“İNCE- İNCE” OYUNLAR

Mahmut ÖZYÜREK
19.08.2014

“İNCE- İNCE” OYUNLAR

CHP Milletvekili ve Gurup Başkan vekili Muharrem İNCE, 5-6 Eylülde yapılacağı duyurulan CHP olağanüstü kurultayında Genel Başkan adaylığını ve Genel Başkan olursa izleyeceği politikaların ana çizgilerini de açıkladı.

“Bu noktada acil politikalar şunlar olmalı:

– Özgürlükçü demokrasiye ulaşmak ve yeni anayasa yapmak…

– AB ve 2023’de tam üyelik hedef olmalı.

– Dış politikanın saptırılan ekseni barış odaklı eksenine çevrilmeli.

– Kürt sorununun çözümünde TBMM etkin olmalı siyasi sorumluluğu olmayanlar etkin olmamalıdır”

Bu politika; Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini ipotek altına alan AB üyeliğini, büyük bir ahmaklık ve utanmazlıkla savunan, Atatürkçü maskesi altında ABD ve AB Mandacılığı yapan siyasetin yol haritasıdır. Türkiye’nin Ulusal Egemenliğini Brüksel’e tesliminden yanadır.

“AB’ye girmek demek, Ulusal Egemenliği AB devletine teslime razı olma anlamına gelmektedir. Peki, Ulusal Egemenliği AB’ye teslim etmenin anlamı nedir? Ulusal Egemenliği AB’ye teslim etmenin anlamı, Hıristiyan Avrupa Birliği’nin vesayeti altına girmek demektir.

Adı, unvanı, makamı ve rütbesi ne olursa olsun, her kim ki AB yanlısıdır, o kişi “Ben Hıristiyan Avrupa Birliği’nin boyunduruğu altına girmeyi kabul ediyorum” demektedir.

AB yanlısı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve (Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Muharrem İNCE) AB mandacısıdırlar. Yani İnce ve Kılıçdaroğlu, Ulusal Egemenliğimizi Hıristiyan AB’ye teslime hazırdırlar. Ulusal Egemenlik elden gidince, ortada bir ulusal devlet kalmayacağı da bir gerçektir.”(1)

AB Mandacısı Muharrem İnce’nin “yeni anayasa yapma”yı önceliklerine koyması da Ulusal Egemenliğimizi Hıristiyan AB’ye teslime sabırsızlandığının göstergesidir. Çünkü Sömürgeci ABD, AB, uluslar üstü şirketler ve bunların içimizdeki uşakları, Türk Ulusunu ulusal egemenlikten yoksun ve savunmasız bırakmak için koro halinde ”YENİ ANAYASA” istemlerini her koşulda dillendirmekte ve dayatmaktadırlar.

Yeni bir anayasa dayatmasındaki temel amaç, “Kayıtsız Şartsız Türk Milletine ait olan Ulusal Egemenliğin” Hıristiyan AB’ye devredilebilmesini sağlamaktır.

Mevcut anayasa ile yani 1982 Anayasası ile Ulusal Egemenliğimizin devri asla mümkün değildir. İşte bu nedenle, ABD-AB Mandacılarının “yeni anayasa yapma” konusunda “ayı ile yatağa girmeye bile razı” olmalarının nedeni budur.

İNCE, daha sonra Halk TV de katıldığı söyleşide; Atatürkçü olduğunu kanıtlayabilmek için; Ne kadar Amerikancı, Ne kadar AB’ci, ne kadar bölücü, Ne kadar dinci olduğunu örnekler vererek açıkladı. Yani “merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler”(çingenin mert olanı, övünürken hırsızlığını söyler) İNCE’DE öyle yaptı.

Konuşmalarında; “Atatürkçülük” ten vazgeçtiğini, sömürgeci ABD ve AB’ye, yani emperyalizme kayıtsız koşulsuz “biat” ettiğini, “deliğe süpürülmemek” için hiçbir onurlu devletin kabul edemeyeceği AB ve ABD dayatmalarını yerine getirebilecek bir “ehliyet ve deneyim” sahibi olduğunu kanıtlamak için çırpındı.

Arada bir “Atatürk adını” kullanarak izleyicilerin gazını almayı da ihmal etmedi. Biz Muharrem İnce’ye Yanıtı Atatürk’e bırakalım.

“Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz koruyuculuğuna bırakmakla kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını sağlamak için bütün bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk bağımsızlığını feda ediyorlar.

“Oh, ne ala!… Mücadele yerine mandayı kabul edeceğiz ve rahata kavuşacağız!… Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık! İstanbul’un yüce kişileri de bu fikirde. İçlerinden biri çıkıp da “Ya İstiklal, ya ölüm” diyemiyor.”

”Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği itiraf etmekten başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk’ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür.”

Atatürk’ün “Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık!” diyerek şiddetle kınadığı mandacıların Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurucusu olduğu CHP’ye Genel Başkan adayı olmaları “İNCE- İNCE” bir oyundan başka bir şey değildir..

RTE’nin her seçimde kazanıyor olması, ne yurttaşların “makarna- kömür”e oy vermesinden, ne de şezlong tutkunluğundan.. Erdoğan karşıtı siyaset yapma iddiasında olan “İNCE”lerin ilkesizliği, omurgasızlığı, tutarsızlığıdır.

Çözüm Türkiye’nin tam bağımsızlığını ve egemenliğini ipotek altına alan AB üyeliğinin devlet politikası olmadığını açıklamak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının korunmasının ve Türk devletinin varlığının sürdürülmesinin her şeyin üstünde olduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmaktadır.

(1) Yılmaz Dikbaş

This entry was posted in AB, Politika ve Gundem, SİYASİ PARTİLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *