CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA * FATİH HİLMİOĞLU’NUN TAHLİYESİ İÇİN 5000 İMZALI DİLEKÇE

Yurtsever bilinçli vatandaşa ,

Hapishanede ölüme terk edilmiş olan ve fiziksel sağlığının daha da bozulduğu , psikolojik olarak da ruh sağlığını yitirmekte olan eski rektör sayın Fatih Hilmioğlu’nun tahliyesine ilişkin aşağıdaki mektup bugün Cumhurbaşkanlığı makamına ikinci kez tekraren gönderilmiştir.

Ayrıca bugün 10 Ocak 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığına ait olan ;
0312 470 11 00 nolu telefonu 3 kez arayarak sayın Hilmioğlu’nun tahliyesini talep ettim.

Siz duyarlı vatandaşlarda isteğim vardır .
Fatih Hilmioğlu’nun tahliyesi için ;

0312 470 11 00 nolu telefonu siz de arayınız.
0312 470 24 33 nolu fax’a isteğinizi yazılı iletiniz.
cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr   adresine E-Posta gönderiniz.

Haksızlık , hukuksuzluk , adaletsizlik,
bugün, yarın sizin de kapınızı çalacaktır.
Desteğinizi esirgemeyin.

Saygıyla

Naci Kaptan

10 Ocak 2013

T.C. Devletinin Cumhurbaşkanlığı makamına

Sayın Cumhurbaşkanı,

Yurt dışından yazışma arkadaşlarınız olduğunu basından öğrendim.Dünyaya entegrasyon sağlayan “face book ve tweeter” kullanan bir Cumhurbaşkanımız olduğuna da sevindim.

Fakat üzüntüyle belirtmek isterim ki ;
Yurt dışında kalem arkadaşlarıyla yazışmakta olan,sosyal medyada iletişim araçlarını kullanan sayın Cumhurbaşkanımız Yurt içinde yaşayan kendi Cumhurunun sesini duymamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Son 10 senedir artan ivme ile ülkemizde toplumsal huzur ve barış bozulmuştur.
Demokrasi ,insan hakları ve hukuk ağır darbeler almıştır.Bu bağlamda yürütülen ve kamu oyunda siyasi içerikli olduğu kanaati oluşan,Ergenekon ,Balyoz ve benzeri davalarda ağır insan hakları ihlalleri yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Devlete hizmet ve emekleri geçmiş saygın ve aydın kişiler uzun tutukluluk süreci sonunda adaletli olduğu tartışılan ağır cezalarla karşı karşıya kalmıştır.Dava sonuçlarının Yargıtayda kesinleşmesi beklenmektedir.

Bu davalarda tutuklanan kişilerden ölümlerle birlikte ağır sağlık kaybı yaşayanlar vardır.Bunlardan birisi de eski rektör sayın Fatih Hilmioğlu’dur. Sayın Hilmioğlu’nun tedavisinin ev ve hastahane şartlarında sürdürülebilmesi için toplanan 5000 imzayı sayın makamınıza 04 Eylül 2013 tarihinde sunmuştuk.Fakat bu başvurumuza ve 5000 imzaya karşın tarafımıza bir dönüş olmamıştır .

Geçen süreç içinde sayın sayın Hilmioğlu’nun sağlığı daha da bozulmuş olup ölümcül hastalığı tedavi edilemez bir aşamaya gelmiştir.Fiziki kronik hastalıklarına ek olarak ruhsal durumu da bozulmuş olup , trafik kazasında hayatını yitirmiş olan oğlunun hayalini görerek duvarlarla konuştuğu söylenmekte ve yazılmaktadır.Sayın Hilmioğlu’nun hastahane şartlarında tedavisinin mümkün olmadığını belirten 6 sağlık raporu olduğu avukatı tarafından açıklanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı ,
Ülkemizin toplumsal huzur ve barışa , insan haklarına ve yaşam hakkına çok gereksinim duyduğumuz bu günlerde toplumsal barışa katkı adına , insani ve vicdani nedenlerle,sayın Fatih Hilmioğlu’nun hapishanede ölümünden önce yetkinizi kullanarak gecikmeden , ölümle ve daha ağır sağlık kayıplarına neden olmamak adına tahliye edilmesini sağlamanızı ekte bulunan imza sahibi 5000 kişi adına saygıyla tekraren talep ediyoruz.

İMZA ÖNCÜLERİ

Naci Kaptan
Lale Gürman
Sili Özerdim
Engin Demirkollu Sarıkartal
Mine Uysal
Nuran Ryder

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, ERGENEKON - BALYOZ, HUKUK-YARGI-ADALET. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *