PERDE ARKASINDAN *** Türkiye’de Gladyo, Fethullahçı Gladyodur *** Gladio yeni kimlikle işbaşında mı?

Türkiye’de Gladyo, Fethullahçı Gladyodur

Turhan Özlü
Cuma, 25 Temmuz 2014
AYDINLIK

Yıllarca Silivri kapılarında “Fethullahçı çete dağıtılsın” diye bağırdık. Yurt çapında bunun mücadelesini yürüttük. Ve bir tek biz yürüttük.CHP ve MHP liderleri Fethullah’ın okullarında; Bosna’da, Pensilvanya’da cirit atarken biz Fethullah’ın sicilini tuttuk. Suçlarını bir bir ortaya çıkardık. 6 yıl boyunca Mahkemelerde ipliğini pazara çıkarttık.

Çok daha öncesi var: 2000’e Doğru dergisinde; daha 1990 öncesinde ve sonrasında yürütülen mücadele var.

CHP ve MHP liderleri önceleri “darbeciler yargılansın” diye tertibe destek verdiler. Tertibi ortaya çıkardığımızda geri adım attılar; ama bu kez de “darbeciler ayıklansın”a döndüler. Bir ayakları hep F-tipi Gladyo’da idi.

KAYITSIZ KALMAK, SAVAŞ DIŞI KALMAKTIR

Bu büyük mücadele sonunda Çete’nin en büyük tertipleri; Ergenekon, Balyoz vb. davaları kamuoyunda çöktü. Tertip ve tertipçiler açığa çıktı. Davalar birer ceset haline geldi. Sonunda AKP-Cemaat koalisyonu parçalandı.
Bu büyük bir başarıdır ve bizim başarımızdır. Evet henüz hükümeti indiremedik ama onun sağ kolunu kestik. Gladyoya büyük darbe indirdik.

Bir dönemin alikıran baş kesenleri elleri arkasından kelepçelenip yargı önüne çıkarılırken operasyonu “göstermelik” olarak algılamak ve sunmak çok yanlış.

“Gerçeği olgularda aramak”; doğru ve bilimsel olan tavır budur.

Operasyona kayıtsız ve tarafsız kalmak, tribüne çıkıp seyirci olmak en başta kendi emeğimize ve mücadelemize sahip çıkmamaktır. Savaş dışı kalmaktır. “Dağıtılsın” diyorduk, dağıtılıyor. Bundan memnun olmak gerekmez mi?

F-TİPİ GLADYOYA KARŞI SAVAŞ BİTMEDİ; SÜRÜYOR

Bu mücadelenin sahibi ve tarafı biziz. Görevimiz tertipçilerin üzerine daha kararlılıkla gidilmesini sağlamaktır. Gidenin elini tutmak ya da, gittiğine pişman etmek değildir.

Tarihte bütün savaşlar böyle olur; böyle kazanılır. Türkiye’nin yurtseverleri olarak bu savaşı, bir gün Fethullah’la bir ovada karşı karşıya gelip, bir meydan savaşı yaparak kazanacak değiliz. Savaş, çeşitli düzeylerde ve aşamalarda geliştirilir ve sonuç alınır. Düşman içindeki çelişmeler de bu mücadelede önemli bir unsurdur.

AKP devirmek istediğimiz iktidar gücüdür. F-Tipi örgüt ise Amerikancı Gladyodur. Amerikan derin devletinin Türk devleti içindeki gizli örgütüdür.Birbiriyle çatışan bu kuvvetlerin; iki yanı eşit görülebilir mi?

Türkiye’de Gladyo Fethullahçı Gladyo’dur.
Gladyo’ya karşı mücadele bir iktidar mücadelesidir.

40 yıldır Hükümetler gelip gider; Ama Gladyo kalır. Türkiye ancak Gladyoyu dağıtarak özgürleşebilir. İktidarı devirmek ve Tayyip Erdoğanlardan kurtulmak için; Türkiye’de bir milli hükümet kurmak için kavranacak halka budur.

“AKP’de Amerikancı değil mi” diye soranlar var. Tayyip Erdoğan’lı bir AKP artık Türkiye’yi yönetemez; yönetemiyor. ABD ve Batı çoktandır Tayyip Erdoğan’la gidemeyeceğini görüyor. Yeni iktidar seçenekleri hazırlığına girdi. 2012 başından bu yana Gül-Gülen-Kılıçdaroğlu formülü üzerinde çalışıyordu; 30 Mart seçim sonuçları hesaplarını bozdu; bu formül beklemeye alındı.

AKP’NİN ROLÜNE CHP VE MHP TALİP OLDULAR

Yıllarca yürütülen AKP-Cemaat koalisyonu dağılınca, AKP’nin yerine bu iki parti talip oldu.Kılıçdaroğlu yürütülen operasyona “intikam eylemidir, kabul edilemez” dedi ve cepheden karşı çıktı. MHP’nin tavrı da farklı değil. Sözcü Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri de bu partilerin arkasına takıldılar.

“Yıllarca F tipiyle birlikteydin” tutumu ile operasyonu yürütenleri tehdit etme, caydırma tavrına girdiler. Fethullah’ı sahiplenme bu şekilde yürütülüyor.

“Operasyonu durdurun” anlamındaki bu tavır CHP ve MHP genel merkezlerinden yayılıyor; ÖDP ve EMEP’e kadar uzanıyor.Fethullah’la 30 Mart ve Cumhurbaşkanı seçimleri dahil her konuda ittifak halinde olanlardan başka ne beklenebilir?

SÜRECİN TARAFIYIZ VE TAKİPÇİSİYİZ

Bizim tavrımız açıktır; nettir: Kim F-tipinin üzerine giderse destekliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Her operasyonun altında bit yeniği aramak; kuşkuyla bakıp kulp takmaya çalışmak doğru değil.Unutulmasın; devlet içine kök salmış bir çetenin üzerine böyle bir operasyon ve sonuç alıcı hamle, ancak iktidar gücü ile yapılabilir.

AKP ve Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki suç ortaklığı nedeniyle, hasıraltı etme, oyalama, kamuoyunu aldatma gibi girişimleri elbette olabilir ve oluyor. Ama biz sürecin tarafıyız ve takipçisiyiz. Ne kadar sonuç alınacağı bizim duruşumuza ve kararlılığımıza bağlıdır. Hükümeti, savcıları ve herkesi görevlerini tam anlamıyla yapmaya davet edeceğiz.

Büyük bedeller ödeyerek F-Tipi Gladyonun iddianamesini yazdık. “Fethullahçı çete dağıtılsın” talebimizi daha da yükseltmeliyiz.*1*

Nurullah Aydın
16 Mayıs 2013

Gladio yeni kimlikle işbaşında mı?

“Türkiye’ye sivil açıdan yapılan operasyon, psikolojik savaş aşamasından eylemli çökertme aşamasına geçmiştir.

Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) ilk kurulduğu zaman adı Seferberlik Tetkik Kurulu (STK) idi. Türkiye’nin 1951’de NATO’ya girmesinin bir sonucu olarak 1952 yılında ordu bünyesinde kuruldu. NATO’ya giren tüm ülkelerde benzer örgütler kurulmuştu. Bu örgütler sayesinde ABD, üye ülkeleri NATO aracılığıyla denetim altında tutar. Giderlerini ABD’nin karşıladığı bu örgütler, NATO’nun gizli örgütü olan Süper-NATO’nun, yani Gladyo’nun denetimi altında idiler. Türkiye’deki örgütün çekirdek kadrosunu Kore’den dönen ve Gayri Nizami Harp stratejisini öğrenmiş olan subaylar oluşturdu.

Kurulun gizli görevi, Türkiye’de Amerika karşıtı bir rejim değişikliğini engellemekti. Ama STK’nın görünürdeki amacının Sovyet istilasına uğrayan bölgelerde direnişi örgütlemek olduğu söyleniyordu…

Plana göre; yurt çapında çeşitli yerlere silah gömülecek, istila anında önceden belirlenmiş kişiler bu silahları çıkararak direniş başlatacaklardı. Bunun için, topluma sürekli Sovyet tehdidi propagandası yapılıyordu.

CIA ve Adnan Menderes hükümeti arasında imzalanan 1959 tarihli bir anlaşmada, Gizli Ordunun rejime karşı iç ayaklanma durumunda harekete geçirileceği belirtiliyordu.

Torumtay’ın istifasıyla plan suya düşer

Seferberlik Tetkik Kurulu’nun ismi 1965 yılında Özel Harp Dairesi (ÖHD) oldu. Daire, ABD’nin kontrolünde uzun yıllar Kontrgerilla (Gladio) olarak hizmet verdi. Daire’nin resmi varlığı; 1974 yılında Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’ın Başbakan Ecevit’ten acil bir ihtiyaç için para istemesiyle ortaya çıktı.

TSK; Sovyetlere karşı Türkiye’nin bağımsızlığını savunduğuna ve ABD’nin stratejik müttefikimiz olduğuna inandırılmıştı.

1980’lerin sonuna doğru TSK içinde, ABD’nin stratejik hedefleri konusunda fikir değişiklikleri oluşmaya başlar. 1986 yılında ABD, Türkiye himayesinden Kürdistan Planını TSK’ya dayatmıştı. Plan, Org. Necdet Üruğ’un sert direnciyle karşılaşır ve engellenir.

ABD emrinde Irak’a girme planına karşı çıkan Org. Torumtay istifa eder, plan suya düşer.

ABD’nin Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan planlarını, Türk Ordusu eliyle uygulamaya koymak istediğini anlarlar.

1990 yılında; Org. Doğan Güreş Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na (ÖKK) dönüştürür. ABD görevlileri Org. Karadayı döneminde ÖKK binasından çıkarılır.

NATO ve ABD ilişkileriyle, ABD parasıyla, ABD eğitimiyle Türk Milletine karşı oluşturulmuş olan yeni yapı, artık Milli Kuvvet haline dönüştürülür. ABD, TSK’yı hedef alır.

Önce milliyetçi unsurlardan oluşturulan Gladio, 1990’lardan sonra düşman konseptinin değişimine paralel olarak köklü yapı değişimine sokulur. Komünizmle mücadele derneklerinde görev alanlar, dinci cemaat elemanları, liberaller, dönekler, kimliksizler uzun dönem çok kapsamlı eğitimden sonra ile oluşturulan Yeni Gladio’da yer alırlar. Gazeteci, asker, bürokrat, akademisyen, sivil toplum mensubu olanlar sıkı gizli eğitimden sonra görev bölümü yaparlar. Toplumu ifsada faaliyetine başlarlar.

Ve BOP

Önce seçimler tersyüz edilerek iktidar ele geçirilir. Sonra yargı, sivil-asker bürokraside elemanlar kilit görevlere getirilir. Muhalifler fişlenir, tasfiye süreci başlatılır. Türkiye siyasi yapısal değişimiyle ana üs olur. Sıra bölge ülkelerine yönelik operasyonlara gelir. Büyük Ortadoğu Projesi uygulamaya konulur. Arap dünyasındaki değişimde, operasyonel merkez haline getirilir. Gazeteci, akademisyen, asker, bürokrat siyasetçi, sivil toplum mensubu elemanlar, muhbirleriyle, haber elemanıyla, ajanıyla faaliyete başlatılır.

Şimdi ise; Yeni Gladio önce Libya, Mısır şimdi de Suriye muhaliflerini eğitiyor, silahlandırıyor ve ilgili ülkelere göndererek yönetim değişiminde aktif rol aldırıyorlar.”

*1* http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/turan-ozlu/46712-turhan-ozlu-turkiyede-gladyo-fethullahci-gladyodur.html

This entry was posted in İSTİHBARAT KURUMLARI, NURULLAH AYDIN YAZILARI, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *