AKP İKTİDARININ YARATTIĞI DEVLET PKK’YA TESLİM OLDU *** 30 yılın PKK terörü bilançosu: 35 bin 576 ölü! *** 350 milyar dolar * AKP PKK’yı terör örgütü listesinden çıkardı * Devlet kasasından PKK propagandası* PKK’nın ilk kurşun heykeli

Naci Kaptan
20.08.2014

Terör öyle bir beladır ki ,
akrep gibidir.
Beslerseniz döner sizi de sokar..

Devletler teröristle pazarlığa oturmaz.
Oturursa Devlet olma vasfını kaybeder.
Terörle münazara değil,
Mücadele edilir.
.

AKP İKTİDARININ YARATTIĞI DEVLET PKK’YA TESLİM OLDU

AKP iktidarı Türkiye’yi etnisetilerle bölmüş ve
Güneydoğuyu bölücü kürtçülere teslim etmiştir.
Devlet artık güneydoğuda yoktur.
PKK terörüne verilen 35.576 şehide
PKK terörüne karşı harcanan yaklaşık 350 milyar dolara ,
YAZIK OLMUŞTUR…

PKK terörüne karşı verilen canların ve harcanan büyük paranın hesabı ,
terör örgütüyle masaya oturmuş olan
Başbakan Erdoğan ve kurmaylarına sorulmalıdır.

AKP iktidarı T.C. Devletini kanlı terör örgütü PKK ile masaya oturttu.
Dünyada hiç bir devlet terör örgütü silah bırakarak teslim olmadıkça görüşmeler yapmaz.
AKP iktidarı PKK ile Oslo’da İngiltere’nin gözetiminde gizli görüşmeler yaptı.
Vaadlerde bulundu .Pazarlığa oturdu.Teröristbaşı APO’yu onun deyişiyle Devlet yönetiminde 3. adam yaptı.PKK’yı rahatsız eden Devlet görevlileri varsa , görevden almak için isimleri istendi.

Ve artık Güneydoğu PKK’nın denetim ve yönetimine bırakıldı.
AKP iktidarı ise buna DEMOKRATİK AÇILIM ve YENİ TÜRKİYE diyor.
Minare kılıfına sığmayan yalanlarla ,
Küresel baronların isteği yerine getiriliyor.
BOP rüzgarı Tayyip Erdoğan ve kurmayları eliyle Türkiye’yi bölerek dönüştürüyor.

Bölücü Kürtçüler artık yerel özgürlük ve ayrı bayrak ayrı dil istiyorlar.
Güneydoğu’da Devlet memuru olmak ve yaşamak çok zorlaştı.
Devamlı olarak aileriyle birlikte baskı ve taciz altındalar.
Eşleri taciz ediliyor, okula giden çocukları taşlanıyor.
Evlerine ateş ediliyor,bomba atılıyor.
Lokantalarda yemek , fırınlarda ekmek vermiyorlar.
PKK militanları yol kesiyor, trafik kontrolu yapıyor
Vergi diyerek haraç topluyor, makbuz veriyor.
Karakollara,Devlet dairelerine ,lojmanlara saldırıyorlar.
Karakol , askeri birlik basıyorlar.
Askere , polise ateş açıyor,öldürüyorlar
.

PKK AB’ye GÖRE ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL- TERÖRİSTLER İSE AKTİVİST !!!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde gündeme gelen Türkiye raporu şok etti.PKK için kullanılan “terör örgütü” ifadesi çıkarıldı. PKK’lı teröristler de ‘AKTİVİST’ olarak tanımlandı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye ile ilgili “siyasi denetim sonrası diyalog” raporunu tartıştı. Oturum sonrası yapılan oylamada kabul edilen tasarı metninde ‘terörle mücadele’ yerine ‘Türk devleti ile PKK arasındaki mücadele’ ifadesine yer verildi. (23-04-2013)

Yetmedi
AKP ,PKK’yı TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEN ÇIKARDI

TMMM’nin yayımladığı ‘Aylık Terörizm Raporları’ndan PKK’nin adını çıkardığı ortaya çıktı. (15 Nisan 2013)

Türkiye’nin NATO şapkası altında kurduğu Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (TMMM), AKP ve İmralı arasında yapılan görüşmelerin başlamasıyla birlikte, yayımladığı İngilizce ‘Aylık Terörizm Raporları’ndan PKK’nin adını çıkardığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Barkın Şık’ın haberine göre; Geçen yıl yaz aylarında açılım süreci başlarken TMMM, aylık terörizm raporunda PKK’ye son kez 19 Haziran 2012’deki eylem için yer verdi. Şemdinli’nin Dağlıca kesimindeki birliklere ağır silahlarla saldıran PKK, 8 askeri şehit ederken 19’unu da yaralamıştı. Bu olaydan sonra PKK’nin yaz boyunca saldırıları devam etti.

TMMM’nin raporunda da iki büyük saldırı ile ilgili bilgiler yer aldı. TMMM, 20 Ağustos’ta Gaziantep’te düzenlenen 9 yurttaşın öldüğü, 69’unun ise yaralandığı bombalı araç saldırısına raporunda yer verirken PKK’yi anmadı. Olaydan sonra saldırganların PKK bağlantıları ortaya çıkarken AKP milletvekili Hüseyin Çelik, “Ayan beyan bir PKK saldırısı” demişti. TMMM yine 4 Kasım’da Şemdinli’de polis merkezine düzenlenen ve 1’i çocuk 2 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısına raporunda yer verdi ama PKK adını yine geçirmedi.

Yetmedi ;
VAHŞETLERİYLE’ TANINAN

Türkiye El Nusra’yı terör örgütü listesinden çıkardı(Haziran 18,2014)
Hükümet, El Nusra’yı terör listesinden çıkardı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararla, El Nusra ve bağlı örgütler terör listesinden çıkarıldı. Hükümet, El Nusra’yı terör listesinden çıkardı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararla, El Nusra ve bağlı örgütler terör listesinden çıkarıldı.ABD başta olmak üzere birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan El Nusra Suriye’deki en büyük 3 silahlı gruptan birisi olarak biliniyor. El Nusra Suriye’de Şii’lere yönelik katliamları ile biliniyor
.

Yetmedi ;
Eruh Belediyesinin organizesiyle Devlete başkaldırılarının 30.Yılında Devlete karşı sıktıkları İlk Kurşun’un 30. yılını şenliklerle kutluyorlar .Devlete sıkılan kurşunun kutlamaları belediyeler eliyle,yine devlet tarafından finanse ediliyor.

Yetmedi ;
Askeri-polisi şehit edenler devlet kesesinden ödüllendirilecek. Sözde barışın yol haritasının detayları ortaya çıktı. PKK’lılara sosyal ve psikolojik destek verilecek, meslek edindirilecek, yuvası yapılacak.Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan söz­de çö­züm sü­re­ci­ne ki­lit­le­ne­cek hü­kü­me­tin yol ha­ri­ta­sı şe­kil­le­ni­yor. Ro­ta Ha­be­r’­in ha­be­ri­ne gö­re, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­la­y’­ın ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da atı­la­cak adım­lar şöy­le:

Si­lah bı­ra­kıp Tür­ki­ye­’ye dö­nen, su­ça ka­rış­ma­mış PKK’­lar için uyum prog­ram­la­rı dü­zen­le­ne­cek. Dağ­da­ki şart­lar­dan son­ra şe­hir ha­ya­tı­na uyum­la­rı için hem psi­ko­lo­jik hem de sos­yal des­tek ve­ri­le­cek. Bu ko­nu­da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile Ai­le Ba­kan­lı­ğı dev­re­de ola­cak.

Su­ça ka­rış­mış ör­güt üye­le­ri ve yö­ne­ti­ci­le­rin ise baş­ka ül­ke­ler­de ya­şa­ma­sı­na im­kan sağ­la­na­cak.İş ku­ra­bil­me­le­ri için ön­ce­lik­le mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı dev­re­ye so­ku­la­cak. Bu kurs­la­rı bi­ti­ren­ler ken­di iş­le­ri­ni ku­ra­bil­me­le­ri için mik­rok­re­di uy­gu­la­ma­la­rın­dan ya­rar­lan­dı­rı­la­cak.Ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ise TO­Kİ dev­re­de ola­cak. PKK’­lı­lar, sos­yal ko­nut­lar­dan uzun va­de­li tak­sit­ler­le ya­rar­lan­ma­sı sağ­la­na­cak.

Yetmedi ;
Devletle çatışmada öldürülen teröristler için şehitlik yapılarak PKK’nın ilk saldırısını yapan Mahsun Korkmaz’ın heykeli dikildi .Diyarbakır’ın Lice İlçesi Yolaçtı Köyü’nün kırsal kesiminde geçen yıl çatışmalarda ölen PKK’lılar için yapılan mezarlık yapıldı. Devlet bunu da görmezden geldi.

Mezarlığa PKK’nın Hakkari’nin Şemdinli ve Siirt’in Eruh ilçelerine ilk saldırılarını gerçekleştirmesinin yıldönümünde, baskınları gerçekleştirenler arasında bulunan ve daha sonra çatışmada ölen PKK’lı Mahsum Korkmaz’ın heykeli dikildi. Heykelin açılış törenine HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, DBP Eş Genel Başkanları Emine Ayna ile Kamuran Yüksek de katıldı.

Eruh ve Şemdinli baskınlarını yapan PKK’lıların başında bulunan Mahsun Korkmaz’ın mezarlığın girişindeki dev heykelin açılışı sonrası, güvenlik güçleri ne olay yerine geldi, ne de uyarıda bulundu ( DHA 17 Ağustos 2014 )
PKK mezarlığının yapılmasına ve PKK teröristi mahsun Korkmaz’ın heykelinin dikilmesine ise iktidar hükümeti sessiz kaldı
.

HEYKEL KALDIRILDI BİR ASKERİMİZ ŞEHİT

Lice’deki PKK’lı heykeli kaldırıldı, yaralanan asker şehit oldu

19 Ağustos 2014 Salı günü Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yolçatı(Sisê) köyünde geçen yıl yaptırılan PKK mezarlığına geçtiğimiz hafta dikilen Mahsun Korkmaz heykelinin kaldırılması sırasında önce gerginlik sonrası çatışma çıktı. Heykelin kaldırıldığı sırada mezarlıkta bulunan vatandaşlarla ile askerler arasında gerginlik yaşandı. Aynı anlarda mezarlık çevresinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Heykelin olduğu bölgeye alınmayan basın mensupları, silah çatışmalar arasında kaldı. Yaşanan gerginlikte bir vatandaş hayatını kaybetti 2 vatandaş ise yaralandı. Olaylara müdahale sonrası karakolda kaza sonucu yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuş Uğur İnal burada şehit oldu.

PKK TERÖRÜNÜN BİLANÇOSU
TBMM’nin ‘terör raporu’nda ,30 yılın terör bilançosu: 35 bin 576 ölü! Terör yüzünden 386 bin 360 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi..20 bin 60 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlandı.

PKK İLE MÜCADELEDE 350 MİLYAR DOLAR

Yapılan araştırmalara göre, son 28 yılda PKK ile mücadelede 350 milyar dolar harcandığı ifade ediliyor. Evet uçuk bir rakam. Adeta Türkiye’yi baştan başa yeniden inşa edecek bir rakam bu. Hatta kimine göre rakamın 500 milyar dolar olduğu söyleniyor. Yaklaşık olarak 800 katrilyon.

16.08.2014 tarihli YENİÇAĞ gazetesinde Salim Yavaşoğlu şöyle yazıyor ;

“Devlet kasasından PKK propagandası

Türk milletinin vergisiyle beslenen belediyeler, festival düzenleyip, sözde şehitlik açan terör örgütünü finanse ediyor, dağlara da “Apo” yazdırıyor!

“İlk kurşun” kutlaması!

PKK’nın 1984’te gerçekleştirdiği Eruh baskını, “İlk Kurşun Festivali” adı altında her yıl devlet eliyle kutlanıyor. Eruh Belediyesi’nin “yasağa rağmen” iki gün süren kutlama programını, güvenlik birimleri AKP hükümetinin talimatıyla bu faaliyetlerin hiçbirine müdahale etmeyip, seyretmekle yetindi. Sözde festivalde, bol bol terör örgütü propagandası yapıldı.

Dağlara “Apo”yu işlediler!

Başkale’de DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) tarafından organize edilen “Mor dağlarında Öcalan’a özgürlük” festivalinde de alanı çevreleyen dağlara “Apo”, “HPG”, “PKK” yazıları işlenirken, alana İmralı canisinin dev posteri asıldı, alanın tamamı PKK paçavraları ile donatıldı. Ayrıca bebek katilinin özgürlüğü için imza kampanyası başlatıldı.

Ankara “izlemekle” yetindi

Kars’ın Kağızman ilçesi Bakkaya köyündeki Çemçe dağlarında teröristlerin gömülü olduğu alan ise “PKK Şehitliği”ne dönüştürüldü. Örgüt sempatizanları,”yandaş” belediyelerin temin ettiği otobüslerle tören alanına taşındı. Ankara’dan valiliklere “Hiçbir halde kesinlikle müdahale edilmemesi, sadece izlemekle yetinilmesi” talimatı verildi.

Devletin parasıyla terör propagandası

PKK’nın her gün bir yerde festival adı altında gerçekleştirdiği faaliyetlerin masrafları DBP’li belediyelerden karşılanıyor.PKK, düzenlediği törenlerde bayrağını göndere çekerek dört bir yana şehitlikler açıyor. Törenlere teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve PKK bayrakları ile süslenmiş otobüsler örgüt mensupları ve yandaşlarını taşıyor Atatürk resimleri ve “Ne mutlu Türküm diyene” gibi ibarelerin silindiği dağlara PKK, HPG, Apo yazılıyor. Bu faaliyetlerin organizasyonu DBP’li (Demokratik Bölgeler Partisi) belediyelerin olanakları kullanılarak yapılıyor. Masraflar böylece devlet kasasından karşılanıyor.

BDP’li belediyeler adına çeşitli tarihlerde öldürülen PKK’nın önde gelenlerinin adına kültür sanat festivalleri düzenleniyor. 1984 yılında gerçekleşen Eruh baskınının yıldönümü dolayısıyla her yıl 15 Ağustos’ta belediyenin düzenlediği Çırav Doğa ve Kültür Festivali adı altında “İlk kurşun” kutlaması yapılıyor. AKP hükümetinin talimatıyla güvenlik birimleri bu faaliyetlerin hiç birine müdahale etmeyip, seyretmekle yetiniyor.

Sözde PKK şehitliği

Kars’ın Kağızman ilçesi Bakkaya köyü yakınlarındaki Çemçe dağlarında teröristlerin gömülü olduğu alan PKK şehitliğine dönüştürüldü. 13 Ağustos günü sözde şehitlik, düzenlenen törenle açıldı. Günlerce öncesinden hazırlıklarına başlanılan “PKK Şehitliği!” açılışı için, Kars, Kağızman, Erzurum, Karayazı, Ağrı, Tutak, Iğdır, Ardahan ve çevrelerinden teröristbaşı Öcalan ve PKK’yı simgeleyen bez parçalarıyla donatılan otobüsler yola çıktı. Ankara’dan o çevre iller vali ve Jandarma komutanlarına, “Kesinlikle hiçbir halde müdahale edilmemesi, sadece izlemekle yetinilmesi” talimatı verildi. Jandarma, sözde PKK Şehitliği’ne ulaşan yol üzerinde 3 arama noktası oluşturdu. Teröristbaşı Öcalan ve sözde PKK bayraklarıyla, sloganlar ve marşlar eşliğinde açılış yapılarak göndere da terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçası çekildi!

Mezarlık festivalleri

DBP Beytüşşebap İlçe Örgütü tarafından düzenlenen ve Van, Hakkari ve Şırnak’tan katılımların olduğu 2. Feraşin Doğa ve Kültür Festivali dün başladı. Öldürülen PKK’lı terörist “Mehmet Goyi Şehitliği” nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek festival için alana 30’a yakın çadır kuruldu, seyyar tuvaletler yerleştirilerek, ışıklandırma yapıldı. Terör örgütü PKK ve uzantısı HPG’lilerin gömülü olduğu alana ise çim ve çiçek ekimi yapılarak, bakımları gerçekleştirildi. Terör örgütlerini simgeleyen 3 bin bez parçalarının hazırlandığı festivale, halkın taşınması için sabah saatlerinden itibaren DBP Van il ve ilçe örgütleri önünden araçlar kaldırıldı. Aynı araçlar sürekli Van ile Feraşin arasında sefer yapacak. Ayrıca 3 gün boyunca katılanlara sıcak yemek dağıtılacak.

“Mor Dağları’nda teröriste özgürlük”

Van Başkale’de Esenyamaç köyü bölgesinde, DBP İlçe Örgütü ve belediye tarafından organize edilen “Mor Dağlarında Öcalan’a Özgürlük!” festivali 13-14 Ağustos günlerinde yapıldı. Festival alanını çevreleyen dağlara “Apo”, “HPG”, “PKK” yazılırken, alana PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ve HPG’li Alican Erikmen, 6 Ağustos’ta ölen HPG’li Muhammed Hasanzade’nin dev posterleri ile 50 metrelik sarı kırmızı yeşil flama asıldı.

Alanın girişine teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posteri ile “Artık hiç bir güç kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü inkar etme kudretini kendinde göremeyecektir” pankartı asılırken, alanın tamamı sarı kırmızı yeşil flamalar ve PKK bayrakları ile donatıldı. Festival alanında Öcalan’ın özgürlüğü için başlatılan kampanya çerçevesinde kurulan imza standında gün boyu imza toplandı.

İlgiyi artıracaklar

Kandil’de 17 Ağustos 2003’te öldürülen PKK Merkez Komite üyesi Engin Sincer’in (Erdal) anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Engin Sincer Kültür Festivali, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Seyrantepe, Masutuşağı, Topalan ve diğer köylerde düzenleniyor. Festival adı altında 15 Ağustos’ta tüm civar köylerdeki PKK’lıların mezarları ziyaret ediliyor. Bu festivalin amacı PKK’ya desteğin az olduğu Kahramanmaraş’ta bir açılım gerçekleştirmek! Bu amaçla Alevi vatandaşları etkilemek için bugün Masutuşağı Köyü’nde Hakikat Yolunda Birlik Cem’i yapılacak. Festivali HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve Osman Baydemir’in de aralarında olduğu bir çok siyasetçi de katılacak.

Bölücülerin “ilk kurşun” kutlaması

Bunu da gördük!
ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı’na çıkan binlerce kişi, PKK’nın 15 Ağustos 1984 tarihinde yaptığı ilk silahlı eylemin yıldönümünü kutladı. Önceki geceyi dağda geçiren göstericiler tepelere yaktıkları ateşle ’Apo’ yazarak sabaha kadar kutlama yaptı.Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı’na çıkan binlerce kişi, PKK’nın, 1984 yılının 15 Ağustos’unda Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli İlçeleri’nde yaptığı ilk silahlı eylemin 29’uncu yıldönümünü kutladı

Terör örgütü PKK’nın 1984 yılında gerçekleştirdiği Eruh baskını, Eruh Belediyesi tarafından düzenlenen Çırav Doğa ve Kültür Festivali adı altında devlet kasasından, devlet eliyle kutlanıyor. Yayın organlarında bu festival “İlk Kurşun” adıyla belirtiliyor. 2009 yılından itibaren Eruh Belediyesi tarafından her yıl 15 Ağustos günü düzenlenen Eruh Çırav Doğa ve Kültür Festivali’ne, 2009, 2010 yıllarında Eruh kaymakamlığı ve Siirt valiliği tarafından izin verilirken, 2011, 2012, 2013 yılarında güvenlik gerekçesiyle izin verilmemiş ancak 15 Ağustos’un yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamıştı.

Geçtiğimiz hafta Eruh Kaymakamlığı’na yapılan başvuru Kaymakamlık ve valilik tarafından Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci turu ve güvenlik gerekçesiyle kabul edilmedi. Eruh Belediye yönetimi ve DBP ilçe örgütünün yasağa rağmen 14 Ağustos akşamı başlayıp ve dün sabah sona eren kutlama programı gerçekleştirdi.

***

Özetle AKP iktidarı Bölücü Kürtçülerle ve PKK teröristleriyle kan kardeş olmuştur.Başbakan Erdoğan ise büyük patronunun kendisine vermiş olduğu yerel GOP başkanlığı görevini yerine getirmektedir.

20.08.2014

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, EMPERYALİZM, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *