Maliye’den TÜRGEV açıklaması

Nisan 12,2014
Sözcü

Maliye’den TÜRGEV açıklaması

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlar Kurulu’nun 2011 yılındaki kararıyla Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfına vergi muafiyeti tanındığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı lehine eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılması amacıyla vakıfları lehine irtifak hakkı tesisi talep edildiğini belirtti.

Milli Emlak Genel Tebliğine işaret eden Maliye Bakanı, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilebildiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulunun 26 Eylül 2011 tarih kararıyla Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfına vergi muafiyeti tanındığını belirten Maliye Bakanı şöyle dedi:

“Anılan Tebliğ hükümleri uyarınca Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesine eğitim amaçlı Hazine taşınmazları verildiği gibi adı geçen Vakfa da eğitim amaçlı irtifak hakkı kurulması için ilk yıl 1 milyon 175 bin TL bedel üzerinden Valiliğe (defterdarlık) irtifak hakkı talimatı verildiği ve irtifak hakkı bedelinin yüzde 20’si olan 235 bin TL bedelle fiili kullanımı olmaksızın 16 Ekim 2012 tarihinden itibaren bir yıl süreyle ön izin sözleşmesinin düzenlendiği ön izin süresinin 16 Ekim 2013 tarihinde bittiği ve süre uzatım talebi olmadığından taşınmaz mal üzerinde şu an da herhangi işlem bulunmadığı anlaşılmıştır.”

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/maliyeden-turgev-aciklamasi-485643/

This entry was posted in Ekonomi, SİYASİ PARTİLER, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *