Hipokrates’i Yargılamak…

Emre Kongar
ekongar@cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2014 Cumartesi
Cumhuriyet

Hipokrates’i Yargılamak…

Bizim Atinalılardan ne eksiğimiz var?
Onlar Sokrates’i yargılamışlardı…
Biz de Hipokrates’i yargılarız!

***

Hipokrates hakkındaki bilgileri de, Sokrates konusunda olduğu gibi, bizde Eflatun diye bilinen, Platon’dan öğreniyoruz:

Onu, “Phaidros” adlı yapıtında, “Tıbba felsefi bir yaklaşım getiren kişi” olarak övüyor.Hipokrates, İstanköy dediğimiz, hemen Bodrum’un karşısındaki Kos Adası’nda, MÖ 460 yılında doğmuştur.Doktorluğa yaptığı katkılar nedeniyle, modern tıbbın babası olarak tanınır.Tıpta o kadar önemli bir yeri vardır ki, hekimler mesleğe başlarken, onun adıyla anılan bir yemin eder…

Bu yemin şöyle bitmektedir:
“Din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,İnsan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime,Baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, açıkça, özgürce ve namusum üzerine ant içerim.”

***

AKP iktidarının “İleri Demokrasi” rejimindeki ilklerden birini de bu konuda yaşıyoruz:

Doktorların, sırf “doktorluk yaptıkları için” yargılanmalarına bu dönemde tanık olduk! Olayın ilk örneği Silivri davalarında yaşandı:

Ergenekon sanığı yapılan Mehmet Haberal’a rapor veren tıp profesörleri içeri atıldı… Şimdi “Gezi Direnişi” sırasında yaralananları tedavi eden doktorlar yargılanıyor.Dr. Erenç Yasemin Dokudan, savunmasını yaparken tarihe geçecek şu sözleri söylemiş:

“Asıl yaptığımız şeyi yapmasaydık bunun suç olacağını gördüm.Ben vicdan, tıp etiği ve hukuksal olarak doğru şeyi yaptığıma inanıyorum. Orada bulunan tüm sağlık çalışanı ve hekimlerle gurur duyuyorum.Ben bu davayı, bu suçlamaları Hipokrat’a ağıt olarak değil Hipokrat’ı yeniden saygıyla selamlama şansı olarak görüyorum.”

***

Sokrates’i de Hipokrates’i de yargılayabilirsiniz…
Tarihe de, “Sokrates’i, Hipokrates’i yargılayanlar” olarak geçersiniz!

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, FAŞİZM, Gundem, Saglik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *