TÜRK DİYE BİR IRK OLMADIĞINI SÖYLEYEN prof.dr. !!! Yasin Aktay’ın MİLLİYETİ NEDİR ???

Prof. Dr. Yasin Aktay’a ,

Akademik bir ünvan taşıyan ve Cumhuriyetİn verdiği imkanlarla eğitim alan , hatta akademik bir kariyere ulaşmış olan TÜRKİYE’de doğmuş ve büyümüş bir kişi olarak söylemiş olduğunuz Türk diye bir ırk olmadığını hangi bilginize dayanarak ve hangi gerekçe ile söylediğinizi sizin yok saydığınız biz Türk’ler , Türk ulusunun fertleri olarak merak edildiğini belirtmek isterim.

DOĞRUDUR ;
TÜRK diye BİR IRK YOKTUR.
TÜRK ADIYLA ANILAN BİR MİLLET / ULUS VARDIR.

Türk’lük bir etnisite değildir.
Türk’lük bu topraklarda yaşayan,
Tarih,kültür,ekonomik birliği olan
Tüm ırkların ÜST KİMLİĞİDİR.

Sizi bu konuşmanıza iten neden
Türk Milleti ile Kürt ırkını denk etmek isteğinizdir.
Bu topraklarda yaşadığınız sürece ,
Kardeşliği , huzuru ,birlik ve beraberliği istediğiniz sürece,
Ve BÖLÜCÜLÜK yapmadığınız sürece,
Kürt’ler de , lazlar,Çerkesler,Arnavut’lar ve diğer etnik kimlikler gibi
Türk alt kimliği altında kardeşlerimizdir.

Prof.Dr.ünvanı olan ve iktidar partisinde siyaset yapan sizin gibi akademisyenin ve benzerlerinizin ,hangi topraklarda yetiştiğinizi , hangi çeşmenin suyunu içtiğinizi , hangi kültürden beslendiğinizi , atalarınızın Türklerin yaşadığı bu topraklar için kan döküp dökmediğini , şayet döktülerse onlara da ihanet halinde olduğunuzu , size milliyetiniz sorulduğunda NE CEVAP verdiğinizi merak ediyorum ???

Profluk ve doktorluk ünvanlarınızı da nasıl aldığınızı , Milli / Ulusal kimliğinizi ,
Türk olmayı neden red ettiğinizi ,kendinizi hangi köke ve millete , ırka bağlı kabul ettiğinizi de merak ediyorum.

Aslında bölücü Kürtçülüğü desteklediğinizi ,kökeniniz nedeniyle Türkiye’nin bölünmesini , federasyonu istediğinizi , Türkiye’den toprak talep eden Barzani’nin TBMM’de daha çok alkışlanmasının istediğiniz de hatırdadır.

2012 Aralık ayında söylemiş olduğunuz 80 YILLIK ZÜLÜM DEVLETİNİ DEĞİŞTİRDİK
Cumhuriyet hükümetlerini ve kurucularını hedef alan sözünüz da unutulmamıştır.
Bu deyişiniz asıl zülümün partiniz tarafından yapıldığı gerçeğini asla örtemeyecektir.

Kendinizi Türk kabul etmeyebilirsiniz.
Ama yüce Türk Milliyetinin olmadığı , Türk ırkının olmadığı gibi saçma ve hatta eğitimsiz ,cahil bir kişiye bile yaraşmayacak açıklamalarda bulunmuş olmanız ayıptan da ötedir.Neden başka etnisetilerin ve hatta küresel düzenin baronlarının değirmenlerine su taşıyorsunuz ?

Türk’lerin tarihi hakkında bilgi sahibi olmanız için değerli araştırmacıların ;
Kazım Mirşan ‘ın , Servet Somuncuoğlu’nun , Haluk Tarcan’ın kitaplarını ilk ağızda okumanızı öneririm.

Ne kadar gayret etseniz de necip Türk Milletini tarihten silmek gibi , 80 yıllık Cumhuriyet devrini ve kurucularını zülüm devri olarak nitelemek gibi gülünç ve cahiliye gayretleriniz alnınızda kara bir ayıp ve leke olarak kalacaktır.

Bu konuda sayın Halük Tarcan ‘ın ,sizin açıklamanızdan önce kaleme almış olduğu bir araştırma makalesini ve değerli Prof.Dr.Mehmet Ali KÖRPINAR’ın kısa yazılarını gönderiyorum.

Naci Kaptan
04.12.2013

KİMDİR O ,CAHİL , GAFİL, KÜSTAH ,Kİ,
TÜRK ADINI, KAVRAMINI VE ONUN DİLİNi,
TÜRKÇEYİ REDDEDER

Bir halk ki, kendini Tür-ök, rabbâni tür , cins diye adlandırmış…ama bu adı tarih öncesinden, yaşamın doğanın çilesini çekmiş yılmamış, yıkılmamış, daima çıkış yolu bulmuş ve o sayede İLK’leri vermiş büyük adımlarla tarihteki büyük adımları gerçekleştirmiş kitlenin lâyık olduğu addır.

“şeyleri” birbirinden ayırmak için onlara birer ad takılır ; pek çok hallere bu ad o şeyi hatırlatacak ama aslında sadece bir timsalden oluşun bir markadan ibarettir.

Türk adı ise , içi tarih öncesinden başlayarak zaman ve mekânın çilesini çekmiş, zorlukları aşmış , zamana yenilmemiş, daima ileri gitmiş, varlığında biriken, bu deneyler evrensel kültüre köken oluşturacak kadar seviyede bir ri kültür hazinesi ifade edecek en yüksek seviyeye erişmiştir.

O, dünyayı Değiştiren tekerleği bulmuş Onu, Kırgızistanda Saymalıtaş vâdisinde kay kayalara işlemiş olarak Servet Somuncuoğlu bulmuş :

YAZI!..Etrüsklerle

• Aitalia’ya gitmiş ,

• Lâtin alfabesini oluşturmuş Etrüsklerin çocuklarına yazı öğretmek için Marsiliana yazı tahtasına yazdıkları cümle (tanrı sayesinde kazanılan zaferleri halka nakletmeye yarayan şekiller)(Kâzım Mirşan) Hangi Kültür ve tarihiyle övünen ve bu nedenle devlet dilleri kendi dilleri olan Fransa, Almanya İngiltere insanlığa bu seviyede bir icat vermişlerdir?

• Tarihte ilk kere okul açmış,

• 35binlerden gelen insan üstü gücü tek tanrı kavramı hâline getirmiş,

• Tanrıdan geliş, ona dönüş tartışmalarıyla felsefenin çekirdeğini oluşturmuş,
Tarihte, tarihçi ve arkeologları şaşırtan

• mağaradan çıkıp hiç kopmadan gelişimine devam ederek

• aşiret birliğine dönüşüp dil ve kültür birliği elde edince

• halk sıfatın kazanmış sonra da

• devlet kurmuş Uşuñuy(uşunguy) adını almış (-35)binde (-10bine) kopmadan gelmiş bir siyasal kuruluş var mıdır ? (Rus- Alman, Fransız ve Türk kaynakları) Yazıyı icat eden kafa, organize olma niteliğiyle çok sayıda hanlıklar ve İmparatorluklar kurmuş Büyük denen devletler Yakın tarihte birer imparatorluk kurmuşlardır…
Ya bizim Türkler ?

• /-…8500/ -1517) Bir Oy Bïl
• (-1517/ -879) At Oy Bïl
• (-879/+ 580) Türük Bïl

(Rus’ya: Zamosttje’de Bir Oy Bïl’in doğduğu, bugün bataklık olan göl /Rus ve Fransız kaynakları)

Orta çağda

• Selçuk

• Osmanlı imparatorlukları…
Türk adının değil kavramının oluşması için yeterli değil midir?
Bu büyüklüğü hangi cahil, gafil ve küstah yok sayabilir?
Bu büyüklüğün kültürünü ifade eden Dil, Türk Dili nasıl,

• daha aşiret dönemini yaşayan dil sanılan yerel ağızlarla kıyaslanabilir?

Bu ne kendini bilmezliktir?.
Ey Akademisyenler !..

• Tarihçi, Etnolog, dilciler…
Bunları ben Etnolog , piyanist halûk Tarcan mı yazacak yoksa sizler mi?

• Hâlâ,Türkçeyi yâni, Orta Asya Türkçelerini bilmeyen sizler

• Ön-ata tarih ve kültünü bizim için makbûl değildir diyebilecek misiniz? Biz ona itibar etmiyoruz diyerek kemikleşmeye devam edecek misiniz?

• Ülke yıkılırken susmakla ülkenin yıkılmasının sorumluluğunu yüklendiğinizi farkında mısınız?

Yoksa Profesör unvanın arkasında susmaya, inat etmeye devam edecek misiniz?
Pofesör Memiş’in, Mısır- Akat- Hitit kaynaklarına dayanarak ortaya çıkardığı

• “Türk adının 2000’de Doğu Anadolu’da olduğunu bilmiyor musunuz? Bu konunda susmayı mı tercih ediyorsunuz?

Profesör Afif.Erzen’in ekibiyle 39 yıl çalışarak Doğu Anadolu’ya

• Doğu Anadolu’ya (-13)binde geldiğimize sırtını dönmüş olan Akurgal’ın yolunda mısınız?

• Anadolu’da bu kadar kaya resmi bulunmuşken!.. Hâlâ Anadolu’ya 1071 ‘de geldiğimizi mi okutuyorsunuz, hâlâ Sevr’in yanında yer aldığınız fark etmediniz mi ?

Evet sayın vatandaşlarım :

• tarih öncesinden işenerek gelen

• TÜRK ADI, KAVRAMI ve bu kavramın

• binlerce yılda birikmiş olan kültürünü ifade eden

• TÜRK DİLİ budur. Bu dil Yazısı ve içeriği ile

• Lâtin Kültürünün doğmasına neden olmuşken,

• tarihe ilk dil olarak ayak basmışken Doğu Anadolu aşiretlerinin konuştuğu- hudut dışı edilen Japon dilci Goichi Kojima’ya göre-

• 14 sayısınca aşiret dili, yerel ağız ,Türkçenin yanında ve Anayasada yer alabilir mi ASLA!… Bu gerçek kat’i olarak biline…

Not : İTALYA * AİTALİA…AİTA(ata)…Lİ(halk)…İA (ülke) : ata ülkesi halkı

Atatürk Çocuğu,
Halûk Tarcan (CNRS-Paris
)

“Milli benliğini yitirmiş uluslar, başka milletlerin avıdır.” * Mustafa Kemal ATATÜRK>

TÜRK KİMDİR ???
Antalya, Kaş (2012)

Değerli arkadaşlar,

AB-D emperyalizmi tarafından yıllarca uygulanan böl, parçala ve yönet ilkesi güzel ülkemizde istenen sunuca ulaşmak üzere. Yani güzel ülkemiz bölünüyor ve ulusal kimliğimiz ile birlikteliğimiz yok edilmek üzere. Çünkü birçok devlet kurumundan T.C. ibaresi kaldırılıyor. Türkiye Cumhuriyetinin en önemli devlet ve liyakat nişanlarından T.C. ibaresi ve Atatürk’ümüzün silueti kaldırıldı. Atamızın resimleri ve gençliğe hitabeleri de okullarımızdan kaldırılıyor, çöplere atılıyor. (http://www.youtube.com/watch?v=pppZYotmB8I). Türk milleti olduğumuzu ve çağdaş ilkelerimizi dile getiren Andımız da okullarımızdan kaldırıldı.

Yüce önderimizin NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE yazısının bulunduğu tabela, Diyarbakır Valiliği tarafından cadde üzerinden kaldırılıp, çöpe atıldı. Şimdi de aydın geçinen Prof. Dr. Yasin Aktay, Bayburt’ta katıldığı panelde, “Türk dediğin bir sentezdir zaten. Türk diye bir ırk yok” dedi.

Ne yazık ki güzel ülkemizde TÜRK kimliğimizi yok etmek icin sürdürülen bu çeşit eylemler yıllardır devam etmektedir. Bu eylemlere karşı 2007 de dile getirdiğim KİMLİĞİ OLMAYANLAR SORAR: BİZ KİMİZ? DİYE!!! başlıklı yazımı ve özellikle 2005 de yazdığım TÜRK KİMDİR? başlıklı yazımı aşağıda sizlere yeniden anımsatmak istedim. Çünkü güzel ülkemizde, ulusal benliğimizi yoketmek için yıllardır sürdürülen bu emperyalist oyunu hiç unutmamak gerekiyor.

Umarım içimizde ulusal kimliğini yitirenler ve yitirmek üzere olanlar bu yazılarımı okurlar ve de kendilerine gelirler.

Sevgi ve saygılarımla
4.12.2013
Prof.Dr.Mehmet Ali KÖRPINAR

Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,
kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

KİMLİĞİ OLMAYANLAR SORAR: BİZ KİMİZ? DİYE!!!

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde son günlerde bazı anketler yapılmaktadır. Bence ülkemizde yeni azınlıklar yaratmak ve AB-D’nin emperyalist isteklerine zemin oluşturmak amacıyla düzenlenen bu anketlerin esas hedefi önümüzdeki seçimler olarak gösterilmektedir.

Dün akşam hem NTV de hem de CNN Türk de yapılan formlarda bu anketlerin sonuçları tartışıldı. Özellikle KONDA’nın yaptığı BİZ KİMİZ? Başlıklı anketin sonuçları üzerinde duruldu. Bu anket hakkında Sayın Meliğ Aşık, Milliyetteki köşesinde değindiği üzere:

Türkiyeli olmak!

KONDA’nın gazetemiz için düzenlediği “Biz Kimiz” başlıklı anketi merakla izledik. Yararlandık. Ancak bir itirazımız var. Örneğin “Kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusunun cevap şıklarından biri “Türkiyeli” şeklinde saptanmıştı. Çoğunluk bu şıkkı işaretleyince vatandaşların çoğunluğu kendilerini “Türkiyeliyim” diye tanımlıyor sonucu çıkmıştı. Neden cevap “Türküm” diye belirlenmemişti? Herhalde “Türk” bir ırkın adı sayıldığından. Oysa ne der Atatürk: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir”. “Türk” bir ırkın değil, milletin adıdır.

Değerli arkadaşlar,

BİZ KİMİZ diye bir anket neden yapilir? Siz kimliğinizi bilmiyorsanız, kimliğinizi kaybetmişseniz veya yeni bir kimlik arayışıi içindeyseniz ancak bu şekilde bir soru sorarsınız. Veya size birileri yeni bir kimlik vermek istiyorsa, zemin oluşturmak için bu çeşit sorularla sizi tuzağa düşürmek ister.

Bizler, Yüce Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRKÜN, En Büyük Eserim diye övünerek, ümmetten ulusa geçmek üzere kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE yaşayan Türk Milletinin birer ferdiyiz. Kimliğimiz bellidir ve kimse de bu kimliğimizi tartışmasın. Bu konuda TÜRK KİMDİR başlikla yazdığım bir yazımı sizlere yeniden anımsatmak isterim.

Umarim içimizde kimliğini yitirenler bu yazımı okurlar ve kendilerine gelirler.

Sevgi ve saygılarımla
28.03.2007
Prof.Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR

TÜRK KİMDİR?

http://www.siirparki.com/turkolmak.html

Değerli arkadaşlar,

Son günlerde klasik milliyetçilik anlayışı ile Türk kimliği hakkında çeşitli yorumlar ve tartışmalar yapılmaktadır. Sanki birileri bu tartışmaları bilerek ortaya atmakta ve yok yere zamanımızı ve gündemimizi meşgul etmektedirler. Bazen bu tartışmalar kırıcı olmakta ve hatta bu kısır tartışmaların dozu giderek artmakta, huzur bozucu olmaktadır.

Artık bu tartışmalar son bulmalıdır. Demokratik milliyetçilik anlayışı içinde Türk kimdir? Sorusuna verecek yanıtlarımız çoktur. Örneğin:

· Ülkemiz demirbaşlarının üç kuruş on paraya elden çıkarılmasına karşıysan, Türk’sün sen,

· Ülkemizin iç işlerine karışan AB ülke büyükelçilerine karşı tepki duyuyorsan, Türk’sün sen,

· AB’ye üye olacağız umudu ile ulusal bağımsızlığımızı tehlikeye koyacak tavizlere karşıysan, Türk’sün sen,

· Kıbrıs, Ege Adaları gibi ülkemizin geleceği için hayati önem arzeden konularda VER KURTUL’a karşıysan, Türk’sün sen,

· Ümmetçilik isteklerini, ılımlı islam kavramı içinde benimsetmeye çalışan ve bu konuda emperyalist ülkelerle işbirliği yapanlara karşıysan, Türk’sün sen,

· Laik ve demokratik Cumhuriyetimize sahip çıkıyorsan, Türk’sün sen,

· Ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışıyorsan, Türk’sün sen,

· Ülke bütünlüğünü korumak uğruna gerektiğinde canını verecek kadar bu ülkeyi seviyorsan, Türk’sün sen,

· Siyasi rant kazanmak uğruna, kutsal dinimizi siyasete alet edenlere karşıysan, Türk’sün sen,

· Siyaset-Ticaret-Bürokrat-Mafya işbirliği içinde ülkemizi soyanlara karşıysan, Türk’sün sen,

· Borç yiğidin gamcısıdır mantığı ile ülkemizi gırtlağına kadar borca sokanlara karşıysan, Türk’sün sen,

· Ekonomimizi IMF emrine sokarak, işçi-memur-çiftçi-emekli düşmanı olanlara karşıysan, Türk’sün sen,

· Kadın haklarını koruyup, onlara her alanda saygı gösterip, medeni ve siyasi haklarını kullanmalarına destek veriyorsan, Türk’sün sen,

· Yüce önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dahice uygulamaya koyduğu ilke ve devrimlerine sahip çıkıyorsan, Türk’sün sen,

En önemlisi ulusal marşımız söylenirken, hemen gururla eşlik edebiliyorsan, bağımsızlık sembolü bayrağımız göndere çekilirken gözlerin dolacak şekilde duygulanabiliyorsan, Türk’sün sen,

NE MUTLU TÜRKÜM DİYEBİLENE!!!

Sevgi ve saygılarımla
05.07.2005
Prof.Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *