Daily Archives: July 5, 2014

DURMAK YOK YOLA DEVAM * Taksici-Armatör Osman Ketenci

Soner Yalçın syalcin@sozcu.com.tr 4 Temmuz 2014 Sözcü Taksici-Armatör Osman Ketenci Prof. Na­bi Av­cı­’ya gö­re, “Er­do­ğan çok iyi oyun­cu; bir se­nar­yo yazıldığı za­man, bir oyun pla­nı ku­rul­du­ğu za­man, o plan çer­çe­ve­sin­de ken­di­si­ne dü­şe­nin ne ol­du­ğu­nu he­men kav­ra­yıp onun ge­rek­le­ri­ni vü­cut di­liy­le, … Continue reading

Posted in YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

Yalan söylemek orucu bozar mı?..

Bekir Coşkun bcoskun@sozcu.com.tr 1 Temmuz 2014 Sözcü Yalan söylemek orucu bozar mı?.. Yalan söylemek orucu bozmaz… Yemiyorsun ki… Millet yiyor… Üfürebildiğin kadar üfür… * Çık “Bütün bu rezillikleri, dinlemeleri, hukuksuz infazları, masumlara yapılan zulümleri, ceza evlerinde tavana baka baka ölenleri, … Continue reading

Posted in Bekir Coşkun yazıları | Leave a comment