MEDYAMIZ VE ULUSAL SORUNLARIMIZ !!!

Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR
25.09.2014

MEDYAMIZ VE ULUSAL SORUNLARIMIZ !!!

Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,
kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Değerli arkadaşlar,

Medya yani basın yüzyıllardır halkları etkimede kullanılan çok önemli bir silahtır. Bu silahı kullanan ve de kullanmaya devam eden emperyalizm, kendi çıkarları uğruna milyonlarca insanın yok edilmesine neden olmuştur. Bu konuda Saygıdeğer Onur ÖYMENİN “Bir PROPAGANDA silahı olarak BASIN” isimli kitabını okunmanızı öneririm. Dünyada ve Türkiye’de sansür, baskı ve yönlendirmenin nedenleri ile sonuçlarını çok güzel irdelemiş.

Günümüzde en çok tartışılan konuda bir ilk kitap! Dünyada ve Türkiye´de sansür, baskı ve yönlendirme

Öymen bu kitabında geçmişten bugüne, dünyada ve Türkiye’de liderlerin halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek için neler yaptıklarını anlatıyor. Sansür, baskı ve cezalandırma en sık başvurulan yöntemler. Bunlara karşı cesaretle direnip mücadele eden, mesleğinin yüz akı gazeteciler de var, boyun eğip hükümetlerin bir propaganda aracı olmayı kabul edenler de… Hapse girmeyi, hatta hayatını feda etmeyi göze alanlar da var, iliştirilmiş gazeteciliği kabul edenler de…

Kitabın arka kapağından ;
“Türkiye’nin basın tarihinde de kısa özgürlük dönemlerini, baskı ve zulüm dönemleri izliyor. Kalemini işgal kuvvetlerini övmek için kullananların yanında Milli Mücadele’yi cesaretle savunurken ölümü göze alanlar da var. Bugün ne yazık ki, Türkiye basın özgürlüğünde dünya devletlerinin çoğunun gerisinde kalıyor. Bu dönemde özgürlük ve demokrasi için mücadele edenler gelecek kuşakların övünç kaynağı olacak

Ulusal birlik ve bütünlüğümüz tehlike altındadır. Dış güçler ve onların piyonu olan iç güçler, ellerinden geldiğince ülkemizin her alanda gelişmesini ve uluslararası bir güç olmasını engellemek için yoğun çaba içindeler. Güzel ülkemizin son dönemde yaşadığı ve AB-D emperyalizmi tarafından organize edilen BOP amaçlı olaylara, sağlıklı bir yorum yapabilmek için gerçek verilere ihtiyaç vardır. Yani bizleri doğru bilgilendirecek, özgür ve dürüst kişi ve programlara ihtiyaç vardır. Bunun içinde sosyal, kültürel, askeri, siyasal ve ekonomik sorunlarımız ile olası çözümlerin halkımıza tarafsız bir yöntemle sunulması gerekmektedir. Yazılı ve görsel medyamıza çok iş düşmektedir. Bu gurup gereğince işini yapmadığı an devreye sosyal medyanın gireceği artık bilinen bir gerçektir.

Değerli arkadaşlar,

Güzel ülkemizde de ne yazık ki çağdaş eğitim ve iletişim araçlarımızı yani ülkemizin dördüncü kuvveti olan yazılı ve görsel medyamızı iyi kullanamıyoruz. Çünkü birçok değerli yazarımız ve yönetmenimiz çeşitli baskılar yüzünden işlerini kaybetti. Yelerine gelenler, gidenleri aratır konumda. Bu nedenle, halkımızı daha çağdaş ve eğitimli bir toplum haline getirebilmek için ulusal TV kanallarımızda;

1- Ülkemizin ulusal ve uluslararası sorunlarının gerçek uzmanlarca çok yönlü tartışılmasını,

2- Ülkemizde gittikçe tehlikeye düşen ulusal birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek olan MEMLEKETİM, TÜRKİYEM gibi şarkı, türkü ve marşlara yer verilmesini,

3- Çökmüş ve teslim olmuş Osmanlı yerine güzel ülkemizin kuruluş aşamasında emperyalistlere karşı yapılan mücadele ve verilen emekleri dile getiren program ve dizilerin yapılmasına,

4- Sorumlu yurttaş olmanın vatansever gereklerini, vatandaşlık bilgilerini,

5- İlk yardım becerilerini, ev kazalarına ve yangınlara karşı alınması gereken önlemleri,

6- Yemek yapım programlarında hijyenik kuralların ve halk sağlığına olan etkisinin önemini,

7- Mahkemelerde çekilen sıkıntıları, ilginç ve ders verecek nitelikli hukuk davalarını,

8- Cinsel sağlık ve doğum kontrolü bilgilerini, sağlıklı çocuk yetiştirilmesi ile eğitime hazırlık aşamalarını,

9- Kişisel tutumluluğun gereğini ve aile bütçesi ile ülkemiz ekonomisine olası katkılarını,

10- Çevre kirliliğinin ülkemizde nelere mal olduğunu, su ve enerjinin yaşamsal önemini (NTV’nin yeşil programı bu dönem yok oldu),

11- Ülkemizde en büyük can kaybına neden olan Trafik kazalarının nedenlerini, alınması gereken basit önlemleri ve trafik kurallarını,

12- Yine ülkemizde can kaybında ikinci sırada olan soba ve şofben zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri,

13- Bireysel silahlanmanın toplumdaki olumsuz etkilerini ve toplumsal yıkımlarını,

14- Can ve mal güvenliği konusunda alınması gereken önlemleri ve emniyet güçleriyle yapılması gereken işbirliğini,

15- Doğal afetler ve olası depremler gibi yaşamsal konularda, bilgi verici ve uyarıcı yayınları gereğince yapamıyoruz.

Yoksa bu önerilerimizi herkes biliyor da, toplumumuz daha yozlaşsın ve ulusal bütünlüğümüz parçalansın diye başka birileri mi engelliyor?

Ayrıca bizlerden kesilen vergilerle ve elektrik giderlerimizden alınan paylarla ayakta duran TRT-1 de yaklaşık 25 yıldır Pazar günleri muhakkak bir kovboy filmi oynatılır. Bu da yetmez, gece saat 12.00 de tekrarı verilir. Yani onlar dışarıdan, biz içerden bu toplumu ABD gibi kovboylaştırmak için uğraşıyoruz. Artık silahını erken çeken kişi son sözü söyleyecektir !!! Merak ediyorum, dünyada kendi ülkesinin insanını, bu şekilde şehir eşkiyası yapmak için programlayan bir devlet TV’si daha var mıdır?

Değerli arkadaşlar,

Zaman birlik ve beraberlik içinde sorunlarımıza ulusal çözümler üretme zamanıdır. Çünkü nefes aldığımız hava, içtiğimiz su ve yaşadığımız yer dünyanın en güzel ülkesidir. Bu ülke, tüm islam alemindeki ülkeler içinde, laik ve demokratik bir Cumhuriyete sahip tek örnek ülkedir. Bu ülkeyi kuran ve bizlere kazandıran yüce önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ile bağımsızlığımız için kanlarını ve canlarını verenleri unutmayalım. Onlara layık olmaya çalışalım.

Umarım, güzel ülkemizin ulusal birlik ve beraberliği ile mutlu geleceği için bu öneri ve uyarılarımızı, yöneticilerimiz ve danışmanları da dikkate alır ve gereken uygulamaları en kısa sürede yaparlar. Bu önerilerime sizler de katkıda bulunursanız sevinirim.

Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR
25.09.2014

NOT:
Doğu illerimizde son günlerde yaklaşık 35 adet okulumuz Molotof kokteylleri ile yakıldı ve yakılmaya devam ediliyor. Özellikle eğitim döneminin başladığı bu günlerde, bu eylemleri yapanları bir eğitimci olarak çok kınıyorum. 9,5 milyon vatandaşımızın okuma yazma bilmediği ve ortalama eğitim seviyesinin ilkokul 4. Sınıf seviyesinde olduğu ülkemizde, halkımızın en önemli sorunlarından birisi eğitimdir. Okullarımız olmazsa halkımızı nasıl eğiteceğiz ???

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, Gundem, Haber, MEDYA, Yeni Kitaplar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *