpıcı sonuçlara ulaşmış ;

KAMUDA 158 BİN ARAÇ 249 BİN LOJMAN VE TESİS VAR

Kamuya ait taşıt sayısı

Türkiye’de 158 bin
Japonya’da 10bin,
Almanya’da 11 bin,
İngiltere’de 12 bin

“Türkiye’ye gelince, belediyeler, üniversiteler ve özel bütçeli kurumlar dâhil kamuya ait tam 158 bin kara taşıtı var. 158 bin taşıtın dışında devletin kiraladığı araçlarda göz önüne alındığında Türkiye savurganlık ve israf anlamında milli geliri 30 bin dolar seviyesinde olan dünyanın en zengin ülkelerini bile fersah fersah geride bırakıyor.

Devlet, 158 bin aracı satın almak için bütçeden milyar dolarlarca para harcadığı gibi, bu araçların yalnızca bakım, onarımı için yılda 130 milyon TL dolayında masraf yapıyor. Makam ve hizmete tahsisli 158 bin aracı kullanan şoförlerin, tamir, bakım, kayıt ve takip personelinin milyarlarca TL’yi bulan maaşlarını karşılayan devlete bu araçların yalnızca yıllık yakıt masrafı 1 milyar TL’yi geçiyor. Devlet araç kiralamalarına geçen yıl 250 milyon TL civarında para ödemiş” dedi.

Kamuya ait 158 bin araç ve 249 bin lojman ve sosyal tesis bulunduğunu söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Kamudaki lojman ve makam aracı israfına dikkati çeken Başbakan Ahmet Davutoğlu’na kamudaki lojman saltanatı ve araç sefasına son verme çağrısında bulunarak, Lojmanların ve araçların satılması fikriyle amacının ekonomiye kaynak sağlamak değil kaynak israfını ve devletin parasının çarçur edilmesini önlemek olduğunu söyledi.

Ne diyelim ;

AKP’ye oy veren fakat hem Türkiye’nin hem de kendi geleceklerini sattıklarının farkında olmayan, AKP’nin saf ve aklı yalanlarla çelinmiş seçmenine akıl , fikir , bilinç açılması diliyorum.

Naci Kaptan
27.09.2014

This entry was posted in Ekonomi, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *